Ana sayfa BT Gündem e- Gizlilik Direktifinin Gözden Geçirilmesi İçin Görüş Alınması

e- Gizlilik Direktifinin Gözden Geçirilmesi İçin Görüş Alınması

38
0

Avrupa Komisyonu Genel Veri Koruma Düzenlemesine (General Data Protection Regulation – GDPR) ilişkin değişikliklerin yapılmasından sonra, e-Gizlilik (e-Privacy) Direktifi’nin gözden geçirilmesi çalışmalarının zaman planına ilişkin bazı ön detayları kamuoyuyla paylaşmıştır.

GDPR’nin Konsey ve Avrupa Parlamentosu arasında 2015 yılı Aralık ayında varılan anlaşmayı müteakip 2016 bahar aylarında resmi olarak kabul edilmesi beklenmektedir. Verilerin Korunması (Data Protection) Direktifi’nin yerine yürürlüğe girecek olan GDPR, kabulünden 24 ay sonra (2018 yılı baharında) AB çapında doğrudan uygulanabilir hale gelecektir.

e-Gizlilik Direktifi ise, Verilerin Korunması Direktifi’nin tamamlayıcısı olarak elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunması konusunda spesifik kuralları içermektedir. Direktifteki yükümlülüklerin çoğu sadece kamu elektronik haberleşme hizmetlerinin sağlayıcıları için geçerlidir.

Komisyon, revize edilecek e-Gizlilik Direktifi hükümlerinin, internet üzerinden haberleşme hizmeti sunan ve telekom işletmecileri ile rekabet etmeleri söz konusu olabilen bilgi toplumu hizmet sağlayıcılarına (WhatsApp, Skype, Facebook, Gmail gibi) uygulanıp uygulanmayacağı konusunu da özellikle değerlendirecektir. Komisyon tarafından e-Gizlilik Direktifi’nin gözden geçirilmesine yönelik açıklanan zaman çizelgesine aşağıda yer verilmektedir.30

Çizelge 1: e-Gizlilik Direktifi’nin gözden geçirilmesine yönelik zaman çizelgesi (Avrupa Komisyonu)

Tarih

Komisyon Eylemi

2016 Mart sonu

Üç ay sürecek çevrimiçi kamuoyu görüşü alma sürecinin başlatılması

Nisan – Haziran 2016

Belirli paydaşlara yönelik görüş alma süreçleri işletilmesi, sektörden, tüketicilerden ve düzenleyicilerden oluşan farklı paydaşların yer aldığı yuvarlak masa toplantısı ve çalıştay(lar) gibi organizasyonlar düzenlenmesi

Temmuz – Aralık 2016

Düzenleme teklifinin ve etki analizinin hazırlanması

2017 başı