Anasayfa / Telekomünikasyon / Regülasyon / Dünya Gelişmeleri / Regülasyon2016 / Ocak 2016 / Fraud (Dolandırıcılık) ve Kötüye Kullanıma Yönelik Düzenlemeye (Regulation 23(2)) İlişkin Bilgi Notu

Fraud (Dolandırıcılık) ve Kötüye Kullanıma Yönelik Düzenlemeye (Regulation 23(2)) İlişkin Bilgi Notu

İrlanda düzenleyici kurumu ComReg tarafından elektronik haberleşme şebekelerinde fraud ve kötüye kullanıma yönelik yapılan düzenlemenin (Regulation 23(2)) nasıl işleyeceğine ilişkin bilgi notu yayınlanmıştır. Elektronik haberleşme şebekelerine ilişkin AB Evrensel Hizmet Direktifi’nin 28(2) maddesine göre üye ülkelerin düzenleyici otoritelerinin, fraud ve kötüye kullanım durumunda ilgili numara ve servislere erişim sağlanmasının engellenmesine yönelik gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. İrlanda Düzenleyici Kurumu ComReg, söz konusu madde ile üye ülkelere getirilen yükümlülüğü, bir düzenleme (Regulation 23(2)) ile kendi mevzuatına da yansıtmıştır.

Yayınlanan bilgi notunda, ComReg’in söz konusu düzenlemeyi uygulama politikası ve süreci açıklanmaktadır. Düzenlemeyi uygulama süreci, ağırlıklı olarak kötüye kullanım olaylarının işletmeciler veya son kullanıcılar tarafından ComReg’e zamanında raporlanmasına dayanmaktadır. Bilgi sağlamadaki gecikmeler, son kullanıcı veya işletmeciler için telafisi imkansız maliyetlere neden olabilmektedir.

Hakkında BTDunyasi