Anasayfa / Telekomünikasyon / Regülasyon / Dünya Gelişmeleri / Regülasyon2016 / Ocak 2016 / Strateji Gözden Geçirme Çalışması

Strateji Gözden Geçirme Çalışması

ARCEP tarafından Haziran 2015’te başlatılan strateji gözden geçirme çalışması tamamlanmıştır. 12 önceliğin (mobil, fiber optik, ağ tarafsızlığı, kapsama haritaları, tüketici şikâyet platformu, yetkilendirme sertifikası, nesnelerin interneti, kitle kaynak kullanımı, açık cihazlar, kolektif zeka, deneyim, bağlı KOBİ’ler) sıralandığı söz konusu strateji dokümanı kapsamında “altyapı yatırımları”, “bağlı şehirler ve bölgeler”, “açık internet” ve “yenilikçilik” dört mihenk taşı olarak benimsenmiştir.

Hakkında BTDunyasi