Anasayfa / Telekomünikasyon / Regülasyon / Türkiye’de “Dijital Üs” kuruluyor

Türkiye’de “Dijital Üs” kuruluyor

Türkiye’nin en büyük Ar-Ge ve inovasyon merkezlerinden birisi olması planlanan “Dijital Türkiye Üssü” için, İTÜ Maslak Kampüsü’nde düzenlenen imza töreni ile ilk adım atıldı. Törende, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ile TÜBİSAD Başkanı Turgut Gürsoy “Dijital Türkiye Üssü” projesi işbirliği protokolünü birlikte imzaladı. Törene ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, İTÜ bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eşref Adalı ve TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kemal Cılız katıldı.
İTÜ ve TÜBİSAD eşgüdümüyle üniversite- sanayi işbirliğinin en önemli projelerinden birisi olarak hayata geçirilecek “Dijital Türkiye Üssü”, İTÜ İstanbul Maslak Kampüsü’nde 30 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Aynı proje kapsamında 6 bin metrekare kapalı alana sahip Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi inşaatı da gerçekleştirilecek. Böylece akademik dünya ile bilişim sanayinin önde gelen şirketleri arasında bir sinerji sağlanacak. Lokasyon, kullanım ve kiralama açısından çok avantajlı şartlara sahip olacak “Dijital Türkiye Üssü”, Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyonda önde gelen şirketlerini aynı çatı altında birleştirecek.
İTÜ ve TÜBİSAD “Dijital Türkiye Üssü” protokolünün imza töreninde konuşan BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Dijtial Türkiye Üssü Projesi’nin heyecan verici olduğunu belirterek şöyle konuştu:” Türkiye Ar-Ge destek hizmetleri konsunuda çok büyük avantajlara sahip. Dünyadaki bir çok ülkeden daha iyi bir durumayız. Farklı ülkelere gittiğimizde Türkiye’nin ne kadar büyük bir imkana sahip olduğunu görüyoruz. Bu tip projelerin Türkiye’nin Ar-Ge konusunda şu andaki konumumu daha da güçlendireceğini düşünüyorum.”.

Törende konuşan İTÜ Rektörü Muhammed Şahin ise, “İstanbul Teknik Üniversitesi kurulduğu 1773 yılından beri sadece yetkin mühendisler yetiştirmekle yetinmemiştir. Ülkemizin sanayisinin kalkınmasına en üst düzeyde katkı sağlamış, bu amaçla üniversite-sanayi birlikteliğine her zaman önem vermiştir” dedi. Şahin konuşmasında, Üniversite sanayi birlikteliğini sağlamak üzere Arı Teknokent’in 1997 yılında Maslak yerleşkesinde kurulduğunu hatırlatarak şöyle devam etti: “Her mühendislik alanında öncü olan İTÜ, bilgisayar ve bilişim alanında da öncülüğünü göstermiş ve Türkiye’nin ilk Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi’ni kurmuştur. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi için yeni bir yerleşim alanı planlanırken Türkiye’ye örnek olacak yeni bir kavram ortaya konmuştur. TÜBİSAD ile birlikte oluşturduğumuz bu yeni modelde fakülte ve sanayi kuruluşlarının araştırma ve geliştirme bölümleri yan yana olacaklardır. Bugün başlattığımız modelin ülkemiz için örnek ve başarılı bir uygulama olacağına inanıyorum” dedi.
TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy ise yaptığı konuşmada, Dijital Türkiye Üssü’nü İTܒnün destekleriyle sektöre ve Türkiye’ye kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Gürsoy, projenin önemine vurgu yaparak, “Bu proje sektör için konumu, sunduğu şartlar açısından büyük avantajlar sağladığı gibi, üniversiteyle sektörün işbirliğini yaratacak çok önemli bir adım olacak. Ar-Ge ve inovasyonda lider şirketleri bir çatı altına alacak projeyle İstanbul Maslak’da Türkiye’yi geleceğe taşıyacak bir merkez kurulmuş olacak. Bu merkezin Türkiye’nin dijital geleceğinin oluşturulmasında önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Sektörümüz açısından değerlendirildiğinde, lokasyon, kullanım ve kiralama şartları açısından çok avantajlı şartlara sahip olacak “Dijital Türkiye Üssü”, Türkiye’nin, Ar-Ge ve inovasyonda önde gelen şirketlerini bir çatı altında birleştirecek” dedi.
İnovasyon, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin yürütüleceği “Dijital Türkiye Üssü”, İTÜ öğrencileri başta olmak üzere üniversite öğrencilerinin teorik bilgilerini ticari yaşamda uygulama ve çalışma fırsatı bulabilecekleri bir merkez olacak. Fakülteyle Bilişim sektörünün önde gelen firmaları arasında doğrudan ilişki kurma olanağı doğacak. Böylece üniversitede eğitimlerinin günümüz iş ihtiyaçlarına uygunluğunu daha da geliştirme olanağı atırılacak, İTÜ mezunları daha da donanımlı olarak iş dünyasına katılacaklar.
DİJİTAL TÜRKİYE ÜSSÜ MODELİ NELERİ KAPSIYOR? İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi ile TÜBİSAD birlikteliğinde oluşturulacak olan “Dijital Türkiye Üssü”, Teknokent modelinden farklı özelliklere sahip. Bu model öncelikle tek bir alanı, Bilgisayar ve Bilişim alanını kapsamaktadır.
İkinci olarak bu model kapsamında çalışacak sanayi kuruluşları, kendi yerinde Ar-Ge yapabilme yeteneğine sahip büyük kuruluşlar olacaktır. Bilindiği gibi bu yeteneğe sahip firmaların en az 50 tam zamanlı Ar-Ge elemanı çalıştırmaları gerekmektedir.
Kurgulanan model yapı içinde Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi ve Bilişim Sanayinin Ar-Ge birimlerinin bulunacağı bina olmak üzere iki bina yer alacak. Birbirine komşu olarak inşa edilecek binalarda çalışanların birbirleriyle sıkça görüşebilecekleri ortamları yaratacak sosyal ve toplantı mekanları da hedeflenmiştir.
ŞİRKETLERE ÖNEMLİ FIRSATLAR YARATACAK Halen Elektrik fakültesi içinde yer alan Bilgisayar bölümünü, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi’ne yükselterek önemli bir adım atan İTÜ ile Türkiye’de bilişim sektörünün yüzde 95’ini temsil eden ve üniversite sanayi işbirliğine büyük önem veren TÜBİSAD tarafından eşgüdümle hayata geçirilecek “Dijital Türkiye Üssü” şirketler için de pek çok önemli özelliğe sahip olacak. Proje, uluslararası şirketlerin Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını Türkiye’ye taşımalarını da teşvik edecek.
Lokasyon, kullanım ve kiralama şartları açısından çok avantajlı şartlara sahip olacak “Dijital Türkiye Üssü”, Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon konusunda önde gelen şirketlerini bir çatı altında birleştirecek. Böylece Türkiye, İstanbul-Maslak gibi çok cazip bir noktada uluslararası öneme sahip, nitelikli insan gücü istihdamına uygun, sektörün kullanım koşullarına uygun kaliteli ofis yapısı ve üniversite ile bütünleşmiş bir Ar-Ge inovasyon merkezine kavuşacak. Bu merkezde faaliyet gösterecek şirketler, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında ARGE MERKEZİ statüsüne sahip olan şirketlere sağlanan tüm teşvik ve desteklerden yararlanabilecek.
Bu işbirliğinin gereği olarak binanın bir an önce üniversite ve bilişim sektörüne kazandırılması amaçlanıyor. “Dijital Türkiye Üssü”, inşaat projesinin taraflarca onaylanmasının ardından inşasına başlanacak. Dijital Türkiye Üssü alanında kiracı olarak yer alacak şirketlerin belirlenmesi ve projeyi gerçekleştirecek Dijital Türkiye AŞ kurulacak.
Proje çalışmasının başlaması, projenin seçilmesi ve toprak üstü ruhsatın alınmasının ardından inşaatın 2011 yılının ikinci yarısında başlaması planlanıyor. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi de 2012-2013 eğitim yılına yeni binasında başlayacak.

Hakkında BTDunyasi