Yeni Düzenleyici Çerçeve

Brezilya Haberleşme Bakanlığı, yeni düzenleyici çerçeveye ilişkin çalışmaları yürüten çalışma grubunun öneri ve bulgularını yayımlamak için belirlediği son tarihi 60 güne kadar uzatmıştır. Çalışma grubu, Brezilya Haberleşme Bakanlığı ile ulusal düzenleyici kurum ANATEL’in temsilcilerinden oluşturulmuştur. Süre uzatımının gerekçesi olarak konuya ilişkin kamuoyundan çok sayıda (915) görüş gelmesi ve konunun detaylı incelemeyi gerektirmesi gösterilmektedir.

Hakkında BTDunyasi