1 Temmuz 2012 Türk ticaret hayatını internete bağlayacak

Türk ticaret hayatında köklü değişikliklere yol açacak olan ve 1 Temmuz 2012’den itibaren yürürlüğe girecek yeni Türk Ticaret Kanunu, şirketler arası elektronik haberleşmeler için de önemli düzenlemeler getiriyor. Bunun için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 25 Ağustos 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ve dayanağı yeni Türk Ticaret Kanunu olan KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi yönetmelikle düzenlendi. Türkiye’de Denetim, Vergi, Danışmanlık, Kurumsal Finansman ve Kurumsal Risk alanlarında 25’inci hizmet yılını dolduran Deloitte, Türk ticaret hayatını kökten değiştirecek yeni TTK ile ilgili olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve bununla ilgili olarak Türkiye’nin dört bir yanında irili ufaklı şirketleri bilgilendiriyor.

Standart e – posta online ticaret işlemlerde en önemli engellerden biri
Deloitte Kurumsal Risk Hizmetleri Kıdemli Müdürü Özkan Kıvanç; konuyla ilgili yaptığı açıklamada internetin yaygınlaşması, her türlü verinin kolaylıkla iletilebilmesi ve düşük maliyetli olmasının elektronik postayı Türkiye’de ve tüm dünyada en yoğun kullanılan iletişim araçlarından ve kanallarından biri haline getirdiğine dikkat çekti. Kıvanç, standart elektronik posta yoluyla, başta gönderici ve alıcının kimliklerinin kesin olarak tespit edilememesi olmak üzere, bir elektronik belgenin, teknik ve hukuki kesinliğe sahip olarak, başkaları tarafından değiştirilmeden veya görülmeden gönderilmesi, saklanması ve alınmasının sağlanamamasının, resmi ve ticari işlemlerin internet üzerinden yürütülebilmesinin önünde önemli engellerden biri olduğunu söyledi.

KEP’in kısaca “yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta” şeklinde tanımlanabileceğini kaydeden Kıvanç, KEP sisteminde gönderilen ve alınan e-postaların “güvenilir bir üçüncü taraf” rolünde olan, ilgili otoriteden yetki almış ve denetlemelere tabi “kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcı (KEPHS)” üzerinden geçtiğini belirtti.  

KEP Sistemi’nin getirdikleri

KEP Sistemi’nin yasal açıdan geçerli güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak, KEPHS sayesinde, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına aldığını dile getiren Özkan Kıvanç, KEP Sistemi’nin sağladığı yararları ise şöyle sıraladı: “İşlemi yapan kişi ile elektronik belgenin orijininin belirlenmesi, elektronik belgenin korunması (belgede sonradan değişiklik yapılmasının önlenmesi), gönderilen veya alınan elektronik belge üzerinde yapılan işlemin tarihinin ve saatinin belirlenmesi, işlemi yapan gerçek kişi veya tüzel kişi ve temsilcisi belgeyi kendisine ait elektronik imza ile imzalamak suretiyle işlemi yapanın işlemi inkâr etmesinin önlenmesi, elektronik ortamda güvenli haberleşmenin sağlanması, gizliliği prensiplerine uyulması, elektronik bilgi ve belgelerin “sakla-ilet” ve “sakla-bildir” mekanizmalarıyla güvenli bir ortamda saklanması.”

Hukuken geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde elektronik posta yoluyla haberleşmenin yolu olan KEP’in günümüzün en temel ihtiyaçlarından biri haline geldiğini kaydeden Kıvanç, “KEP sisteminin, ülkemizde e-ticaret ve e-devlet uygulamalarının yaygınlaşmasını önemli oranda hızlandıracağı, tasarruf sağlayacağı ve beklenen faydalar ile verimi elde etmede önemli bir araç olacağı kuşkusuzdur.” diye konuştu.

KEP Sistemi, 25 Ağustos 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ve dayanağı yeni Türk Ticaret Kanunu olan bir yönetmelik ile düzenlendi. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, her sermaye şirketinin bir internet sitesi açmasından şirketin kanunen yapması gereken ilanların, kamuya açıklamalarının şirket internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmesinin zorunlu tutulmasına kadar birçok yenilik barındırıyor. KEP’e ilişkin yönetmelik, KEP sisteminin hukuki ve teknik yönleri ile işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenliyor; kayıtlı elektronik posta sistemini, bu sistemle yapılacak işlemler ile bu işlemlerin sonuçlarını, kayıtlı elektronik posta adresine sahip gerçek ve tüzel kişileri, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerini, yetkilendirilmelerini ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu