Ana sayfa BT Gündem 100 bin gence bilgisayar eğitimi

100 bin gence bilgisayar eğitimi

119
0

Microsoft Türkiye’nin katkılarıyla 100 bin genci iş sahibi yapmayı hedefleyen Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor (BBBÖ) projesinin üçüncü aşaması Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) katılımıyla bu yılın Mart ayında start aldı. Yeni dönemin ilk koordinasyon toplantısı, tüm iş ortaklarının ve gönüllü eğitmenlerin katılımıyla 7 Temmuz 2008 tarihinde Microsoft’un yeni binasında gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Vehbi Koç Vakfı ve Teknosa gibi kurum ve kuruluşların da destek verdiği BBBÖ Projesi 3. Aşama Koordinasyon Toplantısı’nın açılışını T.C. Devlet Planlama Teşkilatı’nı temsilen Mahmut ARSLAN gerçekleştirdi. Açılış toplantısında ayrıca Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Temsilcisi Hansın Doğan, Habitat için Gençlik Derneği Başkanı Sezai Hazır ve Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cemal Akyel ile Microsoft Türkiye Sosyal Sorumluluk Müdürü Şeniz Ciritçi proje hakkında birer konuşma yaptılar. Devlet Planlama Teşkilatı’nı temsilen Mahmut ARSLAN, açılış konuşmasında BBBÖ projesinin Türkiye’nin bilgi çağını yakalamak için koyduğu hedeflere uygun ve bu alandaki çalışmalara önemli katkılarda bulunan bir etkinlik olduğunu söyledi.
2005 yılında Birleşmiş Milletler, 2007 yılında Microsoft tarafından en iyi uygulama örneği olarak gösterilen Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor projesi geçen yıl Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa e-Katılım Ödülleri, bu yıl ise Birleşmiş Milletler Dünya Gençlik Ödülleri çerçevesinde ödüllendirildi.

Dünya için örnek oluşturan proje

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı temsilcisi Hansın Doğan, projedeki hızlı gelişmeden duydukları memnuniyeti şöyle ifade etti:
“Birleşmiş Milletler’in Millenyum Kalkınma Hedefleri doğrultusunda süren projeler arasında BBB֒nün ayrı bir önemi olduğu kanısındayım. Milenyum Kalkınma Hedefleri arasında siviltoplum, özel sektör ve kamu işbirliklerinin önemi ve bilişimde kalkınmanın önemi vurgulanmıştır. Bu amaca ulaşmak için çalışırken BBBÖ ile dünyaya örnek bir çalışma başlattık.Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile ülkemizde Devlet Planlama Teşkilatı’nın destek verdiği bu çalışma tam anlamıyla bir dönüşüm projesidir. BBBÖ projesi ile toplumun çok geniş bir kesimi, bilgisayar okuryazarı olmanın da ötesine geçerek belirli konularda bilgi sahibi insanlar olarak nitelikli istihdam ordusuna katılacaklar. Özellikle bilişim ve iletişim sektörlerinde nitelikli işgücü açığı dikkate alınırsa önümüzdeki üç yıl içinde 100 bin kişiye ulaşması beklenen bu kesim, dünyanın sekizinci büyük ekonomisi olma yolunda ilerleyen Türkiye’nin geleceği için de umut vermektedir”.
Habitat için Gençlik Derneği Başkanı Sezai Hazır BBBÖ çerçevesinde yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:
‘Derneğimiz, gençlerin yerel karar alma mekanizmalarına katılarak, Türkiye’nin dönüşümünde etkin rol oynamasını özendirmeye çalışıyor. Bu nedenler onların iletişimini artıran ve bilgiye erişimini kolaylaştıran projelere öncelik veriyoruz. Amacımız bazı sosyal networklerin oluşmasını hızlandırmak ve bu networkler arasında bilgi paylaşımına ivme kazandırmaktır. Gençlerin teknolojiye hakim olması demek, onların bilgiye erişmesi, bilgi üretebilmesi ve yeni fikirleri paylaşabilmesi anlamına geliyor. Bu açıdan baktığımızda Bilenler Bilmeyenlere bilgisayar Öğretiyor Projesi, derneğimiz için sadece bilgisayar okur yazarlığını artırma projesi değildir. Sosyal dönüşümün tetikleyicisi olma özelliğiye diğer tüm çalışmalarımıza da güç katan bir etkinliktir. Bu projede bize destek veren iş ortaklarımıza teşekkür ediyor ve kendilerini kutluyorum.“

Öğleden sonraki oturumlarda BBBÖ projesine omuz veren paydaşların katkıları ile projede aktif rol alan eğitmenlerin deneyimleri paylaşılırken, e-Devlet uygulamaları hakkında izleyicilere ayrıntılı bilgi sunuldu. “Bilişimde Yeni Açılımlar” başlığını taşıyan son oturumlarda ise Microsoft uzmanları katılımcıları geleceğe ışık tutan yeni teknolojiler hakkında aydınlattı.

Ülke ekonomisi için katma değer yaratan eğitimler
Gençlerin ağırlık taşıdığı sosyal sorumluluk projelerine öncelik tanıdıklarını belirten Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cemal Akyel, Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor projesi hakkında şunları söyledi:
“Microsoft olarak Türkiye’de istihdama katkı sağlayan ve sınırlı imkana sahip olan gençlerin üretime katılımını destekleyen böyle bir projenin içinde yer almaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz üç yıl içinde, ülke çapında 64 ilde yaklaşık 58 bin gencimize, 746 gönüllü genç ve 25 uzman eğitmenimiz gözetiminde, bilişim ve iletişim teknolojileri eğitimi verildi. Bu kişiler arasında 15-25 yaş arası gençler, engelliler, çocuklar, kadınlar, kamu personeli, esnaf, muhtar gibi toplumun her kesiminden kişiler yer alıyor. Windows İşletim Sistemi ve Microsoft Office Programları’nın (Word, Excel, PowerPoint ve Outlook) yanı sıra sayısal yaşam, internet güvenliği, web tasarım ve yazılım geliştirme konularında verilen eğitimlerle gençlerimiz nitelikli işgücüne dönüşüyor. Sosyal imkanları sınırlı gençlerimiz, engelli ve iş bulmakta zorlanan genç kadınlarımız bu eğitimler sayesinde nitelikli birer çalışan olarak ülke ekonomisine doğrudan katılabiliyorlar.”

Katılımcıların yaş ortalaması 19
Devlet Planlama Teşkilatı’nın bu yıl katılımıyla Microsoft Türkiye, BM Kalkınma Programı ve Habitat için Gençlik Derneği’nin işbirliğiyle gerçekleştirdiği Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi’nin üçüncü aşaması 1 Mart 2009 tarihi itibariyle başlatıldı. Proje kapsamında genişletilen gönüllü bir eğitmen takımı üç yıl boyunca sosyal imkanları kısıtlı 15 – 25 yaş grubundaki 100.000 gence çeşitli konularda eğitim verecek. Özellikle genç kadınların eğitimine de odaklanan proje Türkiye’de daha fazla sayıda gencin bilgiye erişimini sağlayarak Türkiye’de e-Dönüşüme katkıda bulunmayı hedefliyor.
2005 yılında başlayan Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi kapsamında 746 genç gönüllü ve 25 uzman eğitmen bugüne kadar 100’ü aşkın kentte yaş ortalaması 19 olan 57.500’den fazla gence eğitim verdi.
Benzer yaştaki eğitmenlerin verdikleri eğitimlerle bilgisayar okuryazarı olan gençlerin %58’ini genç kadınlar, %42’sini ise genç erkekler oluşturuyor. Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor projesine katılanlar arasında dezavantajlı gençlerin yanı sıra engelliler, çocuklar, kadınlar, kamu personelleri, esnaflar, muhtarlar ve imamlar gibi toplumun her kesiminden gençler yer alıyor.

BBBÖ paydaşlarla büyüyor
Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi kapsamında UNDP, Microsoft Türkiye ve Habitat için Gençlik Derneği, çeşitli kurumlarla işbirliği içinde bu çalışmanın hedeflerini daha geniş kesimlere taşıyor. Proje, Ulusal Gençlik Parlamentosu, yerel gençlik meclisleri, kadın meclisleri ve belediyeler ortaklığında yüzlerce genç gönüllünün katkısı ile yürütülüyor. 
Proje kapsamında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, AIESEC, Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi, Vehbi Koç Vakfı, Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi, TESK Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi ve TeknoSA Kadın için Teknoloji Projesi ile çeşitli aşamalarda ortaklıklar gerçekleştirildi.  Geliştirilen işbirlikleri çerçevesinde söz konusu kurumların görevlileri aracılığıyla hedef kitlelerine düzenli olarak eğitim müfredatı, yazılım ve eğitmen eğitimleri ulaştırılıyor.
Bu çerçevede Ayhan Şahenk Vakfı, TC Devlet Demiryolları ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında geliştirilen Paylaşalım Bilişimle Buluşalım Kampanyası ile 2006 yılında 6.000 bilgisayar yenilenerek 60 ildeki 1120 ilköğretim okulu ve gençlik platformuna hibe edildi.
Türkiye’de bilgisayar okuryazarı sayısını artırmayı, bilgisayar okuryazarı sayısını arttırmayı ve yeni teknoloji yetkinlikleri kazandırarak gençlerin istihdamına katkı vermeyi hedefleyen proje kapsamında Microsoft’un Unlimited Potential (Sınırsız Potansiyel) adlı eğitim kiti Türkçe’ye çevrildi. Eğitim kiti, proje eğitim müfredatı ihtiyaç ve beklentilerine yönelik olarak dönem dönem yenileniyor.