2023 hedefleri için Türkiye Bilişimle büyümeli

Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD), Prof.Dr. Erol Taymaz, Yrd.Doç.Dr. Ümit İzmen, Yard.Doç.Dr.Yeşim Üçdoğruk, Doç.Dr.Yılmaz Kılıçaslan ve Devrim Sönmez’in katkılarıyla hazırladığı “Atılım İçin Bilişim: Türkiye Ekonomisi için Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü” raporu bilgi ve iletişim teknolojilerinin Türkiye ekonomisindeki yerini, ekonomik ve sosyal gelişmeye katkılarını ortaya koyuyor.

Raporda; Türkiye’nin geçmiş 50 yılda %4,5, 2001-2007 yılları arasında %6,5 büyüdüğü, 2023 hedeflerini yakalayabilmesi için de yıllık %8,5 büyüme gerçekleştirmesi gerektiği vurgulanarak, bu büyümeyi sağlamak için bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Raporun kamuoyuna duyurulması amacıyla yapılan toplantıda konuşma yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız, rekabet gücünün üstünlüğünün katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmeye bağlı olduğuna dikkat çekerek günümüz dünyasında ekonomiyi ileri teknolojinin  sürüklediğini belirtti. Teknolojik yeniliği içselleştiren, kendisi üreten ağırlığının ise herşeye rağmen hala orta ve düşük teknoloji ürün ve hizmetlerinden oluştuğunu, Dünya ticaretinde BİTS’in payının %14, Türkiye’de bu oranın %3 olduğunu açıkladı.
BİTS dünya genelinde hızla büyüyor ve istihdam yaratıyor…

Raporda ayrıca, Türkiye’de BİTS’in yerinin önemi ile doğru orantılı olmadığı ortaya konuluyor. BİTS harcamalarının GSYİH’ye oranı Singapur, Güney Kore gibi ülkelerde %8’in üzerindeyken, bu oran Türkiye’de %4,5 olarak belirtiliyor. Türkiye’deki BİT sektörü harcamalarının %75’inin iletişim teknolojileri olduğu düşünülürse katma değerli alanlar için (Hizmet ve yazılım) için bu oran %1,2’lere kadar düşüyor. BİTS’in Türkiye’de özel sektör içerisindeki payının oldukça düşük olması, sektörün gelişmesini sağlayacak politikaları daha da önemli kılıyor.

Diğer birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de üretkenliğin BİTS’te daha yüksek olduğu, Türkiye’de BİTS üretkenliğinin, toplam özel sektör üretkenliğinin dört katı olduğu vurgulanıyor. Türkiye’de BİTS için geliştirilecek yol haritasında hizmet ithalat ve ihracatının önemli rol oynayacağı belirtiliyor.
    
Atılım senaryosunda tanımlanan büyüme politikasının gerçekleşmesi için sektöre dönük bütüncül, sistemli, sürekli ve tüm toplum tarafından benimsenen bir politika ile desteklenmesi gerektiğinin altı çizilerek; Türkiye’nin 2023 yılında en büyük 10 ülke arasında yer alması için gereken politika adımları şöyle sıralanıyor:
 
BİTS stratejisi, büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir
Sektöre yönelik güçlü yasal alt yapı oluşturulmalıdır
 BİTS’e dayalı istihdam yaratılmasına dönük eğitim politikası geliştirilmelidir
Küresel rekabetçi BİTS için hizmet ve yazılım ihracatı desteklenmelidir
Rekabetçi, yaygın ve ucuz iletişim altyapı ve hizmetleri sağlanmalıdır
BİTS’in iş dünyasına nüfuzu artırılmalıdır
Ar-Ge ve yenilikçilik desteklenmelidir
Girişimci kültürün güçlendirilebilmesi için girişim sermayesinin oluşumu hızlandırılmalıdır
BİTS’ten alınan vergiler büyümeyi teşvik edecek, derinleşmeyi sağlayacak ve ihracatı güçlendirecek şekilde değiştirilmeli ve vergi yükü azaltılmalıdır.
Hizmet ve altyapılarda etkin rekabet ortamı tesis edilmeli ve yeni teknolojilere dayalı BİTS altyapılarının kurulması için uygun ortam yaratılmalıdır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Biz, bağımsız yayın kuruluşu olarak, size sunduğumuz hizmetin maliyetini, reklam gelirleri ile karşılıyıoruz. Reklam gelirlerimizii artırmamıza yardımcı olun.