Ana sayfa BT Gündem 5.4 milyon 3G kullanıcısından 219 bin Mobil Internet abonesi

5.4 milyon 3G kullanıcısından 219 bin Mobil Internet abonesi

99
0

Yılın üçüncü çeyrek haberleşme sektörü verilerine göre 2 ayda 5.4 3G kullanıcısı oldu. Ancak Mobil Internet Kullanıcı sayısı sadece 218 bin 812 olarak gerçekleşti. Mobil Internet kullanıcılarının 3 ayda indirdiği veri miktarı ise 409 Terabyte olarak gerçekleşti. Türkiye’deki mobil telefon kullanan abone sayısı ise 63,7 milyona geriledi. Bilgi Toplumu ve İletişim Kurumu’nun derlediği üçüncü çeyrek Haberleşme Sektörü verilerine göre öne çıkan rakamlar şöyle…

�� 2009 yılı üçüncü üç aylık dönemde sabit ve mobil işletmecilerin net satış
gelirleri yaklaşık 5,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
�� Sabit abone sayısı 16,8 milyon, nüfusa göre penetrasyon %23,5
seviyelerindedir.
�� 2009 yılı üçüncü üç aylık periyodu itibariyle sabit ses trafiği 5,3 milyar
dakikadır.
�� 2009 yılı üçüncü üç aylık dönem neticesinde çağrı başlatma trafiği
açısından STH işletmecileri; sabite doğru trafikte %13, mobile doğru
trafikte yaklaşık %16 ve yurtdışına giden trafikte yaklaşık %16 pay
almaktadır.
�� Yurtdışından gelen uluslararası çağrıların sonlandırılmasında 2009 yılı
üçüncü üç aylık dönemi sonunda STH işletmecileri; sabitte
sonlananlarda %57, mobilde sonlananlarda ise %69 pay almaktadır.
�� 2008 yılı üçüncü üç aylık dönem itibariyle Türkiye’de sabit işletmeciler
tarafından üretilen toplam trafik içerisinde %3,36 pay alan STH
işletmecileri 2009 yılı üçüncü üç aylık dönem sonunda %4,55 pay
almaktadır.
�� 2009 yılı üçüncü üç aylık döneminde STH işletmecilerinin hizmetleri ile
Türk Telekom’un aynı hizmetleri esas alındığında gelire göre pazar payı
%21’dir. Türk Telekom’un tüm telefon gelirleri esas alındığında ise STH
işletmecilerinin gelire göre pazar payı %12’dir.
�� 2009 yılı Eylül ayı sonu itibari ile Türkiye’de yaklaşık 6,4 milyon internet
abonesi bulunmaktadır.
�� 3G hizmetiyle birlikte mobil internet hizmeti alan kullanıcı sayısı yaklaşık
218.812 olmuştur. Bu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarı
yaklaşık 409 TB olarak gerçekleşmiştir.
45
�� Türkiye’de serbestleşmenin ardından hizmet sunmaya başlayan
alternatif xDSL hizmeti sunan operatörlerin 2009 yılı Eylül sonu itibariyle
perakende genişbant hizmetleri pazarında yaklaşık %6,5 pazar payı
kazandığı görülmektedir.
�� 2009 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Türkiye’de yaklaşık %89 penetrasyon
oranı ile 63,7 milyon mobil abone bulunmaktadır.
�� Eylül ayı sonu itibariyle 3G abone sayısı 5,38 milyona yükselmiştir.
�� 2009 yılı üçüncü üç aylık dönemde yaklaşık 3 milyon numara taşınırken,
numara taşınabilirliği sürecinin başlamasından 2009 Eylül sonuna kadar
toplam 7,5 milyon mobil abone işletmecisini değiştirmiştir.
�� Mobil abonelerin yaklaşık %76’sı ön ödemeli abonedir.
�� 2008 yılı üçüncü üç aylık döneminde yaklaşık 20,8 milyar dakikaya
ulaşan mobil trafik 2009 yılı üçüncü üç aylık döneminde 29,3 milyar
dakika olarak gerçekleşmiştir.
�� 2009 yılı üçüncü üç aylık dönemde ortalama aylık mobil kullanım süresi
191 dakika olarak gerçekleşmiştir.
�� 2009 yılı üçüncü üç aylık dönemde yapılan toplam mobil yatırım 1 milyar
TL’ye yaklaşmıştır.