Ana sayfa BT Gündem 60’ıncı hükümet Bilişim’e tam destek

60’ıncı hükümet Bilişim’e tam destek

139
0

Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 60’ıncı hükümetinin faaliyet programı 31 Ağustos Cuma günü TBMM Genel Kurul’una sunuldu. 60’ıncı hükümet programında sosyal güvenlik, vergi ve kimlik bilgilerinin tek bir kartta toplanacağı “Tek Kart” projesinin hızla hayata geçireleceği yer alıyor.

Programda belirtidiği kadarıyla vatandaşlarımız her kurum için ayrı ayrı kartlar taşımak yerine, üzerinde bulunduracağı tek bir kartla; hem vergi ve nüfus-vatandaşlık işlemlerini yapabilecek, hem sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanabilecek, hem de ehliyet, ruhsat, pasaport vb. işlemlerini yürütebilecek.

Ancak Hükümet Programı’nda bilişim projeleri elbette ki sadece ve sadece Tek Kart projesiyle sınırlı değil.

İşte 60’ıncı Hükümet Programından Bilişim ve Teknoloji Başlıkları

* Ulaştırma, enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi altyapı hizmetlerinin sunumunda etkinlik sağlanacak ve kalite standartları yükseltilecek

* Başlatılan bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitimde yaygın olarak kullanma çalışmalarına, önümüzdeki dönem aynı hız ve kararlılıkla devam edilecek. İnternetin bağlanmadığı okul, bilişim okuryazarı olmayan öğrenci bırakılmayacak.

* Önümüzdeki dönemde hedef, Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payının, 2013 yılına kadar %2’ye yükseltilmesi.Bu payın, en az yarısının özel kesim tarafından karşılanabilmesi için her türlü önlem alınacak, gerekli idari ve hukuki ortam hazırlanacak.Bu kapsamda, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi için yeni bir kanun tasarısı taslağı hazırlandı.En kısa sürede yasalaşacak bu tasarı ile; tüm Ar-Ge faaliyetleri için, vergi muafiyeti ve indirimleri sağlanacak.
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı aracılığıyla, uluslararası ileri teknoloji şirketlerinin Türkiye’de Ar-Ge merkezleri açması için aktif bir çalışma yapılacak.

* Telekomünikasyon pazarındaki serbestleşme hızlandırılacak.

* Elektronik haberleşme hizmetlerindeki yüksek vergi yükü, bütçe imkanları dahilinde tedricen makul seviyelere çekilecek.

* Yazılım, donanım ve iletişim alanındaki şirketlerin topluca bulunduğu Bilişim Vadileri ve Teknopark projeleri desteklenerek bilişim sektörünün gelişmesi sağlanacak