Ana sayfa BT Gündem AB işe yaradı. BT kullanım araştırmamız oldu

AB işe yaradı. BT kullanım araştırmamız oldu

130
0

Devlet İstatistik Ensitüsü ilk defa Avrupa Birliği normlarına uygun olarak yürüttüğü Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması ile veri üretti. Böylece Türkiye’de bilgisayar ve İnternet kullanıcısı sayıları ilk defa güvenilir bir kaynakla ortaya çıktı.
Internet Kafeler İşyerlerini geçti:
Araştırmaya göre ülkemizde yaklaşık 6.2 milyon kişi İnternet kullanıyor. İnternet’e İnternet kafeler üzerinden bağlananların sayısı 2 milyon 550 bin kişi olurken, işyerlerinden bağlananların sayısı 2 milyon 500 bin kişide kalmıştır. Bu rakkamlar ülkemizde işyerlerinde İnternet kullanımının hala ne kadar düşük olduğunu gösteriyor.

Cep Telefonu arayı açmış:
Araştırmaya göre hanehalkının yarısında (yüzde53) cep telefonu var: Ancak 10 ‘da birinde bilgisayar var. Televizyon ise açık ara önde kullanılıyor.(yüzde92)

Acı Gerçek:
Üniversite mezunlarının yüzde 40’ı İnternet kullanmıyor. Lise mezunlarının sadece yüzde 29’ u İnternet kullanırken Üniversite ve üzeri eğitim alanların sadece yüzde 60’ı İnternet kullanıyor.

Kadın- Erkek eşitsizliği:

16-24 yaş grubu araştırıldığında İnternet kullanan kadınların oranı (yüzde21) erkeklere göre(yüzde44) yarıdan daha az iken bu fark ilerleyen yaşlarda daha da artıyor.

İnternet en çok haberleşme için kullanılıyor:
Hanehalkı İnternet’i en çok haberleşme için kullanıyor. Kullanıcıların yüzde 69’u elektronik posta, yüzde 40’ı sohbet, yüzde 6’sı Internet telefonu veya Video Konferans için kullanıyor.

Oyunlar revaçta:
İnternet’i oyun resim ya da müzik dinlemek için kullananların sayısı yüzde 63 civarında iken İnternet bankacılığını kullananların oranı yüzde 16 olarak saptanmış. İnternet üzerinden mal ve hizmet alanların oranı sadece yüzde 3’te kalıyor. Kullanmama nedenleri sorulduğunda verilen cevaplarda, kredi kartı bilgilerinin verilmek istenmemesi yüzde 41 iken, malı görerek alma isteği yüzde 64 olarak belirlenmiş. Cevaplayanların yarısına yakın kısmı ise mevcut alışveriş alışkanlıklarını değiştirmek istemediklerini belirtmişler.

2004 yılında yapılan bu araştırma ile ülkemizde nufusun sadece yüzde 16’sı bilgisayar kullanmakta ve bu kullanıcıların yüzde 13’ü İnternet’e bağlanıyor. Son yıllarda artan taşınabilir bilgisayar satışlarına rağmen, kullanım oranı normal bilgisayar’a göre hala 10 kat az. Yine son yıllarda satılan cep telefonlarının çoğunda İnternet’e bağlanma özelliği olmasına rağmen bunların sadece yüzde 4’ü ile İnternet’e bağlanılıyor. Oyun konsolu veya dijital TV ile İnternet’e bağlanma oranları ise kayda değmeyecek kadar az.