Ana sayfa BT Gündem Abone firarda, özdenetim devrede

Abone firarda, özdenetim devrede

141
0

Cep telefonu operatörleri arasındaki agresif rekabete “ÖZDENETİM2 çeki düzen mesajı verdi. Vodafone’un görsel medyada en son yayımlanan “Abone Firarda” reklam filmine ilişkin olarak Reklam Özdenetim Kurulu filmin mevcut haliyle yayınının durdurulması, reklamın yayından kaldırılması veya rekabete aykırı unsurların reklamdan arındırılarak yayınına devam etmesi konusunda karar aldı.

Reklam Özdenetim Kurulu’nun 24 Kasım 2010’da söz konusu reklamla ilgili olarak yaptığı toplantıda sözkonusu reklam filminin bir bütün olarak düşünüldüğünde görüntüleri ve söz düzeninin Özdenitim Esasları’nın “Temel İlkeler” başlıklı birinci maddesi ve “Kötüleme” başlıklı 12’inci maddesine aykırı olduğuna karar verdi.

Kurul görüşü reklamveren ve medyaya iletilerek reklam filminin bu hali ile yayınlanmaması istendi. 27 Kasım Cumartesi gününe dek reklam filminde gerekli düzenlemelerin yapılmış veya reklam filminin yayınının durdurulmuş olmasının gerektiğinin altı çizildiği açıklamada Vodafone’a aksi takdirde filmin yayınının durdurulması için medyaya 29 Kasım Pazartesi günü yazı gönderileceği bildirildi.

REKLAMIN İHLAL ETTİĞİ MADDELER HANGİLERİ?

RÖK Özdenetim Esasları Madde 1 : “Tüm pazarlama iletişimi toplumsal ve profesyonel sorumluluk bilinciyle hazırlanmalı ve iş yaşamında genel kabul gören dürüst rekabet ilkelerine uygun olmalıdır”

RÖK Özdenetim Esasları Madde 12: “”Pazarlama iletişimi hiçbir firmayı … aşağılayarak veya alay konusu yaparak kamuoyu önünde küçük düşürmemelidir.”

VODAFONE’UN AÇIKLAMASI GECİKMEDİ

Vodafone ise konuyla ilgili bir açıklama yaparak

‘Reklam Özdenetim Kurulu, Vodafone’un “Vodafone Numara Taşımada 1 Numara” reklamı ile ilgili bir tavsiye kararı almıştır. Bu tavsiye kararı, reklamı durdurma tavsiyesi değil ; sadece Kurul’un belirli revizyon taleplerinden oluşmaktadır. Vodafone, Reklam Özdenetim Kurulu tarafından iletilen hassasiyetleri değerlendirerek, gerekli gördüğü revizyonları yaparak reklamın yayınına devam edecektir. Saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

dedi.