Ana sayfa BT Gündem Avea altyapı paylaşımı istiyor

Avea altyapı paylaşımı istiyor

135
0

Avea Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadir Boysan, “frekansların verimli kullanımı” ve “altyapı paylaşımının teşviki” konularında önemli açıklamalarda bulundu. Kadir Boysan, mevcut durumda ülkemizdeki GSM frekansların dağılımının dengeli olmadığını ve özellikle kırsal kesimde 1800MHz şebeke kurma maliyetinin 900MHz’nin yaklaşık üç katı olduğunu belirtti.

Adil rekabet ortamının gelişmesi için 900MHz frekans dağıtımının da daha adil bir şekilde yeniden yapılması gerektiğini ifade eden Boysan, “Spektrum düzenlemelerinin yeniden ele alınması ve bu çerçevede mevcut spektrum dağılımının gözden geçirilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda boştaki 900MHz frekansların dağıtılması sırasında işletmeciler arasındaki frekans eşitsizliği giderilmedi, bu dengesizliği daha da derinleştirdi. GSM frekanslarının işletmeciler arasında adil dağılımı sağlanmalı.” dedi.

Boysan, telekomünikasyon hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması, ulusal kaynak israfının önlenerek uzun vadede hem sektörel hem de ekonomik büyümenin gerçekleşmesi için mobil işletmeciler arasında altyapı paylaşımının da teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

İşletmeciler arası işbirliğinin sağlanmasının, ülke kaynaklarının etkin kullanılmasına ön ayak olarak daha verimli yatırımlarla hem tüketici refahına hem de çevrenin korunmasına katkı sağlayacağını ifade eden Boysan; “İşletmeciler arası altyapı paylaşımının teşvik edildiği güzel örnekleri birçok ülkede görüyoruz. Örneğin, Fransa’da mobil işletmeciler şebeke altyapılarını paylaşmak için bir çerçeve anlaşma imzaladılar. Ülkemizde de benzer yöntemlerin uygulanmasını bekliyoruz” dedi.

Boysan sözlerine şöyle devam etti; “Yapılacak düzenlemelerde, mevcut pazar koşullarının ve işletmeciler arası farklılıkların göz önünde bulundurulması büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda atılacak olumlu adımlar, mobil iletişimin kalitesinin daha da artarak yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayacak.”