Avrupa’nın dijital gündemi İstanbul’da masaya yatırıldı

Avrupa Birliği’ne sürdürülebilir ve kapsamlı bir büyüme sağlayacak ilk adım olan “Avrupa için Dijital Gündem” ve “Vizyon 2020” Stratejileri ile Türkiye bilişim sektörünün gelişimi içinde bu stratejilerin önemi” İstanbul’da farklı yönleriyle tartışıldı; TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği), ECİD (Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği) ve TESİD’in (Türk Elektronik Sanayicileri Derneği) İşbirliği ve Finans Dünyası Dergisi organizasyonu ile düzenlenen” Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, TÜBİSAD Başkanı Turgut Gürsoy, DIGITALEUROPE Genel Direktörü Bridget Cosgrave, Avrupa Komisyonu Lizbon Stratejisi ve Bilgi Toplumu Politikaları Direktörü Detlef Eckert’inde aralarında bulunduğu, çok sayıda ulusal ve uluslararası öneme sahip isim söz aldı. Konferans’ta Dijital Altyapıya Yatırımlar, Türkiye’nin Ar-Ge Kapasitesi, Teknolojik Öncelikleri ve Hukuki Zemin, AB 2020 ve Türkiye 2023 gibi başlıklarda strateji ve görüşler paylaşıldı ve Avrupa Konseyi tarafından ortaya konan gelecek 10 yılı şekillendirecek AB stratejisinin hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı.Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise konferansta yaptığı konuşmada. “Bilişim alanında attığımız adımlarda aslında Türkiye olarak geç kaldık. Özellikle serbestleşme alanında. Dolayısıyla Bilişim sektörünün alt yapısını hazırlayacak kanunsal düzenlemelerde de geç kaldığımızı söyleyebiliriz. Ancak 2003-2010 arasında yaptığımız girişimlerle birlikte, Avrupa’nın yarısı kadar yol kat ettik. Bu sektörün hızıyla önemli düzenlemeler yaptık. 3G lisanlarını verdik, Evrensel Hizmet Fonunu devreye soktuk” dedi. Yıldırım, ülke olarak daha yapacak çok şeyimiz olduğunu vurgularken şunları söyledi: “Çünkü Bilişim bir sektör değil. Ne iş yaparsanız yapın bilişime ihtiyacınız var. Her işin verimliliğini Bilişim ile artırmak mümkün. Türkiye için bu konuda önemli fırsatlar var. Bizim 2023 yılı 160 milyar sektör büyüklüğü hedefi ulaşılabilir bir hedeftir. 2013 yılında 50 milyon genişbant hedefimiz yine 2023’de 72 milyon genişbant hedefimiz var.”

TÜBİSAD Başkanı Turgut Gürsoy konferans’ta yaptığı konuşmada; Dijital Europe 2020 stratejisinin her Avrupa vatandaşının dijitalleşmesini , TÜBİSAD’ın da buna paralel olarak Türkiye’de her vatandaşın dijitalleşmesini öngördüğünü bu amacın başarılabilmesi için öncelikle bilişimin stratejik sektör olarak kabul edilmesi, e-devletin önündeki engellerin kaldırılması ve bu alanda yasal altyapının zaman geçirilmeden kurulması gerektiğini söyledi. TÜBİSAD’ın Türkiye’deki bilgi ve iletişim teknolojileri sektörlerinin temsilcisi olarak DIGITALEUROPE üyesi olduğunu belirten Gürsoy, İstanbul’da düzenlenen konferansın temel vizyon ve stratejilerin tartışılması ve derinleştirilmesi için iyi bir fırsat olduğunu, bu tip fırsatların zaman geçirilmeden etkili eylem planları ve uygulamaları ile desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Turgut Gürsoy. TÜBİSAD’ın vurguladığı ‘Bilişimin Türkiye’de Stratejik Sektör” olması gerektiğine ilişkin söylemleriyle DIGITALEUROPE 2020 vizyonunun birebir örtüştüğüne dikkat çekti. Gürsoy, bu kapsamda Türkiye’nin 2023’de 160 milyar dolar bilişim sektörü büyüklüğüne ulaşması, ekonomide ilk 10 ekonomi içinde yer alabilmesi için, AB’de örneği görüldüğü gibi bilişimin bir devlet politikası olarak desteklenmesi gerektiğini söyledi.
DIGITALEUROPE Genel Direktörü Bridget Cosgrave,ise, Avrupa komisyonu Vizyon 2020 Belgesi hakkında bilgi verdi ve Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında karşılaştırmalar yaptı.

Türkiye’nin son 5 yılda Gayrisafi Milli Hasıla ve altyapı açısından önemli gelişme kaydettiğini ancak internet kullanımı, internet erişimi, Bilişim sektörünü gelirinin Gayri Safi Milli Hasıla içerisindeki yeri gibi parametreler açısından Trükiye’nin Batı Avrupa ülkelerinin gerisinde olduğunu belirten Cosgrave, “Bu da Türkiye’nin bahsettiğimiz alanlarda çok önemli bir potansiyel taşıdığını ve gösteriyor” dedi.

Cosgrave gelecek 5 yılda dünyanın her yerinde ve Türkiye’de akıllı mobil cihazların yaygın olarak kullanılmaya başlayacağını ve Türkiye gibi mobil erişim kapsama alanının çok geniş olduğu bir ülkede internet erişim ve bu cihazlara aracılığıyla interneti etkin şekilde kullanma olanağının yüzde 100’e yakın bir seviyeye geleceğini söyledi.

Avrupa’da bilgi teknolojileri, iletişim sektörlerinin;endüstri, hizmetler ve kamu sektörü çalışmaları ile etkileşime girmesi durumunda yüzde 40’a varan verimlilik artışının mümkün olduğunu söyledi. Cosgrave, Avrupa ekonomilerinin durgunluktan çıkışı aşamasında bilişim sektörünün daha fazla benimsenmesi durumunda verimlilik artışınınn daha fazla olabileceğine dikkat çekti.

Avrupa Komisyonu Lizbon Stratejisi ve Bilgi Toplumu Politikaları Direktörü Detlef Eckert’inde ise, Avrupa’nın Dijital Ajandası hedefine ulaşmak için 2011 yılından gerçekleştirilmesi hedeflenen 101 eylem planından bazılarını  anlattı.
Bilgi Toplumu’na ulaşmak için geniş bant internet bağlantısının önemine vurgu yapan Eckert, Avrupa’da bu gün genişbant internet erişminin yüzde 93 oranında olduğunu 2013 yılında bu oranın yüzde 100’e çıkartılmasının hedeflendiğini söyledi.
Avrupa’daki yüksek internet erişimi olanağına rağmen nüfusun sadece yüzde 60’ının internet erişiminden faydalandığına dikkat çeken Eckert, “Avrupa’da bu oranın nedeni yaşlı nüfus ve gelir düzeyi düşük kesimin internet kullanmaması. Türkiye gibi genç nüfusa sahip ülkeler iyi bir eğitimle yüksek internet kullanım oranlarını yakalayabilir. Teknoloji eğitimi için yapılacak yatırım sadece internet kullanımı için değil, toplumun geleceği için de çok önem taşıyor.” Eckert herkesi Avrupa Dijital hareketinin parçası olmaya davet etti.
Avrupa Konseyi, geçtiğimiz günlerde gelecek 10 yılı şekillendirecek AB stratejisini belirlemiş; stratejinin ilk adımı olarak “Avrupa İçin Dijital Ajanda (gündem)” girişimini de 2010 Mayıs ayında devreye sokmuştu. “Dijital Gündem”, akıllı, sürdürülebilir ve kapsamlı büyüme için Avrupa 2020 stratejisi altındaki önde gelen yedi girişimden ilkini oluşturuyor. “Dijital Ajanda”nın amacı, hızlı internet ve birlikte işleyen uygulamalarla dijital bir pazar oluşturmak ve bu pazar sayesinde sosyal fayda ve sürdürülebilir bir ekonomik sistem geliştirmek.

Dijital Ajandanın açıklanan 101 eylemi, Avrupa Komisyonu için sadece bir “yapacaklar listesi” değil, aynı zamanda herkesin katılmasını istedikleri bir hareket

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu