Ana sayfa BT Gündem Belediyeler Internet’e kavuştu hizmetlerde sorunlar var

Belediyeler Internet’e kavuştu hizmetlerde sorunlar var

104
0

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilk defa yapılan Belediye Web Hizmetleri Araştırması sonuçlarına göre; 2005 yılı Ağustos ayı itibariyle, nüfusu 10 000 den fazla olan 662 belediyenin % 99’u İnternete erişim imkanına, % 82’si intranete (kurum içi ağ) sahip. Söz konusu belediyelerin % 64’ü web sitesine sahip olup web sitesine sahip olmayan belediyelerin % 24’ü bir yıl içerisinde web sitesine sahip olmayı planlıyor.

Web sitesine sahip 424 belediyeden sadece 90’ından Su, doğalgaz, emlak vergisi ve harçlarla ilgili online hizmet sunuluyor. Bu bilgilerin çoğu tarifeler ve abonelik kaydına yönelik iken sadece 7’sinde su faturaları, 22’sinde emlak vergileri ve 8’inde de harclar internet ortamında tahsil edilebiliyor.

Web üzerinden hizmet sunmaya çalışan belediyelerin yüzde 11’i Bilgi güvenliğini sağlamadaki yetersizlik , yüzde 21’i Bağlantı hızının düşük olması, yüzde 52’si Yetişmiş web personel sayısının yetersiz olması yüzde 23’ü Donanım maliyetinin yüksek olması (Yenileme vb. için)yüzde 28’i Yazılım maliyetinin yüksek olması (Yenileme vb. için) yüzde 18’i Donanım / yazılım satın alma sürecinin uzun ve zor olması (ihale süreci)yüzde 28’i e-imza uygulamasının henüz başlamamış olması gibi dertlerden muzdarip.