Ana sayfa BT Gündem Bilgi toplumuna hazır mıyız?

Bilgi toplumuna hazır mıyız?

111
0

Bilgi toplumu stratejisi tartışılmaya devam ediyor. Gelişmiş ülkelerin iktidarda olan siyasi partilerine bir seçim daha kazandıran bu tip stratejiler, Türkiye’de pek yerini bulmuyor. Nasıl bulsun? Bilgi toplumu stratejisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesine rağmen halen pek çok kamu kurumu ne yapacağından habersiz. Eylem planlarında ne yapacakları belli olsa bile en önemli unsur olan koordinasyon eksikliği sürüyor.E-Dönüşüm İcra Kurulu’nun son toplantısında işte bu koordinasyonsuzluğa çare olacak çalışmalar son haline getirildi. Başbakanlık Genelgeleri ile Danışma Kurulu ve Dönüşüm Liderleri Kurulu oluşturularak stratejinin uygulanması için önemli bir adım atılmış olacak.

Danışma Kurulu, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel kesim temsilcilerinden oluşacak. Dönüşüm Liderleri Kurulu ise Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında yer alan eylemlerden doğrudan sorumlu kurum ve kuruluşların strateji geliştirme birimi başkanlarının ve bilgi işlem yöneticilerinin katılımı ile oluşturulacak.

Stratejide bir diğer eksiklik, kamuoyunu bilgilendirme sürecinde yaşanıyor. Kamu hizmetleri internet ortamına aktarıldığında bunu kim kullanacak? Daha başından beri söylüyoruz, uyarıyoruz. Vatandaşa hizmet üretilirken, bilginin mutlaka paylaşılması gerekir. Vatandaş bilgi toplumuna hazır mı? Siz vatandaşın neye ihtiyacı olduğunu bilmezseniz, kimin için strateji üretiyor, ne için bunu tartışıyorsunuz?

STRATEJİDE SORUN AŞILACAK MI?

Sürecin içinde olmalarına rağmen eleştirilerini sürdüren sivil toplum örgütleri, stratejinin uygulanamaz olduğunu iddia ediyor. Son birkaç senedir hemen tüm bilişim etkinliklerinde panel konusu olan “Strateji” meselesi, TBD’nin Kasım kurultayında da masaya yatırılacak. Daha önce TBV, TÜBİSAD ve TELKODER gibi örgütlerin başkanları tarafından Bilişim Zirvesi’nde de tartışılmıştı. Yine aynı konuları, belki farklı kişilerden ama aynı söylemler ile dinleyeceğiz. Yine sonuç aynı olacak; söz uçacak, eylemler rafa kalkacak, bilgi toplumuna kavuşacağız derken bilgisayar çöplüğü sahip olacağız. Büyük sözlerin sahipleri de, üstlerine düşenleri yaptıklarını söyleyerek, panellerdeki konuşmalarını referans gösterecektir herhalde. Bu milletin hafıza sorununun büyük söz sahiplerinin nasıl işine geldiğine bir kez daha şahit olacağız.

Bilişim sektörü hakkında konuşacaklar için ilkeler belirlenmeli. Kendi adıma; en az bir bilişim kitabı okumuş, akademisyen olmadığı halde bir makale yazmış veya üzerinde çalışan, kendi görüşlerini ifade edebilen kişilerin konuşmalarını dinlemek istiyorum.