Bilişim 05 sona erdi.

Türkiye Bilişim Derneği’nin düzenledieği Bilişim 05 etkinliği ve 22’inci Bilişim kurultayı sona erdi. Birçok panelin eş zamanlı olarak gerçekleştiği etkinlikte birçok bürokrat ve bakan katıldı. Bilişimin Patronları Bilişim’05’teydi

Bilişim ’05’in ikinci gününde düzenlenen “Geleceği Yönetenler: CEO Forum” paneline bilişim sektörünün önde gelen 21 firmasının genel müdürü katıldı. Ali Saydam’ın moderatörlüğünü yaptığı forum Panelden çıkan sonuçlar ana hatlarıyla şöyle netleşti:

– Türkiye’nin mutlak surette ulusal bir bilişim stratejisi belirlemesi gerekiyor.

– Devlet bu stratejinin uygulanmasında moderatör rolünü üstlenmeli.

– Eğitime daha fazla önem verilmeli, eğitim kalitesi ülkenin her köşesinde makul bir orana yükseltilmeli.

– Ülkenin bilgi toplumu olma yolundaki düzeyi için bilgisayar satışına bakmak yanlış. Doğru olan bilişimi kullanma oranına bakmaktır.

– Türkiye’nin bilişimde küresel rekabete katılabilmesi için özel sektörün kendi içindeki rekabeti bir kenara bırakması ve ortak projeler yapmaya yönelmesi lazım.

– Meslek birlikleri ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde güzel projelere imza atan bilişim sektörü bu çalışmalarını gelecekte de sürdürmeli.

– Ülkenin kalkınmasında kısa vadeli planlar yerine en azından 5-10 yıllık planlar hazırlanması zorunlu.

– Bilgisayar kullanımı kadar ADSL kullanımının artması, altyapısının güçlendirilmesi de gerekiyor.

– E-devlet stratejisi demek, e-belediye kurmak değildir. E-devletin bir yaşam biçimi olduğunu kabul etmek gerek.

– Küresel rekabette ayakta kalmak isteyen firmaların bilişim teknolojilerine ihtiyaçları daha fazladır.

“Geleceği Yönetenler: CEO Forum”a, KoçSistem Genel Müdürü Gökhan Akça, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Akdemir, Nortel Netaş Genel Müdürü Müjdat Altay, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Çağlayan Arkan, EBİ Genel Müdürü Dr. Tarık Aşkın, Novell Ülke Müdürü Gamze Aydın, Intel Genel Müdürü Ege Ertem, Deloitte Kurucu Ortağı Sait Gözüm, Siemens Komünikasyondan Sorumlu Genel Müdürü Selahattin Hakman, IBM Genel Müdürü Hüseyin Kızıltay, Doğan Elektronik Aracılık Genel Müdürü Elvan Konedralı, Meteksan Bilişim Grubu Başkanı Alper Köstem, Sun Microsystems Genel Müdürü Özhan Toktaş, Superonline Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Ünsal, Havelsan Genel Müdürü Faruk Yarman, Apple Türkiye Genel Müdürü Tansu Yeğen, Siemens Business Services Genel Müdürü Mustafa Çağan, AMD Genel Müdürü Bahadır Erbaş, Doğan Online İcra Kurulu Başkanı Orhan Göksal, Symantec Ülke Müdürü S. Gökhan Say ve CA Ülke Müdürü Ali Karakurum katıldı.

E-Dönüşümü Gerçekleştirirken Bürokrasiyi İnternet’e Taşımamak Gerek

Kamu sektöründeki e-dönüşüm konusu ise ayrı bir oturumda masaya yatırıldı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç, TK Başkan Yardımcısı Mustafa Alkan, CHP Uşak milletvekili Osman Coşkunoğlu, Türk Telekom Bilişim Ağları Daire Başkanı Yücel Bağrıaçık, Koç Sistem Kamu Sektörü Satış Müdürü Mustafa Edeer’in konuşmacı olarak katıldığı panelde e-dönüşümün fiziksel boyutunun yanı sıra kültürel boyutunun da üzerinde önemle durulması gerektiği, bütün kamu kurumlarının taşın altına ellerini sokmalarının şart olduğu, e-dönüşüme geçişte eski bürokratik uygulamaların aynen yeni sisteme taşınmaması gerektiği, yetişmiş insan gücüyle desteklenmeyen bir e-dönüşüm çalışmasının başarısızlığa uğramasının kaçınılmaz olacağı üzerinde duruldu.

Adalette E-Dönüşüm Paneli

Bilişim ’05 kapsamında bir de “Adalette E-Dönüşüm” konulu panel düzenlendi. Panelde Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) hakkında bilgi verildi. UYAP’ın ana amacı ve hedefleri şöyle özetlendi: “Türkiye Cumhuriyeti adli sisteminin işleyişinin güvenilirliğini ve doğruluğunu en üst düzeyde sağlayarak, yargı sistemine hız kazandırmak UYAP’ın ana amacıdır. ‘Yargıtay Bilgi Sistemi’nin de UYAP kapsamına alınmasıyla, adliyelerde başlayan yargılama süreci kesintiye uğramadan ve zaman kaybedilmeden devam etmektedir. Böylece tüm yargılama aşamaları tek bir sistem olarak elektronik ortama taşınmış olacaktır. Proje kapsamında ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile entegrasyona gidilmesi planlanmış ve bu kapsamda ilk olarak MERNİS ve Adli Sicil Veri Tabanları ile entegrasyon sağlanmış, kullanıcıların sistem üzerinden saniyeler içinde nüfus ve sabıka kayıtları sorgulamaları mümkün hale gelmiştir. Bu entegrasyon çalışmaları yakın gelecekte POLNET, TAKBİS gibi Projelerle devam edecektir.”

Kültürel Dönüşüm ve E-Kültür

“Kültürel Dönüşüm ve E-Kültür” paneline katılan Aydın Köksal, Bekir Coşkun, Haluk Geray ve Sevgi Özel, yabancı dilde eğitimin Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na aykırı olduğunu, bu uygulamanın kültürel yozlaşma ve kimliksizleşmeden başka bir şey getirmeyeceğini, insanların .tr uzantılı alan adlarından ve e-posta adreslerinden utandıklarını, vatansızlığın moda haline geldiğini, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde dil ve kültüre verilen önemin bugün tamamen silinmeye yüz tuttuğunu, Internette yaşanan sansasyonel olaylardan sonra bilgisayar satışlarının artmasının Türk insanının olaya bakış açısının gösterdiğini, bilişimi kullanarak üretim yapılmıyorsa hiçbir kazanımdan söz edilemeyeceğini anlattılar.

E-İmza Çözümleri

“E-imza Çözümleri” adı altında düzenlenen oturum, Bilişim ’05’in ilgi çeken bölümlerinden biriydi. Oturumun açılış konuşmasını yapan TÜRKTRUST A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Em. Tümgeneral Bahtiyar Türker, yaptıkları yatırımla milli yazılımlar geliştirdiklerini ve bu imkanlarla yine milletin emrinde olduklarını söyledi. İsimlerinin “TÜRK” ve güven anlamındaki “TRUST” kelimelerinden oluştuğunu, şirket olarak uluslararası alanda hizmet verecek şekilde yapılanmalarını tamamladıklarını ifade etti.

Oturumun yöneticiliğini yapan Cemal Gemci’nin yaptığı özet konuşmanın ardından Dr. Tolga Tüfekçi, Muzaffer Yıldırım ve Özgür Alkan Alkış birer konuşma yaptı. Dr. Tolga Tüfekçi sunumunda, e-imzanın nasıl oluşturulduğuna değinerek çizim ve örneklerle nasıl kullanıldığını anlattı. Muzaffer Yıldırım konuşmasında, e-imzanın uygulama alanlarından ve örnek projelerden bahsetti. Konuşmasında, e-imzanın hangi işlemlerde kullanılabileceğiyle ilgili çarpıcı örneklere yer veren Yıldırım, e-imzanın uygulama alanlarını genişletmeye çalıştıklarını ifade etti. Özgür Alkan Alkış ise konuşmasında, e-imzanın hukuki yönlerine değinerek sertifika hizmet sağlayıcıların önemli sorumlulukları olduğunu belirtti. Konuşmasında Alkış, e-imzada yapılacak sahteciliklere karşı yasanın ağır cezalar içerdiğini ve e-imzanın yasalar karşısında kesin delil niteliği taşıdığını da ifade etti.

Uluslararası Uzmanlar Geleceği Bilişimle Yönetmeyi Konuştu

Etkinliğin ilk gününde düzenlenen Uluslararası Forum: “Geleceği Bilişimle Yönetmek” adlı toplantıda CEPIS Başkanı Jouko Ruissalo, CEPIS çatısı altında 37 üye ülkenin bulunduğunu ve 200.000 bilişim teknolojisi çalışanı olduğunu söyledi. Ruissalo, ECDL’in Avrupa’da ve dünyada geçerli bir sertifikasyon niteliği taşıdığını, sürücü lisansı gibi geçerli olduğunu, bir bilgisayarı bilen ve kullanan kişinin yetkinliğini ispatlayan bir “bilgi teknolojisi sertifikası” niteliği taşıdığını, AB ülkelerinde bilişim sertifikası sahibi nüfusun oranının %14 olduğunu kaydetti. AB ile ortak çalışmalar yapıldığını, örgütün bilişim odaklı çalışan STK’ları desteklediğini söyleyen Ruissalo, AB’de bilişim teknolojisinin kontrolsuz bir biçimde büyümek zorunda kaldığına, bunun da nedeninin BT’ye duyulan büyük talep olduğuna dikkat çekti.

Bilgi toplumu için BT profesyonellerinin becerilerinin önemli olduğunu, bunun için iki kat beceri gerektiğini söyleyen Ruissalo, BT’nin beraberinde rekabeti de getirdiğini hatırlattı. Ruissalo, Hindistan, Brezilya, İsrail, İrlanda gibi ülkelerde yazılım üretilmesinin ve dünyaya ihraç edilmesinin, bu ülkelerde rekabetin ve BT potansiyelinin varlığına işaret ettiğini de sözlerine ekledi.

İsviçre Bilişim Derneği Başkanı Jorg Ruegg, İsviçre’de 7 milyonluk nüfusun 2 milyonunun bilgisayar kullanıcısı olduğunu, bilişim profesyoneli sayısının ise 110 bini bulduğunu söyledi. Bilişim adına İsviçre’de, 1950’de üniversitede ilk bilgisayarın kurulduğunu, 1970’te Pascal programlama dilinin üretildiğini, 1983’te Swatch’un ilk bilgisayarlı saati geliştirdiğini, 1988’de SOFFEX bilişim güvenliği eğitimine başlandığını anlatan Ruegg, 1993’te ise İnternet’in yaygın şekilde kullanılmaya başlandığını belirtti.

TBV Başkanı Bülent Gönç ise, ABD’de BT kullanım yaşının 6’nın da altına indiğini, bu yaş grubunda bilgisayar kullanma oranının %40’lara ulaştığını söyledi. Türkiye’de ise aynı yaş grubunda bilgisayar kullanım oranının %10’da kaldığını ifade eden Gönç, ” Bu yaş grubunda 7 milyon kişinin %10’u okul öncesi eğitimden yararlanmaktadır. Türkiye şartlarında herkes okul öncesi eğitime çocuğunu gönderemez ya da evine bilgisayar alamaz. Ancak, müşterek bilgisayar kullanım alanları yaratabilirsek kaynaklarımızı verimli kullanmış oluruz” dedi.

Forumda DPT Müsteşar Yardımcısı Halil İbrahim Akça, ABD Ekonomi Kalkınma Kurulu Başkanı Dr. Gerald L. Golden, TZV Başkanı Emrehan Halıcı ve ECDL Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Byron Nicolaides de görüşlerini aktardılar. Konuşmacılar, başka ülkelerdeki bilişim toplumuna geçiş çalışmalarını örneklerle anlattılar

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Biz, bağımsız yayın kuruluşu olarak, size sunduğumuz hizmetin maliyetini, reklam gelirleri ile karşılıyıoruz. Reklam gelirlerimizii artırmamıza yardımcı olun.