Ana sayfa BT Gündem Borland’dan Java’ya tam destek

Borland’dan Java’ya tam destek

113
0

CodeGear, eski ismiyle Borland Yazılım Geliştirici Araçları grubu, 20 Kasım 2006 tarihinde Java, açık kaynak kodu ve web için yazılım geliştirmeyi hızlı ve güvenilir hale getiren Eclipse tabanlı kurumsal IDE’si (Integrated Development Environment – Bütünleşik Yazılım Geliştirme Ortamı) JBuilder 2007’yi duyurdu. Geniş anlamda kabul görmüş RAD (Rapid Application Development – Hızlı Uygulama Geliştirme) ve takım işbirliği yetenekleri geliştirilmiş JBuilder 2007 (eski kod ismiyle “Peloton”) Eclipse platformundan faydalanacak şekilde bütünüyle yeniden tasarlandı. Açık kaynak kodlu yazılımların her zamankinden daha yaygın olması ve yazılım geliştirme ekiplerinin giderek artan bir oranda dünya genelinde dağılmış şekilde çalışıyor olmaları, son dönemlerde yazılım geliştirmede göze çarpan iki ana eğilim. Ücretsiz araçlar, bileşenler ve sınırsız esneklik sağlayan açık kaynak kodu doğası gereği kontrol dışı bir geliştirme ortamı yaratarak, hali hazırda artan yazılım geliştirme maliyetleri ve azalan üretkenlik gibi nedenlerle zaten karmaşık olan bir süreci yönetilmesi daha da zor bir hale getiriyor. Aynı zamanda, ortaya çıkan makroekonomik değişimler yazılım geliştirmenin giderek daha dağınık bir alanda gerçekleştirilmesine yol açarak, aşılması gereken daha farklı zorluklar meydana getiriyor ve farklı lokasyonlarda bulunan takımların yönetilmesi maliyetini arttırıyor.

Eclipse tabanlı JBuilder, ticari ve açık kaynak kodlu eklentiler, üçüncü parti bileşenler ve çerçeveler ekosisteminden faydalanırken, aynı zamanda kurumsal seviyedeki işbirliği özellikleri ile bu zorlukları hedef alıyor. “Kurumsal yazılım geliştirmede açık kaynak kodun maliyet ve esneklik açısından sağladığı avantajlar var. Fakat aynı zamanda bu potansiyelin üretkenlik kaybı, düzensizlik ve risk içerdiğini de belirmek gerekir” diyor CodeGear Ürün ve Strateji Başkan Yardımcısı Michael Swindell “Bu anlamda Eclipse tabanlı JBuilder kurumsal yazılım geliştirme ile açık kaynak kodun birbirini tamamlayıcı olduğunu ve birlikte, organizasyonun bütünü için yadsınamaycak bir değer yaratabileceğini gösterecek.”

Eclipse Foundation Yönetici Direktörü Mike Milinkovich: “JBuilder 2007, Eclipse platformunu bütünleyen ve genişleten kurumsal seviyedeki yetenekleriyle organizasyonlara ve yazılım geliştiricilere dağınık halde bulunan takımları ve yazılım geliştirmeyi daha iyi yönetme imkanı sağlıyor. CodeGear’in, Eclipse ekosisteminde ana bir ürün olmasını beklediğimiz yeni nesil JBuilder IDE’si için Eclipse’i seçmiş olması bizim için memnuniyet verici.”