Ana sayfa BT Gündem Brocade’in araştırmasına göre enerji maliyeti IT için hala yüksek

Brocade’in araştırmasına göre enerji maliyeti IT için hala yüksek

89
0

Brocade anket araştırmasından yakın zamanda geçen üst düzey IT karar vericilerinin yaklaşık yüzde 80’i, şirketlerinin toplam IT bütçelerinin çeyreğine yakınını enerji ile ilgili masraflara harcadığını bildirmiştir. Geçen yıl yapılan benzer anket araştırmasında bu durumu yüzde 44’ü bildirmiştir.Maliyet yönetimi alanındaki ilerlemeye rağmen, ne gariptir ki, ankete katılanların yarısından fazlası, faaliyet masraflarının kontrol edilmesi için IT departmanlarının şirketlerinden baskı gördüğünü bildirmiştir. Araştırma, bu şirketlerde IT departmanları ile tesis yöneticileri arasındaki koordinasyon eksikliği yüzünden enerji masraflarının düşürülmesinin zor olabileceğini göstermiştir. Şunu da belirtmek gerekir ki, anket sorularını cevaplayanların hemen-hemen yüzde 50’si, şebeke hizmetleri faturaları tesis yöneticilerinin alanına girdiğinden IT donanımlarının kullandığı enerjiyi hiç takip etmediklerini bildirmiştir. Bu grubun yüzde 60’i ise şirketlerinde IT için enerji kullanımını ölçme süreçlerinin bulunmadığını belirtmiştir.

“Brocade gibi teknoloji tedarikçileri yalnızca bu şirketlere, hedefleri ile süreçleri arasındaki bağlantı eksikliğini anlamalarına yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda maliyetleri azaltacak bir şeyler yapma kapasitesine sahiptir” diye açıkladı Brocade Bölge Satış Müdürü Khalid Khalil. “Araştırmamıza göre çoğu durumda enerji bütçesi tesis yöneticilerinin elindedir ancak IT departmanları, kendi enerji tüketimlerini ve bu tüketimin şirket toplamındaki etkisini değerlendirmemektedir. Bu zor ekonomik şartlarda maliyet toplamın her kalemi dikkatle incelenirken IT fonksiyonu üzerine düşeni yaparak, artan şebeke hizmetleri faturalarıyla başa çıkmak için tesis yöneticileriyle işbirliği yapmalıdır.”

Daha umut verici bir haber vermek gerekirse, enerji etkinliği, IT donanımları alımında kararı etkileyen kriter olarak artarak önem kazanmaktadır. Enerji tüketimi ilk beş kriter içinde yer alırken diğer kriterler birlikte çalışabilirlik, performans, fiyat ve marka tanınırlığıdır. Ancak ankete katılanlar bunun yanı sıra, enerji tasarruflu çözümleri benimseme yolunda aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok önemli engel gördüklerini bildirmiştir:

Enerji bakımından daha tasarruflu ürünlerinin getirdiği daha yüksek maliyetler;
Sürdürülebilir çözüm eksikliği;
Yönetim gayreti yada desteği eksikliği.

“Biz bu araştırmayı 2008’de yaparken ‘Yeşil IT’ pazarlama ‘yutturmacası’ olarak görülmekteydi fakat bu yılın araştırması gösterildiği üzere şirketler buna stratejik kaygı olarak bakmaktadır,” diye ekledi Brocade EMEA Bölgesi Genel Müdür Yardımcısı Ulrich Plechschmidt. “Şebeke hizmetleri faturaları artarken ve küresel resesyon sorunlara yol açarken, müşteri ve ortaklarımız, IT ortamlarını optimize etmek ve gereksiz işlem maliyetlerini azaltmak için enerji tasarruflu çözümleri benimseme yollarını aramaktadır. Brocade bu alanda liderdir. Ağ çözümlerimiz, rakiplerimize göre on kat daha az enerji tüketmekte, fiyatlarıysa aynı ve hatta daha düşük olabilmektedir. Bütüncül enerji etkinliği değerlendirme hizmetlerimizle birlikte ise bu çözümler bir şirketin faaliyet giderlerinde ciddi bir fark yaratabilir.”