Ana sayfa BT Gündem BT Yönetimi çevreci yatırımlara yöneliyor

BT Yönetimi çevreci yatırımlara yöneliyor

86
0

Symantec, 2007 yılında yayınlamış olduğu “Çevreci Veri Merkezi” (Green Data Center) raporunun bir devamı olan “Çevreci BT Raporu’nun” (2009 Green IT Report) sonuçlarını yayımladı. Çevreci BT Raporu’nda yer alan bulgulara göre, kıdemli BT yöneticileri, hem önemli derecede maliyet tasarrufu sağlayan hem de çevreci bir sorumluluk bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunan çevreci BT strateji ve çözümlerine oldukça önem veriyorlar. Raporda yer alan araştırma sonuçları genellikle maliyet tasarrufu sağlamak amacıyla tercih edilen çevreci teknolojilerin, kurumun çevreci duruşunu güçlendirmek amacıyla ve çevreci sorumluluk bilincinin bir parçası olarak da kullanılmaya başlandığını ortaya koyuyor. Araştırmada yer alan katılımcıların %97’si en azından çevreci BT stratejilerinden biri üzerine değerlendirme aşamasında olduklarını belirtirken, katılımcıların %45’i ise şu ana kadar çevreci BT çözümleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çiziyor. BT projelerinin yürütülmesinde karar mercii konumunda olan kişiler, çevreci BT çözümlerini genellikle maliyetlerin düşürülmesi ve BT verimliliğinin artırılması gibi iki ana başlık altında değerelendiriyorlar. Araştırmada yer alan katılımcılar, çeverci BT çözümlerine yönelimin altında yatan temel etmenleri ise şöyle sıralıyor: %90 oran ile elektrik tüketiminin azaltılması, %87 oranla soğutma maliyetlerinin düşürülmesi ve %86 oranla çevreci olmak konusunda hissedilen kurumsal baskı. Dahası, katılımcıların %83’ü özellikle veri merkezlerinde tüketiken elektrik ile ilgili büyük bir sorumluluk içinde olduklarının vurguluyor.Çevreci Çözümlere Yapılan Harcamalar ve Ayrılan Bütçelerde Artış:
Araştırma süresince BT yöneticileri, çevreci BT bütçelerinde yaşanan artışa dikkat çektiler. Katılımcıların %73’ü, önümüzdeki 12 ay boyunca çevreci BT bütçelerde önemli bir artış olacağına inandıklarını belirtirken, %19’u ise çevreci BT bütçelerinde %10’dan fazla bir oranda artış olacağının altını çiziyor. Araştırmada yer alan bir katılımcı veri merkezi elektiriği için 21 ila 27 milyon dolar arasında seyreden bir harcamaya önemle dikkat çekti.
Bununla beraber, BT departmaları enerji verimliliği sağlayan çözümlere karşı eskisine oranla daha çok ilgi gösteriyor. Katılımcıların 3’te 2’si, eskisine oranla en azından %10 oranında daha fazla çevreci BT yatırımı yapacaklarını vurgularken, katılımcıların %41’I ise eskisine oranla en azından %20 oranında daha fazla harcama yapacaklarını belirtiyor.