Ana sayfa BT Gündem BTK’dan Turkcell’e 51 milyon TL ceza

BTK’dan Turkcell’e 51 milyon TL ceza

159
0

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, hazine payını eksik ödediği gerekçesi ile Turkcell’e IMTS-2000 lisans sözleşmesine istinaden 3.1 milyon TL ve GSM imtiyaz sözleşmesine istinaden 47.65 milyon TL olmak üzere toplamda 50.75 milyon TL ceza kesti.

24 Temmuz’da karara bağlalanan ve Ramazan Bayramı’ndan bir gün önce kamuoyuna duyurulan kararlarda

“Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin, GSM-Pan Avrupa Mobil Telefon Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi (GSM İmtiyaz Sözleşmesi) ve ilgili mevzuattan kaynaklanan, Hazine payına ilişkin yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemesine yönelik müeyyidenin uygulanması amacıyla,
406 Sayılı Kanun’un Ek 37’nci maddesine, Kurumumuz ile Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ arasında imzalanan GSM İmtiyaz Sözleşmesi’nin 5’inci, 8’inci, 9’uncu ve 40’ıncı maddelerine, Hazine Müsteşarlığının 21/06/2013 tarihli ve 10156 sayılı yazısı ekinde yer alan “Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin 01/01/2009 – 31/12/2009 dönemine ilişkin Hazine payı hesaplamalarının Şirketin muhasebe kayıtları ile 10/03/2006 tarihli GSM Hizmetleri (2G) İmtiyaz Sözleşmesine ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesi ve eksik ödenen Hazine paylarının hesaplanması” konulu 18/01/2013 tarihli ve 74/1 – 20/1 sayılı İnceleme Raporu’na istinaden”

toplam ¨47 milyon 648 bin 347 TL 8 Kuruş

ve

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin, IMT-2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi (IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmesi) ve ilgili mevzuattan kaynaklanan, Hazine payına ilişkin yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemesine yönelik müeyyidelerin uygulanması amacıyla, 406 Sayılı Kanun’un Ek 37’nci maddesine, Kurumumuz ile Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ arasında imzalanan IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmesi’nin 5, 8, 9 ve 36’ncı maddelerine, Hazine Müsteşarlığının 24/06/2013 tarihli ve 10170 sayılı yazısı ekinde yer alan “Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin 30/04/2009 – 31/12/2009 dönemindeki “Hazine Payı” hesaplamalarının Şirketin muhasebe kayıtları ile 30/04/2009 tarihli IMT-2000/UMTS Hizmetleri (3G) İmtiyaz Sözleşmesine ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesi ve eksik ödenen Hazine Paylarının hesaplanması” konulu 18/01/2013 tarihli ve 75/2-21/2 sayılı İnceleme Raporu’na istinaden,

toplam 3 milyon 119 bin 483 TL 25 Kuruş olmak üzere 50 milyonu aşan ceza kesildi.