Bulutta büyük veri analiziniz sırrı EMC Forum’da anlatıldı

EMC tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen EMC Forum 2011’deEMC Forum 2011’de katılımcılara geleneksel, ilişkisel veri tabanlarında yer alan yapılandırılmamış verileri de kapsayan; benzersiz boyutta ve formatta veri kümelerini bütünleştirme ve analiz etme yolları ile bulut bilişimin BT hizmetleri ile çakıştığı noktaların nasıl aşılabileceği sorularına yanıtlar sunuldu.

EMC Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, açılış konuşmasında katılımcıların EMC’nin sunduğu bulut bilişim ve gelişmiş veri depolama çözümleri aracılığıyla maliyetlerini nasıl düşürebileceklerine, işte verimliliği ve çevikliği nasıl artırabileceklerine ve Büyük Veri’nin gücünü tam anlamıyla nasıl ortaya çıkarabileceklerine değindi.

Sönmez, “EMC’nin görevi müşterilerini bulut bilişime geçiş süreçlerinde yönlendirmek ve onların BT altyapılarını dönüştürmelerine yardımcı olmaktır. Mevcut geleneksel BT altyapıları oldukça pahalı olmanın yanında, karmaşıklığı ve esnek olmaması nedeniyle de kurumlar açısından zorlayıcı olabiliyor. EMC olarak kurumların daha etkin ve çevik olması gerektiğini düşünüyoruz. Bulut bilişim, kurumların geleneksel BT altyapılarındaki zorlayıcı unsurları bertaraf etmeleri ve esneklikten uzak BT altyapılarını daha çevik ve verimli yapılara dönüştürmek için doğru yöntemdir” dedi.

EMC Forum 2011’in ana oturum konuşmasını yapan EMC Corporation Global Gelişim Merkezi CIO ve COO’su Sanjay Mirchandani de, Bulut Bilişim ve Büyük Veri’nin BT sektöründeki en etkili ve çarpıcı yenilikler olduğunu söyledi. Bulut Bilişim ve Büyük Veri kavramlarının şirketlerin en değerli varlıkları olan veriyi yönetme ve bu verilerden fayda sağlama konusunda önemli bir fırsat sunduğunu sağlayan Mirchandani, “Şirketler bulut bilişime geçiş süreçlerinde yol alırken işleriyle ilgili gerçek zamanlı, kritik önem taşıyan kararlar almak için büyük veri işlemlerinin sağladığı değerlerden yararlanabilecekler. Bu sayede mevcut BT ortamlarının karmaşıklığını azaltmanın yanında, sundukları hizmet düzeyini geliştirecek fırsatlara da sahip olacaklar” dedi.

Mirchandani ayrıca işletmelerin buluta giden yolculukta BT hizmetlerini dönüştürürken, gerçek zamanlı olarak ‘Büyük Veri’lerini analiz etmek için hangi fırsatlara sahip olacaklarını ve Büyük Veri’den maksimum faydanın sağlanması amacıyla EMC’nin kendilerine hangi çözümlerle nasıl yardımcı olabileceğini anlattı.

Hands on v-Lab ile bulut etkinliğe taşındı

EMC Forum ayrıca katılımcıların EMC’nin bulut ve Büyük Veri ürün ve çözümlerini yakından inceleyebileceği ve detaylı bilgi edinebileceği Hands-On vLab etkinliğine de ev sahipliği yaptı. Katılımcılar demo laboratuvarında EMC’nin Avamar, RSA and VPLEX çözümlerinin yanı sıra, en yeni depolama ürünleri olan VMAX, VNX and VNXe’i deneyimleme fırsatı buldu.

EMC Forum 2011 oturumları dört ana konuya yoğunlaştı

EMC Forum 2011 İstanbul etkinliğindeki oturumlar “Veri depolama”, “Bulut”, “Büyük Veri” ve “Yedekleme – Kurtarma Çözümleri” olmak üzere dört ana konuya odaklandı.

Veri depolama oturumlarında EMC Unified Depolama Çözümleri ve EMC Enterprise Depolama Çözümleri kanalıyla katılımcılara veriyi en uygun maliyetle en etkin biçimde nasıl yönetebilecekleri konusunda bilgiler aktarıldı.

Bulut oturumlarında katılımcılarla bulut bilişim ortamına geçtikçe veri merkezlerini konsolide etmenin, Oracle, SAP ya da Microsoft Exchange gibi iş kritik uygulamaları sanallaştırmanın ve güvenli bir bulut ortamı yaratmanın yöntemleri paylaşıldı.

Yedekleme – Kurtarma oturumunda özellikle heterojen (karma) ortamlarda daha etkin koruma ve yedekleme konuları ele alınırken, Büyük Veri oturumunda katılımcılara büyük ebatlarda düzensiz veriyi nasıl depolayabilecekleri, bu verileri nasıl analiz edebilecekleri ve bu veriden iş hedefleri için nasıl değer yaratabilecekleri konusunda bilgi verildi.

2020’de sayısal veri 44 kat artacak, yüzde 90’ını büyük veri oluşturacak

IDC’nin gerçekleştirdiği Dijital Evren araştırması yıllık veri miktarının 2020’de yüzde 44 oranında artacağını öngörüyor. Üretilecek bu verilerin yaklaşık yüzde 90’ını yapılandırılmamış veriler oluşturacak. Yapılandırılmamış verilerin büyük kısmını da mobil cihaz kullanıcılarının kaydettiği resim ve videolar oluşturacak.

2011 yılı sonuna dek dijital dünyaya yönetilmesi gereken 500 katrilyon yeni dosya eklenecek. Veri miktarı olağanüstü düzeyde artacak ancak, BT çalışanlarının sayısı yüzde 50’nin altında bir oranda artacak.

BT bütçelerinin yaklaşık dörtte üçü, yani ortalama yüzde 73’ü, mevcut altyapı ve uygulama sistemlerini devam ettirmek için harcanıyor. Bütçelerin yalnızca yüzde 27’si şirketlerin rekabetçi yönlerini geliştirmek, müşterileri ile ilişkileri sıkılaştırmak ve rakiplere karşı avantajlara sahip olmak için harcanıyor.

Şirketler, bu yüzde 27’lik paya daha fazla yatırım yapmak istiyor. EMC bu ikilemin çözümünün bulut bilişim ve BT’yi hizmet olarak sunmada yattığına inanıyor.

Bulut bilişim EMC müşterilerinin daha fazla verimlilik ve çeviklik kazanmalarına, ortamlarını daha verimli bir şekilde kontrol edebilmelerine, işlerini geliştirecek daha çok sayıda fırsat yaratmalarına ve otomasyon konusunda yeni bir düzeye ulaşmalarına yardımcı oluyor.

Bu yıl bulut bilişimin BT yapısını nasıl dönüştürdüğüne ve büyük verinin bulutla bütünleşmesine odaklanan forumda, EMC çözümleri sayesinde şirketlerin bulut hizmetlerine geçiş süreçlerini ve ‘Büyük Veri’yi (Big Data – yapılandırılmamış veri) yöneterek nasıl hızlandırabileceklerine yoğunlaştı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu