Ana sayfa BT Gündem CEO’ların gündeminde İnovasyon var

CEO’ların gündeminde İnovasyon var

153
0

IBM Türk’ün heryıl geleneksel olarak düzenlediği Futuru Business Summit toplantısının beşincisi “İnovasyon” başlığı ile gerçekleşti. Toplantı öncesi IBM’in küresel CEO araştırma sonuçları da açıklandı. IBM’in The Economist Dergisi Intelligence Unit bölümüyle iki yılda bir ortaklaşa gerçekleştirdiği ankete göre 2006’da CEO’ların gündeminde İnovasyon var.

IBM Küresel CEO Araştırması 2006, dünya çapında 765 İcra Kurulu Başkanı (CEO) ile yapılan görüşmelere dayanıyor. CEO’larla görüşmelerin %80’i IBM’in iş danışmanlarınca yüz yüze yapılırken,
geri kalan %20’si Economist dergisinin İstihbarat Birimi tarafından telefonla gerçekleştirildi.

IBM ve Economist yetkilileri, bu düzeyde yönetcilerle bugüne kadar yapılan en kapsamlı araştırma olan çalışmada, 11 değişik coğrafi bölgedeki 20’den fazla sektörün temsilcisiyle görüştü. Araştırmaya Amerika kıtasının tamamından 191, Avrupa’yı temsilen 267, Asya-Pasifik bölgesinden de 307 CEO katılarak görüşlerini bildirdi.

İşte araştırmanın sonuçları
1. CEO’lar iş modellerinde yenilik yapmaları için, üzerlerinde yoğun bir baskı hissediyor.
 CEO’ların %65’i, kurumlarının dışarıdan gelen güçlere dayanabilmesi için, önümüzdeki iki
yıl içinde temel değişiklikler yapmaları gerektiğini söylüyor.
 CEO’ların yarısından azı, bu tür bir değişimi geçmişte başarıyla gerçekleştirdiklerine
inanıyor.
2. İnovasyon gündemin birinci maddesi…
 CEO’lar, çabalarının üçte ikisinin, iş modelinde ve operasyonel alanda yenilikçiliğe yönelik
olduğunu belirtiyor.
 Asıl olarak iş modelinde yenilikçiliğe odaklanan CEO’ların %61’i, rakiplerinin iş modelinde
gerçekleştireceği değişikliklerin, sektörün tamamının görünümünde radikal bir değişiklikle
sonuçlanmasından korkuyor.
3. Şirket kültürü, yeniliklerin sürdürülebilmesi için kritik öneme sahip.
 CEO’ların üçte birinden fazlası, yeniliğe yol açacak bir ortam yaratmanın olanaksızlığının, en
büyük engelleri olduğunu belirtiyor.
 “Fikir üretimi, kuruluşun DNA’sına yerleştirilmelidir.”
4. İşbirliğine dayalı yenilikler, kazananları kaybedenlerden ayırıyor.
 CEO’lar, yenilik fikirlerinin çoğunun artık şirketin dışından, özellikle çözüm ortaklarından ve
müşterilerden geldiğini söylüyor.
 Diğer tüm faktörlerin ötesinde, mali performansla ilişkisi en belirgin unsurun işbirliği olduğu
düşünülüyor. Mali ölçütler (ciro artışı, işletme kârının artması, zaman içinde elde edilen
ortalama kârlılık) bir yana bırakılırsa, işbirliğine ağırlık verenler sürekli birinci sırayı alıyor.
5. İş modelinde yenilikçilik, stratejik ayrıcalık sağlayan yeni unsur.
 Kârlılık artışında en başarılı olan şirketler, iş modelinde yenilikçiliğe diğerlerine göre çok
daha fazla odaklanıyor.
 İş modelinde yenilikçilikten kastedilen, işin yapısı ve/veya mali modelinde yenilikler
yapılması.
 CEO’lar bu konuda şunları söylüyor: “Ürünler ve hizmetler taklit edilebilir. Ayrıcalık
sağlayan ise iş modelidir.”
6. Yeniliklerin teşvik edilmesi konusunda bölgesel farklılıklar söz konusu.
 Gelişmekte olan pazarlarda yeniliklerin gerçekleştirilmesine ilişkin sorumluluk, gelişmiş
pazarlara oranla daha yaygın olarak kurum içinde üstleniliyor.
 Aynı şekilde, ABD, Hindistan ve diğer gelişmekte olan pazarlarda, yeniliklerin
gerçekleştirilmesi için işbirliğine gitme konusunda daha fazla isteklilik görülüyor.