Çinlilerin gözüyle Türkiye Telekom Pazarı

Huawei Teknoloji Ortadoğu ve Kuzey Afrika Başkan Yardımcısı Qibing Tang basına gönderdiği açıklama ile Türkiye’deki telekom sektörüne yönelik öngörülerini paylaştı. Çinli Huawei şirketine göre Türkiye’deki telekom pazarını şu gelişmeler bekliyor ? Global telekom pazarında meydana gelen sarsıntılar; endüstrinin her alanında yeni hizmetler, teknolojik gelişmeler ve ağların yeniden yapılandırılması için itici güçler olarak ortaya çıkıyor. 2006 yılı boyunca birçok uluslararası telekom operatörü ve ekipman sağlayıcısı kendi aralarında oluşturduğu yeni gruplar ve birleşmelerle rekabet güçlerini artırarak işletme masraflarını azaltma yolunu seçtiler. Yaşanan bu gelişmelere örnek olarak; AT&T’nin Bellsouth Telekom firmasını satın almasını ve France Telekom’un Orange markasıyla birleşerek çalışmalarını artık bu marka altında sürdüreceğini açıklamasını gösterebiliriz.

3G ve HSPA (High Speed Packet Access) alanlarında da pazar ciddi bir evrim geçiriyor. Özellikle günümüzde HSPA teknolojisi sağladığı benzersiz avantajlar, yarattığı karlılık ve gelir artışı ile pazardaki sarsıntıları azaltarak başarı hikayelerinin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Huawei Mobil Ağlar Başkanı Chengdong Yu “Mobil teknoloji pazarında yaşanan gelişmeler, birleşmeler ve devralmalar çok dikkatle incelendiğinde gelecek trendlerinin geniş bant, yakınsama ve mobil pazarın merkezine yerleşerek sektörde ciddi değişimler yaratacağını söyleyebiliriz. Sektörde ortaya çıkan bu yeni eğilimler mobil şirketler ve sabit hat operatörleri ile ekipman sağlayıcılarını çok daha gelişmiş FMC (Fixed-Mobile Convergence) çözümler geliştirmeye yöneltiyor” dedi.

Türkiye’de mobil hizmet kullanan abonelerin sayısı 51 milyonun üzerinde ve yüzde 70’lere ulaşan ciddi bir potansiyele sahip. Fakat Türkiye’de mobil pazarda asıl büyük patlamanın 3G lisans ihalesinin gerçekleşmesinin ardından yaşanması bekleniyor. Yukarıda sözünü ettiğimiz olaylar, mobil pazarda temel değişiklikler yaratan gelişmeler olmamasına rağmen pazarda çok ciddi iş olanaklarının ortaya çıkmasını sağlıyor.

Mobil pazardaki sıcak gelişmeler

Mobil pazarda IP ağlarına doğru geçirilen evrimle birlikte birleşik mobil ağların yapısı 2007 yılının en önemli konusu olacaktır. Günümüze değin IP teknolojisi mobil ağlar üzerinde; hizmet, giriş, taşıyıcı ve merkezin de

içinde yer aldığı farklı katmanları kullandı. Çok büyük operatörler, IP tabanlı mobil ağlar ile birleştirilmiş taşıyıcı sistemleri kullanarak HPSA ağ taşıma maliyetlerini yüzde 40 ila 80 arasında değişen oranlarda azaltma yolunu seçtiler. Tüm bunların ötesinde IP tabanlı mobil ağlar; ağ yapısını basitleştirerek, ağ taşıma kapasitesini de geliştiriyor. Tüm bu bahsettiğimiz nedenler global mobil operatörlerin neden IP taşıyıcı testlerine başladığını veya IP taşıyıcıları adapte etmeyi gelişmişlik adımı olarak gördüklerini açıklıyor. Japonya’nın mobil hizmet taşıyıcısı EMOBILE dünyanın ilk ALL IP 3G ağını 2006 yılında Huawei ile gerçekleştirdiği işbirliği ile inşa etti.

2007 yılı aynı zamanda yüksek hızda mobil veri hizmeti almaktan hoşlanan kullanıcılarına bu hizmeti sağlamak isteyen operatörlerin HSPA teknolojisine taleplerinde ciddi artışın yaşandığı bir yıl olacak. Birçok operatör HSPA hizmetini, sabit ücret olanaklarıyla ve data-card yoluyla başlatarak özellikle iş amaçlı kullanıcıların yer aldığı büyük pazarı hedefliyor.

Türkiye’deki 3G pazarı HSPA odaklı olarak gelişecek
.

Huawei, Türkiye’deki 3G pazarının HSPA odaklı olarak gelişeceğine ve servis içeriklerinde yakalanan farklılaşmanın firmalar arası rekabette en önemli etken olacağına inanıyor. Geniş bant erişim yaygınlığı bakımından Türkiye, Batı Avrupa (% 35) ve Doğu Avrupa (%15) ile karşılaştırıldığında onların çok gerisinde kalıyor. Bundan hareketle HSPA hizmeti mobil operatörleri henüz olgunlaşmamış geniş bant servis pazarına yönlendiriyor. HSPA’nin yaygınlaşması aynı zamanda mobil ağlardan ALL IP’ye geçiş evresini de hızlandıracaktır.

Son derece gelişmiş iletişim sistemlerinin kullanıldığı Avrupa’da 2G ağlarını kullananlar çok hızlı bir şekilde 3G’ye geçiş yapabiliyor. Bununla beraber içerik hizmetlerinden elde edilecek yeni gelirler garanti olmadığından taşıyıcılar, IT ve ağ giderlerini azaltmak için farklı alternatifleri düşünmek zorunda. Dünyadaki birçok telekom firması 3G ile çok hızlı bir şekilde daha verimli sesli hizmet teknolojisine geçiş yaparak daha sonra 2G ağ yapı maliyetini azaltma yolunu seçiyor.

Günümüzde mobil telefonlar bir iletişim aracı olmaktan daha çok bilgi taşıyıcılar olarak gelişim göstermektedir. Operatörlerin rekabette diğer firmaların önüne geçebilmeleri servis hizmet kalitelerinde yaratacakları farklılıklara bağlı. Hong Kong’un lider mobil operatörü PCCW’nin 100.000’den fazla abonesi 2006 Dünya Kupası’nda maçları cep telefonlarından izledi. 3G ağ tabanlı MBMS ( Multimedia Broadcast and Multicast Service) endüstrideki diğer TV standartları ile karşılaştırıldığında geniş kapasitesi ve düşük fiyat avantajı ile çok daha gelişmiş bir teknoloji.

Telekom taşıyıcıların yüksek maliyetli frekans kullanım ücretinden kaçınması için 3G ağ yazılımlarını MBMS’yi destekleyecek şekilde güncellemeleri gerekiyor. Artık günümüzde MBMS’yi destekleyen cep telefonlarının sayısı ciddi rakamlara ulaşmış durumda ve dolayısıyla MBMS Mobil TV teknolojisi, Avrupa’daki operatörler arasında 2007 yılı içinde çok daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanacak.

4G ile ilgili endişeler

Her zaman bir sonraki teknolojinin gelişimi ve yaygınlaşması zaman alır ve en son teknolojilere geçişte hep aynı uzun dönemli evrim süreci yaşanır. Aynı süreç WCDMA’dan HSDPA’ya ve HSUPA’dan daha sonra HSPA+ olarak adlandırılan teknolojilere geçerken de yaşandı. WCDMA teknolojisinin ağ teknolojileri, cep telefonları, hizmetler ve kar modeli olarak olgunluk düzeyine ulaşması yaklaşık 10 yıllık bir süreçte tamamlandı.

Operatörler mevcut teknolojilerini ve ekipmanlarını günün şartlarına göre güncelleyerek ve yükselterek yatırımlarını koruma konusunda son derece ihtiyatlı davranmaktadırlar. Aslında 4G ile ilgili şu anda yapılmış kesin bir tanım yok. Pazarın uzmanları ise 4G’nin gerçekten ne olduğunu halen tartışıyor. Huawei gibi sektöre telekom çözümleri sağlamada lider olan firmalar konuyla ilgili çok sayıda LTE (-Long Term Evolution-Uzun Vadeli Gelişim ) simülasyon ve alan testleri gerçekleştirdiler. LTE standardizasyon süreci umulandan çok yavaş ilerliyor olmasına rağmen, endüstrileşmesinin WCDMA’ e geçişte yaşanan süreçten çok daha hızlı ve kısa olacağını düşünüyoruz

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu