Cisco Sosyal Sorumluluk çağını başlattı

Cisco, yıllık kurumsal sosyal sorumluluk raporlarının altıncısı olan 2010 KSS Raporu’nu yayımlayarak çevre, toplum ve yönetişim üst başlıklarındaki hedeflere ulaşma konusundaki performansını belgeledi. Cisco’nun www.cisco.com/web/about/ac227/csr2010/index.html adresinde yayımladığı web tabanlı interaktif raporda, şirketin performansı Yönetişim ve Etik, İnsan, Çevre, Toplum ve Değer Zinciri başlıklarında sunuluyor. Raporda ayrıca, Global Reporting Initiative (GRI) tarafından düzenlenen sürdürülebilirlik kriterlerine göre Cisco’nun 2010 faaliyetlerinin değerlendirmesi yer alıyor. Geliştirdiği işbirliği teknolojilerini kullanarak karbon emisyonlarını azaltmak, 21’inci yüzyılın işgücünü şekillendirmek ve çalışanlarının yarattığı güçle topluma katkı sağlamak için “insan ağı” stratejisini hayata geçiren Cisco, 2010 KSS Raporu’nda bu stratejinin tüm operasyonel süreçlere nasıl entegre edildiğini ölçülebilir performans göstergeleri eşliğinde anlatıyor. Rapordaki Temel Ürünler başlığında ise Cisco’nun sosyal ve çevresel sorumluluğu doğrultusunda geliştirdiği ürünler aktarılıyor.
Raporda öncelikli konularda öne çıkan sonuçlar şöyle:
Yaklaşık 20 bin Cisco çalışanı Cisco Sanal Ofis yazılımlarını kullanarak Cisco ağının ses, video ve veri uygulamalarından evlerinde yararlanıyor ve sera gazı emisyonlarını azaltıyor.
Haziran 2008’de Cisco, 2007 rakamları temel alındığında 2012’ye kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 25’lik azalma hedefini belirlemişti. Bu süre zarfında şirket, havayolu ulaşımını yüzde 45 oranında azalttı.
Havayolu ulaşımını azaltmak için tüm dünyada 60 ülkede 200’ün üzerinde şehirde konferans odalarına, müşteri irtibat merkezlerine ve bireysel yönetim ofislerine 800’ün üzerinde Cisco TelePresence kurulumu yapıldı. Cisco’da 2010 yılında WebEx masaüstü telekonferans yazılımıyla 19 milyon adam-saatlik işgücü tasarruf edildi.
Şirketin öncelikli KSS girişimi olan Cisco Networking Academy ile 165 ülkede 900 binin üzerinde öğrenciye bilgi ve iletişim teknolojileri eğitimi sunuldu. Türkiye’de ise 175’in üzerinde eğitim kurumunda 2010 sonu itibariyle 20 binden fazla kişiye bilişim teknolojileri eğitimi verildi.
Şirketin çalışanlarının görüş ve değerlendirmelerine başvurduğu anketine 2010 yılında yüzde 85’lik katılım oldu.
Telekomünikasyon ve esnek çalışma fırsatları Cisco çalışanlarının yüzde 95’i tarafından değerlendiriliyor.
Şirket 2010’da tüm dünyada kâr amacı gütmen kuruluşlara 138.7 milyon dolar destek sağladı. Cisco çalışanları ise, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 148 bin 355 saatlik gönüllü hizmet sundu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu