Ana sayfa BT Gündem Denizli e-devlet’e Microsoft ile geçti

Denizli e-devlet’e Microsoft ile geçti

106
0

atandaşa hizmet sunmada en etkin, hızlı ve güvenli çözümleri bir an önce gerçekleştirebilmeyi hedefleyen Denizli İl Özel İdaresi uçtan uca Microsoft teknolojilerini kullanarak güçlü ve performanslı bir altyapıya kavuştu. Denizli İl Özel İdaresi liderliğinde hayata geçirilen e-Denizli projesi, Denizli Valiliği’nden başlayarak, İl Genel Meclisi, Denizli Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü gibi kurumların yöneticilerinin vizyoner yaklaşımları sayesinde kentte yaşamanın standartlarını adım adım yükseltecek. Türkiye’de kent bazında uygulanan e-Devlet projeleri arasında örnek konumu ile bu proje ile Denizli İl Özel İdaresi, vatandaşa yönelik kamu hizmetlerinin kalitesini ve sayısını artırmak isterken, kamu yönetimi açısından ortaya çıkması olası ihtiyaçlara uygun ölçeklenebilir ve güçlü bir teknoloji altyapısı da sunmayı hedefliyor.
e-Denizli Projesi, Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı ve Strateji Geliştirme Müdürü Dr. Yılmaz Özmen’in liderliğinde kurulan bir proje ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. e-Denizli projesi çerçevesinde atılması gerekli ilk adımlar, 2007 yılı ile birlikte gündeme geldi ve öncesinde ortaya çıkarılmış olan stratejik eylem planı hızla yürürlüğe konuldu. Projenin liderliğini yapan Dr. Yılmaz Özmen, Japonya’da nano teknolojiler konusunda yaptığı akademik çalışmalar, Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ndeki çalışmaları ve teknoloji alanındaki derin bilgisiyle tanınıyor.

Microsoft ile uçtan uca verimlilik artışı
e-Denizli Projesi’nin kent yönetimine ve vatandaşa yansımaları olmak üzere iki farklı boyutu var. Bu proje ile kamu yönetimi açısından beklentiler, etkin ve güvenli bir iletişim; güvenli platform ve en az veri riski; düşük iletişim giderleri; düşük donanım giderleri; kolay bilgi ve belge paylaşımı; yönetim kolaylığı, kaynaklardan maksimum verimliliğin sağlanması ve ölçülebilir ve raporlanabilir veriler üzerinde yoğunlaşıyordu.
Vatandaş açısından ise herkesin bilgiye kolay erişimi, şeffaf yönetim ve kolay bilgi edinme: vatandaş katılımının sağlandığı yeni uygulamalar; Engelli Veri Tabanı örneğinde olduğu gibi birden çok kurumun ortak bir uygulama ile tek bir arayüzden vatandaşa hizmet verebilmesinin sağlanması ve İl Afet Acil Yönetim Portalı örneği gibi önem düzeyi yüksek verilerin daha önce hazırlanan senaryolar ile çok kısa sürede vatandaşa indirgenmesi gibi ihtiyaçlar projeye farklı bir bakış kazandırıyor.
Kurumlara gerçek potansiyellerini keşfetme olanağı veren yenilikçi Microsoft çözümlerinin kullanıldığı e-Denizli Projesi’nde Kurumsal Elektronik Posta Çözümleri, Merkezi Veri Tabanı, Kurum İçi Birlikte Çalışma ve Paylaşma Siteleri, Kurumsal Anlık İleti ve Video Konferans Çözümleri, Merkezi Destek ve Analiz Çözümleri, Merkezi Olay Raporlama Çözümleri ve Merkezi Güvenlik ve Anti Virüs Çözümleri kullanılıyor.
e-Denizli altyapı projesinde, birlikte çalışma, mesajlaşma ve iletişim tarafında Microsoft Exchange Server 2007, SQL Server 2008, SharePoint Portal Server 2007, OCS 2007 R2 teknolojileri kullanılırken; sistem yönetimi ve güvenliği ise Microsoft’un System Center Configuration Manager 2007, System Center Operation Manager ve ForeFront Security Suite yazılımları ile sağlanıyor.
Dr. Yılmaz Özmen, büyük bir BT altyapı operasyonu olarak tanımlanabilecek bu projenin hakkıyla yapılabilmesi için dış kaynak kullanımından yararlandıklarını belirtiyor. Kurum bu projede entegratör olarak Microsoft çözüm ortaklarından İnfotürk, kurumsal otomasyon tarafında Belsa, Degbis saha güvenlik teknolojileri için Tekobel, İl Yönetim Bilgi Sistemi’nin oluşturulmasında Bott ve MapInfo harita uygulamaları tarafında ise Başarsoft ile çalıştı.

Geçmişi geleceğe bağlayan kent: Denizli
2009 sayımlarına göre 1 milyona yaklaşan nüfusu, eğitimli insan oranı ve ekonomik gücü ile Ege Bölgesi’nin İzmir’den sonraki en önemli kenti olan Denizli, aynı zamanda Hieropolis ve Laodikeia gibi muhteşem antik kentleri ve Pamukkale travertenleri ile iç ve dış turizmin önemli merkezleri arasında yer alıyor.
Tarihi geçmişine saygılı kentin vizyon sahibi kamu yöneticileri şimdi geçmişin uygarlıkları ile gelecek arasında köprü oluşturan e-Denizli Projesi için çaba harcıyor. Bölgede örnek projeleriyle öne çıkan Denizli İl Özel İdaresi’nin liderliğinde yürüyen e-Denizli Projesi, kentin diğer kamu yöneticilerine de esin kaynağı oldu. Örneğin, yöneticiler, e-Denizli Projesi’nden de destek alarak, “engelsiz şehir” oluşturma hedefi doğrultusunda önemli adımlar attılar.
Denizli Valisi Yavuz Erkmen proje hakkında şunları söyledi: “e-Denizli projesi kapsamında görev üstlenen Denizli İl Özel İdaresi ekibinin bilgi ve deneyimine güveniyoruz. Onların büyük çabası ve teknoloji iş ortaklarının da ilgi ve destekleriyle sadece Türkiye’de değil dünyada örnek bir altyapı çalışması gerçekleştirildi. İnsan kaynağımızın gücüyle birlikte bu teknoloji altyapısı, Denizli’nin gelişiminde ve vatandaşlarımıza en iyi hizmetlerin verilmesinde önemli rol oynayacaktır.”