Ana sayfa BT Gündem E-devlet hizmetleri için Torba Kanun gerekiyor

E-devlet hizmetleri için Torba Kanun gerekiyor

167
0

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürsoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yeni yasama döneminde başarılar diledi ve Türkiye ekonomisine, bilişim sektörüne katkılarının yanı sıra devletin her alandaki çalışmalarına da büyük kolaylıklar getirecek, “E-devlet” hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren, kamuoyunda “Torba Kanun” olarak bilinen, geniş tanımıyla “Kamu Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın Meclis’te görüşülerek yasalaşması talebinde bulundu.TBMM’yi yeni yasama döneminde önemli görevlerin beklediğini belirten TÜBİSAD Başkanı Turgut Gürsoy, ülkemizin ekonomik performansının artırılmasına katkıda bulunacak, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak çok sayıda yasa önerisinin Meclisin gündeminde olduğunu vurgulayan açıklamasında şunları söyledi:
“Yeni yasama döneminde TBMM’ye çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ülkemiz için stratejik öneme sahip olan Bilgi ve İletişim teknolojileri (BİT) sektörlerine ilişkin hazırlanan yasa tasarıları için görüşlerimize ihtiyaç duyulduğunda, geçmişte olduğu gibi her zaman Meclisimizin çalışmalarına destek vermeye hazırız. Bu yeni dönemde Meclisten sektör olarak önemli beklentilerimiz var.”
Gürsoy, halen TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda bulunan ve geniş adıyla “Kamu Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” olarak bilinen, kamuoyunda “Torba Kanun Tasarısı” olarak adlandırılan Kanun Tasarısı’na ilişkin olarak da, “Bu kanun Türkiye’de E-devlete hayat verecek, Türkiye’yi bir üst lige taşıyacaktır” değerlendirmesini yaparken şunları söyledi:
“Türkiye, E-Devlet ve E-dönüşüm konusunda Avrupa Birliği (AB) ortalamasının oldukça gerisindedir. ‘Torba Kanun’ olarak nitelediğimiz ve halen TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda’nda bekleyen bu yeni yasa ile E-Devlet projelerini çok hızlı hayata geçirme ve aradaki farkı kapatma ve hatta girişimci ve iyi eğitilmiş, genç nüfus avantajlarını kullanarak, 2023’te Avrupa’nın bir adım önüne geçme olanağı doğacaktır. Meclisten, bu kanunu en kısa sürede yasalaştırarak Türkiye’nin ekonomik alandaki ivmesine de katkı yapacağını düşündüğümüz bu önemli adımı atmasını istiyoruz.
Yeni tasarının yasalaşması ile ıslak imza yerine geçecek elektronik imza alt yapısını kullanan pek çok proje hayata geçecek; mahkemelerde dava açmaktan, pasaport alımına kadar pek çok resmi işlem tamamen elektronik ortamda yapılacak ve belgeler elektronik ortamda saklanacak; böylece devlet hizmetlerindeki verim de artacaktır”.
TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda bulanan ve kamuoyunda “Torba Kanun Tasarısı” olarak bilinen tasarı, E-devlet konusunda önemli düzenlemeleri içeriyor. Pek çok konuda da yasal alt yapıyı hazırlıyor. Tasarısı’nın kapsadığı başlıkları ve getirdiklerini şöyle sıralamak mümkün:
YARGIDA İŞ YÜKÜ HAFİFLEYECEK: Elektronik imzalı olarak dava açılması, dava ve takip süreçleriyle ilgili her türlü işlemin elektronik ortamda yürütülebilmesi, dava ve takiplerle ilgili harç ödenmesi ve dava dosyalarının elektronik ortamdan takibine imkan verilmesi de dahil olmak üzere, adliyelerde gerçekleştirilebilecek her türlü dava ve usul işleminin gerçekleştirilmesi ve Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin daha etkin çalışabilmesi için gerekli olan uygulamaların hayata geçirilmesi.
NOTERLER DİJİTALLEŞECEK: Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması, elektronik ortamda yeni noterlik hizmetlerinin tanımlanması imkanının getirilmesi.
SAĞLIKTA KAYITLAR GÜVENLİ ORTAMDA SAKLANACAK: Sağlık hizmetleri verilen hastaların kayıtlarının işlenmesi zorunlu olan “protokol defterinin” elektronik ortamda, elektronik imzalı olarak tutulabilmesine imkan sağlanacak. Elektronik sağlık uygulamalarında bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması ilkelerinin uygulanması için gerekli önlemlerin alınmasının zorunlu hale getirilmesi.
PASAPORT BAŞVURULARINDA ELEKTRONİK İMZA KULLANILABİLECEK: Vize başvurularının ve pasaport başvurularının (uzatmalarının) elektronik ortamdan elektronik imza kullanılarak yapılabilmesine imkan tanınması.
TİCARET SİCİL KAYITLARI İNTERNETE TAŞINACAK: Ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve ticaret siciline elektronik ortamda başvurulabilmesine imkan sağlanması.
ARAÇ KAYITLARINDA SÜREÇ KISALACAK: Araç kayıt ve tescillerinin, araçlar üzerindeki her türlü hukuki (rehin, haciz v.b.) ve teknik işleme ilişkin başvuruların ve kayıtların elektronik ortamdan yapılabilmesi.
ELEKTRONİK DİLEKÇE VERİLEBİLECEK: Elektronik imza veya belirlenecek başka bir kimlik kanıtlama yöntemi ile dilekçe hakkının kullanılması.
GAYRİMENKULDE TÜM KAYITLAR İNTERNETE TAŞINACAK: Gayrimenkuller için taşınmaz numarası sistemine geçilerek, taşınmazlar üzerindeki her türlü kayıt ve tescil işlemlerinin elektronik ortamdan yapılabilmesine izin verilmesi.
RESMİ BELGE KAYITLARI İNTERNETTEN YAPILABİLECEK: Her türlü vatandaşlık ve nüfus kayıtlarına ilişkin formların ve resmi makamların verdikleri belgelerin elektronik ortamda elektronik imzalı olarak düzenlenmesine imkan sağlanması.
HERKES RESMİ ELEKTRONİK POSTA KULLANABİLECEK: Kayıtlı elektronik posta sisteminin uygulamaya konulması.
İHALELER İNTERNET ORTAMINDA YAPILABİLECEK: Kamu ihalelerinde e-ihale yapısına geçilmesi.
TÜKETİCİLER ŞİKAYETLERİNİ İNTERNETTEN YAPABİLECEKLER: Tüketici şikâyetlerinin elektronik ortamda alınması ve bilgilendirmeyi da kapsayan Tüketici Bilgi Sistemi’nin hayata geçirilmesi.