Ana sayfa BT Gündem E-devlet kapısı Türksat’a emanet

E-devlet kapısı Türksat’a emanet

131
0

E-devlet Kapısı’nın kurulması ve yönetilmesi görev ve sorumluluğu Türk Telekom’dan alınarak Ulaştırma Bakanlığı’na verildi. Resmi Gazete’de 20 Nisan Perşembe Günü Yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre Ulaştırma Bakanlığı projeyi Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş ile yürütecekDaha önce Türk Telekom’un özelleştirme süreci içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı bu proje ile ilgili ihale ve yürütme görevini DPT adına Türk Telekom AŞ’ye vermişti. Türk Telekom Özelleştirildikten sonra E-devlet kapısının ne olacağı uzun bir süre tartışılmış daha sonra projenin sorumluluğunun Ulaştırma Bakanlığı’na verilmesine ilişkin Kararname düzenlenmiş ancak uzun süredir Kararnamenin bakanlar tarafından imzalanması beklenmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı’nda

“Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapıdan (portal) sunumunu ve vatandaşın Devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde erişimini sağlayacak olan e-Devlet Kapısının kurulması ve yönetilmesi görev ve sorumluluğu Başbakanlık adına Ulaştırma Bakanlığı’na verilmiştir.

Bakanlık e-devlet kapısı teknik altyapısının kurulumu ve işletilmesi ile ilgili görev ve sorumluluklarını Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş. aracılığı ile yürütür. Söz konusu görevin ifasında, hizmet bedeli de dahil olmak üzere uygulanacak olan usul ve esaslar, Bakanlık ile Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş. arasında yapılacak bir protokol ile belirlenir.

e-Devlet Kapısının kurulması ve yönetilmesi görev ve sorumluluğu kapsamında; kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak bir platformda ve vatandaş odaklı sunumu için iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, içerik yönetimi, entegrasyon ile ilgili standartlar ve gerekli hukuki düzenlemeler konusundaki çalışmalar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin katılımıyla Ulaştırma Bakanlığı tarafından koordine edilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, Ulaştırma Bakanlığınca bu Karar çerçevesinde talep edilecek her türlü bilgi, belge ve desteği sağlamak ve Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş.’nin işin yürütülmesine dair önerilerine uymakla yükümlüdür.

-Devlet kapısının teknik altyapısının kurulmasına ilişkin olarak 25/1/2005 tarihli ve 2005/8409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından yürütülmekte olan iş ve işlemler ile, bu amaçla tahsis edilmiş olan mali kaynaklar da dahil olmak üzere, bütün hak ve sorumluluklar, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 ay içinde Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş.’ne devredilecektir.”

denildi