E-devletle çalışmanın yolları tartışıldı

Software AG Türkiye, özellikle kamu kuruluşlarını hedefleyen “Birlikte Çalışabilirlik: Kamuda Bilgi ve Belge Dolaşımı, Yönetimi ve Paylaşımı” konulu bir toplantı düzenledi. 31 Mart Perşembe günü Ankara Hilton Oteli’nde gerçekleştirilen toplantıda, e-dönüşümü ve veri entegrasyonunu temel alan sunumlar yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Software AG Türkiye Genel Müdürü Yüce Erim, e-dönüşümün temeli olan XML entegrasyonunun, kamu kuruluşlarının bilgi sistemleri arasındaki veri alışverişini inanılmaz boyutlarda kolaylaştırdığını söyledi. XML standardının, şeffaf ve etkin iş süreçlerine sahip olmayı hedefleyen kamu kuruluşları için vazgeçilmez olduğunu kaydeden Erim, bu standardın benimsenmesiyle, daha kaliteli ve hızlı kamu hizmetlerine ilk adımın atılabileceğini belirtti.

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı’ndan Hakan Demirtel, “E-Dönüşüm Türkiye Projesi Çerçevesinde Birlikte Çalışabilirlik” konulu sunumunda, E-Dönüşüm Türkiye Projesi, kısa dönem eylem planı, 2005 yılı eylem planı ve birlikte çalışabilirlik eylemleri hakkında bilgi verdi. E-Dönüşüm Türkiye Projesi ile, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, istihdamın artırılması, şeffaf ve etkin kamu yönetiminin oluşturulması ve kamu hizmetlerinin sunumunun iyileştrilmesi gibi önemli hedefleri olduğunu söyleyen Demirtel, birlikte çalışabilirlik anlayışının, eşit erişim hakkı, kişisel verilerin korunması, açık ve uluslararası standartların kullanımı, ölçeklenebilirlik ve katılımcılık gibi pek çok esastan oluştuğunu ifade etti. Demirtel, birlikte çalışabilirliği sağlamak için, e-devlet metaveri standartları, e-devlet veri sözlüğü standardı, elektronik kayıt yönetimi esasları ve iş süreçleri ortak havuzu gibi çeşitli hazırlıkların yapılacağını da sözlerine ekledi.

Gartner Türkiye’den Arzu Gençoğlu, “İçerik Yönetimi – 2015” konulu sunumunda, iş dünyasındaki içerik yönetimi, etkileşim ve portal çözümlerini bir araya getirmeye yönlendiren gelişmeler, bu birleşimi destekleyecek teknoloji ve mimariler ile Akıllı Kurumsal Yazılımlar (Smart Enterprise Suite) konularına değindi. 2007, 2012 ve 2014 yıllarına ilişkin bazı öngörülerde bulunan Gençoğlu, 2007’de ülke çapında güvenli kablosuz genişbant ağlarının yaygınlaşacağını; kamerasız cep telefonu satın almanın imkansız olacağını; gerek endüstride, gerekse tüketici uygulamalarında kağıda ciddi bir alternatif olarak e-mürekkep ekranların yer alacağını ve uygulama geliştirmede el işi üretimden seri üretime geçileceğini kaydetti. Gelecekte teknoloji sayesinde toplumların kaderinin değişeceğini vurgulayan Gençoğlu, işgücünde ciddi azalmalarla yüksek verimlilik sağlanacağını, bazı endüstrilerin tamamen yok olacağını, dünyada bütün noktaları gerçek zamanlı olarak videodan izleyebileceğimiz bir ortam oluşacağını ve beyaz yakalılar için tüm dünyada yaşam boyu iş güvencesinin kalkacağını belirtti.

Software AG Türkiye’den Gökhan Özkan, “E-Dönüşümü Entegrasyon İle Yakalamak” konulu sunumunda, e-devletin, bir Web sitesinden ya da bilgisayarlaşmadan daha fazla anlam taşıdığını; vatandaş odaklı anlayışın hakim olduğu kamu kurumlarının, birbirleriyle etkin ve verimli bir şekilde bilgi paylaşması ve birbirlerinin süreçlerini bu bilgilerle doğru, zamanında ve analiz edilebilir şekilde desteklemesi sayesinde sağlanabileceğini; bunun da temeline inildiğinde birlikte çalışabilirlik (uyuşum) ile karşılaşıldığını söyledi. Kurumlararası bilgi/belge akışının gerçekleşmesini sağlayan birlikte çalışabilirliğin temelinde standartlara uyum anlayışının yattığını ifade eden Özkan, kurumların ve daha özelinde süreçlerin entegrasyonunun ise ancak bu standartlara uymayı ilke edinmekle gerçekleşebileceğini belirtti. Özkan ayrıca, entegrasyon kavramına kısa bir bakış ile entegrasyon konusuna güncel yaklaşımları ve bu bağlamda SOA (Service Oriented Architecture – Servis Odaklı Mimari) kavramına değindi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Biz, bağımsız yayın kuruluşu olarak, size sunduğumuz hizmetin maliyetini, reklam gelirleri ile karşılıyıoruz. Reklam gelirlerimizii artırmamıza yardımcı olun.