Ana sayfa BT Gündem E-dönüşüm’de birlikte çalışma esasları yürürlükte

E-dönüşüm’de birlikte çalışma esasları yürürlükte

111
0

E-dönüşüm Türkiye Projesi çerçevesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi sistemlerinde ortak teknolojiler kullanmasına ilişkin birlikte çalışabilirlik esasları rehberine ilişkin Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.Başbakanlık genelgesinde, e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem
Eylem Planı’nın, hayata geçirildiği hatırlatılırken, Proje’nin önemli
bir bileşeni olan e-devletin, birbiri ile entegre olmuş, etkin, şeffaf
ve basitleştirilmiş iş süreçlerine sahip bir yapılanma gerektirdiği
vurgulandı.

Rehber, e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında, başta kamu kurum ve
kuruluşları olmak üzere, kamuya elektronik ortamda hizmet sunan tüm
kuruluşlar arasında birlikte çalışılabilirliğin sağlanması ve bu
çerçevede, yetki ve sorumluluklar, esas ve prensipler, yöntem ve
kriterler ile teknik standartların belirlenmesine yönelik olarak
ortaya konuldu.

Merkezi ve yerel düzeydeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca yeni
kurulacak bilgi sistemlerinde, Rehber’de yer verilen esas ve
standartlara uyulması zorunlu olacak.

Halihazırda kullanılan bilgi teknolojisi altyapılarının Rehber’de
belirtilen standartlara uyumlu olmayan unsurları, bütçe imkanları ve
öncelikler çerçevesinde en kısa zamanda bu esaslara uyumlu hale
getirilecek.

Rehber, gelişen ve değişen koşul ve ihtiyaçlara paralel olarak
ilgili kurum ve kuruluşların da katkısı ile güncellenecek. DPT
Müsteşarlığı koordinasyonunda yürütülecek güncelleme çalışmalarına,
bilgi ve desteğine ihtiyaç duyulan tüm kamu kurum ve kuruluşları
tarafından gereken destek ve katkı sağlanacak.

Rehber’de, 5 temel konuda esaslar ve kullanılacakstandartlar belirlendi.
Bunlar, dosya (veri) sunumu ve değişimi, ara bağlantı, süreç ve
veri entegrasyonu ve içerik yönetimi, güvenlik ve çözüm yaşam
döngüsüne ilişkin konular olarak sıralandı. Rehber’de kapsanan konular, elektronik devlet hizmetlerinin unumunda kamu kurum ve kuruluşlarının birlikte çalışabilirliğinin temelini oluşturuyor.