E-posta yasal statüye sahip oluyor

Yasal olarak geçerli e-posta teknolojileri konusunda da son 3 yıldır Türkiye’de önemli çalışmalar gerçekleştiren VERİON Teknoloji Grubu Genel Müdürü Yüksel Samast “Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)” çalışmalarını ve Türkiye’deki gelişmeleri değerlendirdi.VERİON Teknoloji Grubu A.Ş. Genel Müdürü Yüksel SAMAST, Türkiye’de ilk kayıtlı elektronik posta teknolojisini geliştirme çalışmalarını üç yıl süren yoğun bir çalışma süreciyle tamamladıklarını ve artık ülkemizde yasal geçerli ve güvenli bir şekilde e-posta ile her türlü belge gönderilmesi ve alınmasının teknik olarak mümkün olduğunu, yasal düzenlemlerinin de çok yakında tamamlanmış olacağını belirtti.
KEP, Amerika’da 2000’li yılların başından , Avrupa’da ise 2005 yılından itibaren yasal düzenlemeleri yapılmış olarak uygulanmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 18. ve 1525. maddeleri ile kayıtlı elektronik postanın yasal altyapısı ülkemizde de hazırlanmış ve KEP sistemi ile gönderilip alınacak belgelerin, aksi ispat edilmediği sürece, kesin delil niteliğinde ve senet hükmünde olduğu düzenlenmiş bulunmaktadır. KEP sistemi ile ilgili ikincil düzenlemeleri yapma ve bu alanda kullanıcılara hizmet verecek yetkili kuruluş olacak kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarını (KEPHS) denetleme görevi de kanunla BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)’na verilmektedir. BTK, yeni TTK’nuna göre 14 Temmuz 2011 tarihine kadar ülkemizde KEP sisteminin uygulanmasına yönelik ikincil düzenlemeleri yayımlamakla görevlendirilmiştir. BTK’nun KEP sistemini ve KEPHS’ları düzenlemek üzere 14 Temmuz’a kadar bir yönetmelik yayınlaması bekleniyor.
ODTÜ-Uygulamalı Matematik Enstitüsü işbirliğiyle ve TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destekleme Başkanlığı’ndan (TEYDEB) destek alınarak, VERİON Teknoloji Grubu’nun ODTÜ Teknokent’teki Ar-Ge ofislerinde kendi öz kaynaklarıyla tamamen Türk geliştirtirildiği ve bu sayede Türkiye’nin KEP alanında teknoloji liderliği yapabilecek duruma geldiği belirtilmiştir.VERİON’un geliştirdiği kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcı (KEPHS) yönetim yazılımı teknolojisinin, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI)’nün bu alandaki başta ETSI TS 102 640 olmak üzere ilgili standartlarına uyumlu olarak geliştirilmiş Türkiye ve Avrupa’da ilk çözümlerden biri olduğu da vurgulanmıştır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı kurum, kuruluş ve şahıslar arasında e-posta ile güvenli ve yasal geçerli bir şekilde gönderilip alınabilecek, başka bir deyişle, yasal olarak geçerli olacak şekilde elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, teklif, sipariş, sözleşme, dilekçe, onay, tebligat, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilecektir.

Son üç yıldır geliştirilen kayıtlı elektronik posta teknolojisi dışında , 1995 yılından beri internet, e-imza, e-ticaret ve e-fatura gibi güvenilirlik ve güvenlik gerektiren alanlarda VERİON ve diğer grup şirketleri olarak bilgi ve deneyim birikiminin yerli teknolojilerin Türkiye’de özel sektör tarafından ilk defa geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerinde önemli rol üstlendiklerini ve deneyim elde ettiklerini ifade eden Samast, KEPHS’ların yeni bir güven kurumu ya da güvenilir üçüncü taraf olduğunu vurgulayarak, KEP hizmet sağlayıcı olmak isteyen kurum ve kuruluşların, uygun fiziksel ve teknik altyapı kurması, uzman personel istihdam etmesi, bilgi güvenliği yönetim sistemi sertifikasına sahip olması, iş sürekliliği, felaket kurtarma ve olay yönetimi gibi konulara hassasiyetle yaklaşması gerektiğini hatırlattı. KEPHS olmak isteyenlere sadece yazılım ve donanım teknolojilerini sağlamadıklarını, anahtar teslimi tüm yapıyı kurabildiklerini hatırlatan Samast, başta Avrupa Birliği, Balkan Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, İslam ülkeleri olmak üzere yurtdışına da yazılımlarının ve mühendislik hizmetlerinin satışını hedefledikleri için KEPHS yönetim yazılımını çoklu dil desteği ile geliştirdiklerini kaydetti ve “Şu anda ülkemizde 2 kuruluş KEPHS yazılımımızı ve gerekli mühendislik hizmetlerini bizden temin edip yıl sonundan önce KEPHS faaliyetlerine başlamak üzere çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütmektedir. KEPHS’larının kurulmasının yanında kamu ve özel sektördeki büyük kurumların da bir an önce KEP sistemine geçmeleri ve gerekli entegrasyonu sağlamalarına yönelik çeşitli boyutlarda önemli görüşmeler yürütmekteyiz. Kurumların, bankaların ve şirketlerin KEP sistemine entegrasyonu için gerekli tüm ürünleri ve çözümleri sağlamaktayız.” dedi.
KEP sayesinde yılda 3 milyar TL tasarruf sağlanacak
E-devlet, e-dönüşüm, e-ticaret ve e-iş alanlarına KEP’in önemli katkılar sağlayacağını kaydeden Samast, “e-Devlet boyutuyla bakıldığında, kamuda artık evrakın basılı bir hale gelmesini gerektirecek hiçbir durum kalmayacak. e-iş açısından ise faturaları basma ve saklama zorunluluğu kalkacak. Bankalar ekstrelerini basmak zorunda değil; kendi tarafında basılı olarak saklamak zorunda da olmayacak. Kamu kurumları, bankalar ve telekom operatörleri düşünüldüğünde hem iş ve işlemlerde hız, hem de önemli tasarruf sağlanacak. Dünyada “Yeşil BT” kavramının da tam olarak işaret ettiği nokta budur. Kâğıdı ortadan kaldırmak ve daha az enerji tüketmek demek modern dünyada çevreyi ve kaynakları korumaya destek vermek demektir” şeklinde konuştu.
KEP’in Türkiye’de kamu ve özel sektöre sağlayacağı yıllık tasarrufun en az 3 milyar TL olacağını söyleyen Samast, sözlerini şu şekilde devam ettirdi: “Türkiye’de 47 milyon kredi kartı kullanıcısı var. Her ay bu kullanıcılara ekstre gitmek zorunda. Telekom, elektrik, su, doğalgaz sektöründe abone sayıları milyonlar gibi oldukça yüksek rakamlarda, abonelere veya müşterilere her ay fatura gitmek zorunda olduğundan yıllık milyarlarca işlemden ve kağıt dolaşımından bahsediyoruz. Yine aynı şekilde devletten, adliyelerden, noterlerden yapılan tebligat sayısı da milyonlar düzeyinde. Bir belgenin yasal olarak geçerli bir şekilde taraflar arasında paylaşılması ve gönderilmesi gereken her bir işlemde KEP çok önemli bir verimlilik optimizasyonu sağlamaktadır. KEP’in doğrudan etkisinin yanında dolaylı etkileriyle birlikte kümülatif etkisi düşünüldüğünde, ülkemizde de uygulamaya yakın zamanda geçilecek olması çok sevindiricidir.”
E-Dönüşüm ve e-devlet açısından kamuda KEP’nın uygulamaya geçirilmesine büyük bir ihtiyaç olduğunu belirten Samast, “Kamudan kamuya ve kamudan vatandaşa yönelik yazışmalara ve doküman yönetimine dayalı işlem ve arşiv maliyeti, zaman ve kağıt tasarrufu gibi konulara baktığımızda KEP öncelikli olarak kamuya bu alanlarda büyük oranda etkinlik ve verimlilik getirecek ve aynı zamanda önemli tasarruflar sağlayacaktır.” dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu