Ana sayfa BT Gündem E-postaların yüzde 90’ı spam

E-postaların yüzde 90’ı spam

128
0

Bu oran geçen yıla göre büyük bir değişim göstermiyor. Geçen yılın Mayıs ayına göre en önemli fark eski botnet lerin geri plana düşmesi ve gündemi yakalayan yeni botnet lerin tasarlanmış olması olarak özetlenebilir. EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi’nde yer alan ülkeler zombi bilgisayarlara ev sahipliği yapmakta olan ülkeler açısından ilk sıralarda yer alırken, Brezilya ise %16’lık bir oranla zombi bilgisayarların en çok konumlandığı ülke olarak ilk sıradaki yerini koruyor. Brezilya böylelikle, zombi bilgisayarların en çok karşılaşıldığı ülke olmaktaki ününü devam ettiriyor. Hacker ların kullanıcıları tuzağa düşürmek için kullandıkları temalara geçmeden önce 2009 yılı Mayıs ayı spam mesajları ile ilgili olarak, iki önemli bulguyu da belirtmekte fayda var. İmaj spam ler 2009 yılı Mayıs ayı itibariyle spam mesajlar içinde artış göstermeye başlayan spam mesajları olarak karşımıza çıkıyor. 30 günlük bir gözlem sonucunda elde edilen bulguya göre imaj spam ler, tüm spam mesajların %6.5’ini kapsıyor. 2009 Mayıs ayı içersinde imaj spam ler yükseliş eğilimi gösterirken, mesaj gövdesinde URL’ler barındıran spam mesaj türleri ise en baskın spam mesajlar olarak belirtiliyor. 30 günlük bir gözlem sonucunda elde edilen bulguya göre, URL içeren spam mesajların tüm spamler içindeki oranı %91.7 olarak açıklanıyor. Bu URL’ler genellikle, webhosting hesapları da dahil olmak üzere kullanıcıların ücretsiz hesaplar elde etmelerini sağlayan siteler ve spammer lar tarafından kontrol edilen URL’ler bağlantılı oluyor. URL’ler genellikle belirli ürün ve hizmetlerin reklam ve satışını yapmak üzere kullanılıyor ve akabinde saldırganlar tarafından kendi spam aktiviteleri için kullanılıyor.

Mayıs itibariyle yapılan gözlemler sonucu spam ve zombi bilgisayarlar açısından ülkeler göre bir sıralama ve yüzde dağılımı tablosu çıkaran Symantec’in saptamalarına göre zombi bilgisayarlar açısından Brezilya %16’lık bir oranla ilk sırada yer alırken, Türkiye %8’lik oranla Rusya’nın hemen ardından 3. sırada yer alıyor. İspanya ve İngiltere gibi ülkeler ise zombi bilgisayarlar açısından Türkiye’yi geriden takip ediyor. Spam mesajlar açısından ilk sırada %24’lük bir oranla Amerika ilk sırada yer alırken, Brezilya %10 ile ikinci, Güney Kore %5 ile üçüncü ve Türkiye de yine %5’lik bir oranla 4. sırada geliyor.