Ana sayfa BT Gündem Ekonomik krizde risk yönetiminin önemi artmaya başladı

Ekonomik krizde risk yönetiminin önemi artmaya başladı

122
0

Amerika’da SAS Institude desteği ile gerçekleştirilen Risk araştırması, kurumlardaki risk yönetimi reformunun önümüzdeki dönemde çok daha kapsamlı ve etkili olacağını ortaya koyuyor. Araştırma, finans yöneticilerinin Kurumsal Risk Yönetimi konusunda kriz döneminde ciddi adımlar atılması gerektiği görüşünü yansıtıyor. 334 finans yöneticisi ile yapılan araştırmaya katılanların sadece yüzde 30’u finans alanında risk yönetimi prensiplerinin sağlam olduğunu ve politika belirleyicilerin mevcut ekonomik krize etkin yanıt verdiğini düşünüyor. Halbuki araştırmaya katılanların yüzde 70’i risk yönetimini güçlendirmek gerektiğine inanıyor. Finans yöneticileri, kurum çapında risk yaklaşımını daha ileri taşımak istiyor ve risk analizinin iş birimleri arasında daha kapsamlı entegrasyon gerektirdiğini düşünüyor. Benzer biçimde, veri kalitesinde geliştirmeler amaçladıklarını, yasa ve yönetmelikler ile uygunluğu hedefleyen kapsamlı kontroller yaptıklarını ya da yapmayı planladıklarını belirtiyorlar.

Araştırma sonuçları finans kuruluşlarının performans yönetimini risk yönetimi ile birlikte kullanmaları gerektiğini gösteriyor. Yöneticiler, sadece kredi bölümlerinin değil, tüm bölümlerin riski ayarlanmış bir performans tablosuna ve onu etkileyen davranışlara ihtiyaçları olduğunu belirtiyor. Pazarlamadan satışa, her bölümün stratejilerini risk unsuruna göre oluşturması gerekiyor.

Yöneticilerin tamamı şeffaflığın altını çiziyor. Ayrıca, kredi derecelendirme (rating) ajanslarına yönelik daha güçlü düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurguluyorlar. Son olarak, finans sektörü için en kârlı olduğu düşünülen türev ürünlerin merkezi temizlenmesinin önemine işaret ediyorlar.
 
Araştırmaya katılanlar, kurumlarındaki risk yönetimini geliştirmekte karşılarına çıkan engelleri de zayıf veri kalitesi, uzmanlık eksikliği ve kurumlarda risk kültürünün eksikliği olarak sıralıyor. Önceki araştırmalarda da olduğu gibi, veri yönetimi, risk yönetimi girişimleri için en önemli konu olmaya devam ediyor. Ankete katılanların sadece yüzde 40’ı şirketlerinde risk yönetiminin öneminin şirket genelinde anlaşıldığını belirtiyor. Yöneticiler finans kuruluşlarında güçlü bir risk yönetimi ve risk kültürü yerleştirilmesi için daha fazla çalışılması gerektiğini kaydediyor.

SAS Global Risk Çözümleri Başkanı Allan Russell, “Bu araştırma, finans şirketlerinin doğru iş kararları alabilmek için şeffaflığı her zamankinden daha fazla önemsemeleri gerektiğini gösteriyor. İyileşme ancak riski kurum genelinde destekleyen risk altyapısına geçmeleri, günlük operasyonlarını ve iş stratejilerini bu altyapıya bağlamaları ile sağlanabilir. Ekim 2008’de SAS, Chartis Research’ün “Risk Tech 100” raporunda risk ve uyum kategorisinde ilk sırada yer aldı. SAS Kurumsal Risk Yönetimi Çözümü, riski dengelemekten fazlasını gerçekleştiriyor ve yasalarla uyumun ötesine geçiyor. Çözümümüz işleyişi gerçek anlamda yürütmek için Risk yönetimini kurumun tüm seviyelerinde günlük iş süreçlerine katıyor. SAS Performans Yönetimi ürünümüz ise kurumların uygulamalarını geliştirmelerine ve değerlerini optimize etmelerine yardımcı oluyor. Bunu kurumu aynı hedeflere yönlendirerek yapıyor, ardından maliyet, kâr ve değerin iş içinde nasıl aktığına ışık tutuyor. Risk ve Perfomans Yönetimi Çözümlerimiz finans kurumlarını geleceğe taşıyor” diye konuştu.