Ana sayfa BT Gündem Genişbandın geleceği masaya yatırıldı

Genişbandın geleceği masaya yatırıldı

101
0

5. Karadeniz ve Hazar Düzenleyici Konferansı, bugün yoğun katılımla kapılarını açtı. “Genşbandın Geleceği” başlığıyla düzenlenen etkinliğin açılışı; TC Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, KKTC Bayıdırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy ve BTK Başkanı Tayfun Acarer’in konuşmalarıyla gerçekleşti. Bugun de devam edecek etkinlikte “Yazılım, Internet ve Siber Güvenlik” ve “Türkiye’de IT Sektöründe Güncel Uygulamalar” başlığında iki ayrı panel gerçekleştirilecek.
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, konferansın açılışında yaptığı konuşmada,“Konferansta komşu ülkelerden gelen katılımcıların yapacakları bilgi paylaşımının, bölgedeki ICT sektörüne önemli katkılar temin edeceğine inanıyorum” dedi.

Sözlerine yakınsama ve etkilerine değinerek devam eden Bakan Yıldırım, bu kavramın sektörü gelen bir noktaya götürdüğünü kaydetti. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu nokta ses, veri, görüntü, kablolu ve kablosuz erişimin birleştiği nokta olan genişbant erişim, genişbant internet olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bizi ülke politikası olarak belirlediğimiz bir hedefe yani bilgi toplumu olma vizyonuna taşıyor.”

Sayısal uçuruma işaret eden Yıldırım, ülke çapında bölgeler ve vatandaşlar arası sayısal uçurumun daraltılmasına yönelik çalışmalarına değindi. “Aynı zamanda Türkiye’nin diğer ülkelerle arasında sayısal uçurum daraltıldı. ICT sektörü açısından Avrupa da yedinci, dünyada 13. sırada yer alıyoruz. Türkiye’de 392 yetkilendirilmiş işletmeci olup, 33 milyar dolar büyüklüğe sahip bir ICT sektörümüz var” diyen Yıldırım, 2009 yılında pazara yapılan toplam yatırımın ise 4.3 milyar dolar olduğunu ifade etti.
Son beş yılda yapılan düzenlemelerle toplam haberleşmenin yüzde 350 arttığını kaydeden Yıldırım, “Türkiye’de halen sabit abone sayısı 16,6 milyondur. Penetrasyon oranı nufusa göre yüzde 23 hane halkına göre ise yüzde 98’dir. Mobil sektörde yüzde 90 penetrasyon ile 65 milyon abone mevcuttur” dedi.

Nüfusun yüzde 99’unun mobil kapsama alanı içinde olduğunu kaydeden Bakan Yıldırım, 2010 yılının sonuna kadar nüfusu 250’nin üzerinde olan tüm yerleşim noktalarında; 2011 yılı sonuna kadar da tüm yerleşim yerlerinde mobil kapsamanın sağlanacağını belirtti.

Pazar boyutu 2023’te 160 milyar dolar olacak

Türkiye’de bilgisayarlaşma oranıyla birlikte internet kullanımının da hızla yaygınlaştığına işaret eden Yıldırım, yaklaşık 35 milyon internet abonesinin olduğunu kaydetti. Bu rakamın yeterli olmadığını kaydeden Yıldırım, “2023 vizyonu çerçevesinde 2013’te 55 milyon; 2023’te ise 75 milyon vatandaşa erişim sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece bilgi toplumu dönüşümünü gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu. Bakan Yıldırım, 2023’te dönüşüö vizyonu kapsamında pazarın boyutunu 160 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Bakan Yıldırım, bilgisayar ve internet destekli eğitim konusundaki çalışmaları hakknda da ayrıtılı bilgi verdi. Bilgisayar okur yazarlığının, bilgisayar sahipliğinin, yerli içeriğin artırılması, Türkiye toplam ihracatında yazılım sektörünün payının % 5’e çıkartılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır.