Google meselesini ancak takım oyunu çözer

TBV, Türkiye’deki internet kullanıcılarının, başta Anayasa ile teminat altına alınan “düşünce ve kanaat hürriyetleri” ile “düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetleri”nin, erişimin engellenmesi kararları ve uygulamalarıyla “ölçüsüzce” kısıtlandığı bir ortama sürüklenmesinden büyük bir endişe ve kaygı duyuyor. Bu bağlamda Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı konuya ilişkin görüşlerini şöyle aktarıyor: “Şu andaki hukuki karmaşadan dolayı hiç bir taraf sorumluluğu üstüne almıyor. Ancak, gerekçesi ne olursa olsun, Türkiye, internet sitesi yasaklayan bir ülke olarak görülüyor. Bu algının oluşması Türkiye’nin hiç hak etmediği bir durum. Sorun, görüldüğünden daha karmaşık dursa da, Türkiye’deki mevcut erişimin engellenmesi kararının icrası neticesinde, hak ve özgürlüklerin “ölçüsüzce” kısıtlanması söz konusu. Vatandaşın temel hak ve özgürlüklerinden sonuna kadar yararlanabilmesi gerekir ve bu özgürlükler sonuna kadar savunulmalıdır. Kamuoyunda yaratılan kavram kargaşasının devam etmemesi, sorunların daha da büyümemesi ve manipülasyona uğrayacağı bir ortam oluşmaması ve en önemlisi, vatandaşın zarar görmemesi için ivedilikle bu konuya çözüm getirilmelidir.”
“TBV, bu sorunun kararlı bir “takım oyunu” ile çözüleceğine inanıyor. Ulaştırma Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, STK’lar, hukukçular, internet siteleri, internet kullanıcıları, ISS’ler gibi tüm paydaşların bir araya gelerek tüm sorunları, tek bir platformda hep birlikte ele almaları gerekiyor.” 
“Unutmayalım ki, Türk internet kullanıcıları, sakıncalı olduğu iddia edilen sayfaların yanısıra, bir çok yararlı sitelere de ulaşamamakta. Bilginin son hızla sanal ortama kaydığı dünyamızda, gündemi ve eğitimin son gelişmelerini izleyememek Türk kullanıcılarının zararına işlemektedir.”
“Sonuca bir an önce gidebilmek için tüm paydaşların masaya oturması büyük zorunluluktur. Ayrıca, bu konu sadece bilgi ve iletişimle ilgilenen STK’ların değil, tüm demokratik kurumların sorunudur. Yeteri kadar zaman kaybettik.”
*
TBV, çağdaş normlar ile demokratik hukuk devletinin tüm kurumlarıyla işletilmesi için verilen yargı kararlarına ve bu kararların uygulanmasına sonuna kadar saygılıdır. Ancak erişimin engellenmesi kararı gibi, temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran bir kararın yetkili makamlar tarafından alınması, yorumlanması ve uygulanmasında evrensel hukuk ölçütlerine ve normlarına uyulmasının “hukuku” ve “toplumsal adaleti” sağlamak için bir zorunluluk olduğunun da bilincindedir. Bu bağlamda TBV, bu gerekliliğinin her durumda altını çizmekte ve bunu da her vesileyle ilgili kişi ve kurumlarla bilimsel temelde paylaşmaktadır.
Ülkemizde verilen erişimin engellenmesi kararlarının bir çoğunun evrensel bir yorum ölçütü olan “orantılılık ilkesi”ne uygunluğu tartışmalıdır. Türkiye’de erişimin engellenmesi konusunda oluşan yargısal içtihatlar, kararlar ve uygulamalar, tek bir yasaya değil, farklı hukuk kaynaklarına dayanmaktadır. Sadece tek bir kişinin hakkı ihlal edildiği için; birçok insanın iletişim özgürlüğü kısıtlanmakta; bu durum önemli boyutlarda ekonomik ve toplumsal zararlara yol açmaktadır. Erişimin engellenmesi hukuka aykırı fiilin önlenmesinde en son kullanılacak araç olmalı; bu aracın kullanılması da başka kişilerin hak ve özgürlükleri en az düzeyde etkilemelidir.
TBV, temel hak ve özgürlükler bakımından gerek ülke içinde gerekse de uluslararası alanda geniş yankı bulan internet sitelerinin erişiminin engellenmesine dair doğru soruların sorulabilmesini sağlamanın, kamuoyunu aydınlatabilmenin, diyalog yoluyla bilimsel temelde ve evrensel hukuk normları çerçevesinde bir çözüm yoluna ulaşabilmenin önemli olduğunu düşünmektedir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu