Ana sayfa BT Gündem İnovasyon raporu yarın açıklanıyor

İnovasyon raporu yarın açıklanıyor

70
0

Türkiye’nin ulusal kalkınmasında ve küresel rekabet gücünün artmasında önemli bir role sahip olan inovasyon konusundaki çalışmalar yeni bir aşamaya ulaştı. Üniversite, özel sektör ve sivil toplum işbirliğiyle oluşturulan Ulusal İnovasyon Girişimi, Türkiye’nin bu alanda politikalar oluşturmasına ve bunların uygulanmasına katkıda bulunacak bir rapor hazırladı. “İnovasyon Çerçeve Raporu” 18 Ekim 2006 Çarşamba günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı ve Ankara’da gerçekleştirilecek bir toplantıyla tanıtılacak. Toplantının iletişim sponsorluğunu Logo Business Solutions üstleniyor.Rapor, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla geçen yıl kurulan Ulusal İnovasyon Girişimi’nin bünyesinde oluşturulan beş grubun çalışmaları sonucu ortaya çıktı. Özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinden oluşan 110 uzmanın destek verdiği beş çalışma grubu geçen bir yıl içinde; “2023 Türkiye’si ve İnovasyon”, “İnovasyonun Finansmanı”, “İnovasyon için İnsan Kaynağı ve Yetenekler”, “Ortam ve Altyapı” ve “Kamuda İnovasyon” konularında kapsamlı bir İnovasyon Çerçeve Raporu hazırladı. İnovasyon konusunda Türkiye’de sivil toplum tarafından gerçekleştirilen bu kapsamlı çalışma, Türkiye’nin inovasyon stratejisine önemli bir katkı olarak nitelendiriliyor.
“İnovasyon Çerçeve Raporu”nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Ankara Sheraton Hotel & Convention Center’da yapılacak tanıtım toplantısında, Ulusal İnovasyon Girişimi Eşbaşkanları Prof. Dr. Ali Doğramacı ve Dr. Erdal Karamercan ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı da birer konuşma yapacaklar. İletişim sponsorluğunu Logo Business Solutions’ın yaptığı toplantı saat 14:00’de başlayacak.
Raporun tamamlanması nedeniyle bir açıklama yapan UİG Eşbaşkanı Prof. Dr. Ali Doğramacı, “Türkiye’nin uluslararası arenada hak ettiği konuma ulaşabilmesi açısından ülkemizin yenilikçilik ve inovasyon alanındaki potansiyel ve dinamiklerinin harekete geçirilmesi büyük önem taşıyor. Ulusal İnovasyon Girişimi, bu konuda bir strateji sağlayan ve yol haritası oluşturulmasına katkıda bulunacak son derece kapsamlı bir çalışma yaptı. Bu çalışmanın çok yararlı olacağına ve ülkemizde inovasyonla ilgili yapıcı bir tartışmayı başlatacağına inanıyorum” dedi.
Eşbaşkan Dr. Erdal Karamercan da, İnovasyon Çerçeve Raporu’na ilişkin olarak altı çizilmesi gereken önemli noktanın, Türkiye’de geçmiş dönemde inovasyon alanında yapılmış olan çalışmaları veri kabul ederek bir yol haritası belirlemesi olduğuna dikkat çekti. Dr. Karamercan, hazırlanan rapor ile, bugüne kadar yapılmış olan değerli çalışmalar sonucunda alınan kararların başarılı bir biçimde hayata geçmesi için hangi alanlarda iyileştirmeler yapılması gerektiği konularında “somut” ve “hayata geçirilebilir” öneriler oluşturulmasının hedeflendiğini vurguladı.