Ana sayfa BT Gündem Internet’te haberi gürültüden ayırmak zorlaşıyor

Internet’te haberi gürültüden ayırmak zorlaşıyor

94
0

Dünyanın önde gelen iletişim ajanslarından Burson-Marsteller’ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) ülkelerinde yaptığı geniş çaplı araştırma sonuçlandı. Araştırmadan çıkan en çarpıcı sonuç, medya sektörünün, bir yandan eski çalışma modellerine son darbeyi vuran global ekonomik krizle mücadele ederken, diğer yandan dijital medya kullanımının gittikçe artan rekabetçi ve “yıkıcı” gücü karşısında kaygılı olması… Burson-Marsteller’ın medya uzmanları, 27 ülkede 115 gazeteciyle konuşarak ekonomik krizin ve dijital devrimin medya sektörüne etkileri hakkındaki görüşlerini aldı, hızla değişen medya alanlarına kendilerini nasıl uyarladıklarını sordu.

Türkiye’nin sadece bir medya mensubu ile temsil edildiği, görüşülenler arasında genel yayın yönetmenleri ve yazı işleri müdürlerinin de bulunduğu araştırmada göze çarpan ortak nokta, EMEA bölgelerindeki medya kuruluşlarının çoğunluğunun editoryal ekiplerini küçültüyor olmaları. Böylece medya sektöründe işsiz sayısı artarken tam gün çalışma şansını elde etmiş olanların da iş yüklerinin arttığı ve farklılaştığı, iş garantilerinin zayıfladığı, kendilerine sayfalarda daha az yer ayrıldığı gözleniyor.

Araştırmada dikkati çeken diğer önemli bir sonuç ise; katılımcıların, gerek “yeni” medyanın patlamasının ve gerekse kemer sıkma politikalarının, gazetecilik mesleğinin kalite ve standardlarını düşürdüğünü düşünmeleri..

Öte yandan, medya sektöründeki dijital devrimin olumlu veya olumsuz olarak algılanması konusunda bir fikir birliği olmasa da, katılımcıların çoğu yeni dijital araçların sınırsız bilgi kaynağını parmak uçlarına kadar ulaştırdığı olgusunu kabul ediyorlar. Ancak, rekabetin artmasını ve “vatandaş gazetecilik” nedeniyle mesleğin profesyonellikten uzaklaşmasını kaygıyla izlediklerini belirtiyorlar.

Bir fransız gazeteci, internetin, “haber”in “gürültü”den ayrılmasını zorlaştırdığını söylüyor!

Halkla İlişkiler şirketlerinin önemi artıyor..

Araştırmaya katılan basın mensuplarının çoğu, haber kaynağı olarak PR şirketlerinin kendileri için hayati önem taşıdığını, haber oluşturma, kaynak sağlama ve yönetme konularında PR şirketlerine eskisinden çok daha fazla güven duyduklarını belirtiyor.

Burson-Marsteller/ EMEA Bölgesi Medya Uygulamaları Başkanı Dennis Landsbert-Noon, “Medya sektöründeki büyük değişimlerin, PR şirketlerine, standartlarını koruma ve yeni dijital araçları kullanarak hem geleneksel gazeteciler hem de dijital medya kullanıcılarıyla iletişimlerini geliştirme fırsatları sunduğu “ konusuna dikkat çekiyor.

Burson-Marsteller EMEA bölgesi başkanı Jeremy Galbraith ise : “Araştırma sonuçlarının, sektördeki dönüşüme rağmen geleneksel medya ilişkilerinde temel becerilerin, başarılı örneklerin ve güven duygusunun değişmediğini, hatta eskisinden daha fazla önem kazandığını gösterdiğini” belirtiyor..