“İş Yeri Kayıt ve Belgelerinin Dijitalleşmesi Semineri” Ankara’da Gerçekleşti

Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Kolaysoft Teknoloji işbirliği ile İş Kanunları kapsamında “İş yeri kayıt ve belgelerinin dijitalleşmesi” konulu seminer yapıldı.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda 2 Mayıs 2019 tarihinde yapılan organizasyona Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Muhittin Dinçer, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, DOSTEL Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Eğitim Danışmanlık Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Yassıkaya, Kolaysoft Teknoloji Geliştirme Koordinatörü Kezban Boztürk, Kolaysoft Teknoloji Pazarlama Koordinatörü Umut Gökbulut, Finansal Eksen GGI Geneva Group International Bağımsız Denetim Firmasından Denetim Hizmetleri Direktörü Ufuk Doğruer konuşmacı olarak katıldılar.
İş dünyasının yoğun katılım gösterdiği toplantıda firmaların, hukuk açısından ispat ile yükümlü olduğu belgeler hakkında bilgiler verildi. İş kanunları kapsamında ispatı yükümlü olunan belgelerin geçerli şekilde tutulmasını sağlayacak “Kolay Kep İK” ürününün sunumu yapıldı.
Kolay Kep İK’da tutulan belgelerin “SGK” da geçerli olduğu kaydedildi
Kamudaki dijital dönüşüm hakkında bilgiler veren T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç “Çalışma hayatını düzenleyen yasaların başında, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu geliyor. Söz konusu bu kanunlar ve ikincil mevzuat, işverenlere ciddi sorumluluklar yüklüyor ve mevzuatın gereğinin tam olarak yerine getirilmemesi halinde ise işverenler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanıyor. Bu noktada, işverenler tarafında gerekli çalışmaların kanunlar çerçevesinde yapılması zorunludur. İşverenlerin yükümlülüklerini ispatlamaları noktasında, “Kolay Kep İK” ürünü başarılı bir çözümdür. Kolay Kep İK’da tutulan belgelerin, kanunlar tarafından geçerliliği olacağını ve SGK tarafından da geçerli sayılacağını söyleyebiliriz” dedi.
İşverenler haklı dahi olsa, haklılığını belgeler ile ispatlayamazsa davayı kaybediyor
DOSTEL Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Eğitim Danışmanlık Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Yassıkaya “İş yerlerinde, iş ve sosyal güvenlik mevzuatına aykırı bir çalışmanın mevcut olması halinde, çalışanlar tarafından Çalışma Bakanlığı’na veya SGK’ya şikayetlerde bulunmak veya İş Mahkemesine dava açmak sureti ile yasal haklarının takibi yapılıyor. Bu nedenle, olası bir teftiş veya dava esnasında, işverenlerin mevzuata uygun çalışmalarını ispatlayabilir olması gerekiyor. Nitekim yargılama veya teftiş esnasında, işverenlerin en çok sıkıntı yaşadıkları konu “ispat yükümlüğü” oluyor. Ücret ve ücret eklerinin işçiye ödendiği, ‘fazla çalışma- tatil günleri çalışma’ gibi yapılması halinde ücretlerinin ödendiği, yıllık ücretli izinlerin kullandırıldığı gibi hususların tamamının, işveren tarafından yazılı belgeler ile ispatlanması zorunludur. Aksi halde, işveren haklı dahi olsa, haklılığını somut olarak ortaya koyamadığı durumlarda, yargılama sonucunda davaları kaybetme, teftiş sonucunda ise idari para cezası işlemleri ile karşılaşma durumu söz konusu olacaktır. İşte bu gibi hukuki sorunun önüne geçilebilmesi ve işverenlerin iş süreçlerini etkin şekilde yönetilebilmesi adına, bizim de altyapısında hukuki katkı sağladığımız “Kolay Kep İK başarılı bir çözüm olmuştur” dedi.
İşverenler, tüm bildirimleri “Kolay Kep İK ” üzerinden yapmalıdır
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan bir açıklamada, İş Mahkemelerindeki davaların yaklaşık %99,2’nin işverenler aleyhine sonuçlandığını hatırlatan Kolaysoft Teknoloji Pazarlama Koordinatörü Kezban Boztürk, İşverenlerin mevzuatta öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmesinin önemine işaret etti.
“Kolay Kep İK” hakkında bilgi veren Kezban Boztürk “İşveren tarafından, işçilere yapılacak olan her türlü yazılı bildirimlerin “Kolay Kep İK ” üzerinden yapılması; hem işverenlerin mevzuatta öngörülen yükümlülükleri tam olarak yerine getirmesine, hem de olası bir dava/teftiş esnasında sözü edilen bu yükümlülükleri, işverenin yerine getirdiğinin somut olarak ortaya konulup ispat edebilmesine imkan ve ciddi kolaylıklar sağlıyor. Zira yazılı belgelerin işçilerce tebellüğ edilmemesi (kendine gönderilen resmi bildirimi almaması) halinde, işverenlerce bu bildirimlerin yerine getirilmesi genellikle noter kanalı ile yapılıyor. Noter kanalı ile yapıldığında, işverenler açısından hem maddi açıdan hem zaman ve insan kaynağı açısından kayıplara neden olurken, bir de yazılı bu belgelerin dosyalarda muhafaza edilmesi ve arşivlenmesi gerekiyor. Nitekim zaman damgası ile resmi olarak gönderilen “Kolay Kep İK” sayesinde; hem ciddi maliyet oluşturan noter masraflarından, hem zaman ve insan kaynağından tasarruf sağlanırken, hem de bu belgelerin arşivlenmesi gibi ek iş yükünden de kaçınılmasına imkan sağlanıyor” dedi.
Konuşmasında, işçi ve işveren arasındaki davalı dosya sayısında ciddi bir artışın bulunduğunun altını çizen Finansal Eksen GGI Geneva Group International Bağımsız Denetim Firmasından Denetim Hizmetleri Direktörü Ufuk Doğruer, açılan davaların yaklaşık %60’nın mesailerin alınmadığı yönünde olduğunu kaydederek, işverenlerin çalışanlarına karşı yerine getirdiği yükümlülüklerin, “Kolay Kep İK” sayesinde kanuni açıdan ispatlanıyor olmasının, işverenlere büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Etiketler: ASO » İş Yeri Kayıt ve Belgelerinin Dijitalleşmesi Semineri » Kezban Boztürk » Kolaysoft Teknoloji

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Biz, bağımsız yayın kuruluşu olarak, size sunduğumuz hizmetin maliyetini, reklam gelirleri ile karşılıyıoruz. Reklam gelirlerimizii artırmamıza yardımcı olun.