Ana sayfa BT Gündem İş Zekası Projelerinde Başarının Koşulları:

İş Zekası Projelerinde Başarının Koşulları:

145
0

Artık işletme yönetimi ile ilgili standard bilgiler herkese açık ve herkes bu bilgiler doğrultusunda ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyor. Fark yaratanlar ellerinde gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar sonucu oluşan verilerden, başkalarından öğrenerek sahip olamayacakları kendine özel bilgi ve keşifleri yakalayıp buna göre anlık, taktiksel ve stratejik kararlar verebiliyor. Bu da günümüzde iş zekası çözümleri ile mümkün.İş Zekası, öneminin her geçen gün daha fazla anlaşılmakta olduğu bir konu. 2003 ve 2004 yılında yapılan farklı araştırmalara göre, dünyada en fazla yatırım yapılması düşünülen yazılım konu başlıklarında İş Zekası ilk sıralarda yer alıyor.

Bugün hangi operasyonunun, hangi ürün veya hizmet grubunu, hangi lokasyonda ne kadar verimli gerçekleştiğini ölçemeyen bir firmanın pazarda başarı şansı bulunmuyor.

Hangi kampanyayı, hangi hedef kitleye yapması gerektiğini bilemeyen firma, bunu bilen diğer rakip firmaya göre daha yüksek maliyet ve daha düşük ciro ile çalışıyor.

Size en çok kazandıran müşteriler kimler? Yeni şubenizi nerede açmalısınız? Hangi bölgedeki ürün dağılımınız neye göre olmalı? Hangi operasyonlardan vazgeçmelisiniz? Kimin riski yüksek? Kim suistimal ediyor? Bu gibi soruların cevabını çok hızlı bir şekilde, istenilen bakış açısı ve sunum kalitesi ile alabilmek artık çok daha önemli.

İş Zekasının günümüzdeki önemini adresledikten sonra İş Zekası projelerinin başarısını etkileyen önemli problemleri ele almak istiyorum

Dünya genelinde, 48 ülkede 1000’in üzerinde firmada gerçekleştirilen, en geniş kapsamlı ve detaylı İş Zekası araştırması (OLAP Survey4) sonuçlarına göre, iş zekası projelerinde başarılı olabilmek şu üç konuyu iyi yönetebilmek ile mümkün.

i. Şirket Politikaları, İnsana dayalı problemler.
ii. Veri Kalitesi ile ilgili problemleri.
iii. Performans Problemi.

Bu problemlerin değişim yüzdesi 2001 yılından beri yapılan araştırmalarda şu şekilde değişmiş:

İnsana Dayalı Problemler:
Yıllar itibarı ile şirket politikalarına dayalı problemler azalmış olsa dahi, halen insana dayalı problemler teknik problemlerden daha çok gözlenmektedir. Genelde insana dayalı problemler daha çok orta büyüklükteki firmalarda görülüyor. Büyük organizasyonlarda İş Zekası projelerine olan ortak bir yaklaşım ve metadolojik anlayış olduğu gözlenmektedir. Türkiye açısından duruma baktığımızda, eğer orta büyüklükte bir şirkette tepe yönetim bu projelere destek veriyorsa, büyük kurumlara göre çok daha hızlı yol katedildiğini ve başarılı sonuçlara imza atıldığını yaşamış ve gözlemlemiş bulunuyoruz.

İnsana dayalı problemleri çözmenin yolu iki nokta ile çok ilgilidir. Birincisi doğru bir proje ekibi ile doğru metadoloji uygulamak, ikincisi ise tepe yönetimin desteği ve inancı.

Veri Problemleri:
İlginç olan veri problemi üzerinde veri büyüklüğünün doğru orantılı bir etkisi olmadığı. Veri büyüklüğü fazla olmayan iş zekası projelerinde çok büyük veri kalitesi problemleri yaşanabiliyor. Burada hangi iş zekası ürünlerinde daha az veri kalitesi problemi yaşandığı incelendiğinde, veri kalitesini güvence altına alan ve gerçek bir veri ambarı yaklaşımı ile tatbik edilen pojelerde daha az veri kalitesi problemi yaşandığı gözlenmektedir.

Bu noktada her İş Zekası projesinden önce veri profilinin çıkarılması ve gerekiyorsa veri kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların tamamlanması gerekiyor.

Performans problemleri:
Performans yıllardır en önemli teknik problemlerden biri olarak gözlenmektedir. Bunda özellikle departmant uygulamalardan tüm kuruma ve iş ortaklarına ve hatta son tüketici tarafından iş zekası uygulamalarının kullanılmasının ve uygulama alanlardaki artış/ detay veri analizindeki artış, kullanım kapsamının genişlemesi sonucu artan veri hacimlerinin önemli bir payı bulunmaktadır. Bu sebeple diğer iki problemde yaşanan sıkıntılarda azalma gözlenirken performans probleminde bir artış göz önüne gelmektedir. Bu noktada küp teknolojilerine dayalı çözümler sunan firmalarda veri ve kullanıcı hacimlerine ölçeklenememekle ilgili ciddi performans problemleri ortaya çıkıyor. Böylece kullanıcı ve veri ölçeklenebilirliğine cevap verebilen İş Zekası yazılımlarını seçmek önem kazanıyor.

Yukarıdaki üç konuyu iyi yöneten, bu konular ile ilgili elinde risk yönetim planı olan proje ekipleri şirketlerine rekabet avantajı sağlayacak başarılı çözümlere imza atıyor.