Ana sayfa BT Gündem İşte Türk halkının bilgisayar gerçeği

İşte Türk halkının bilgisayar gerçeği

103
0

Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜBİSAD), halkın eğitim sistemine ve bilgisayar kullanımına ilişkin görüşlerini öğrenmek üzere bir araştırma yaptırdı. CRC Research & Consultancy tarafından Ekim-Kasım 2005 döneminde yapılan bu araştırma, öncelikle, halkın gözünde genel anlamda eğitim sorunlarının neler olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yanıtları, okullarımızdaki en öncelikli sorunun öğretmen eksikliği olduğunu gösteriyor. Teknik yetersizliklerin de ön plana çıktığı araştırmada bilgisayar kullanmak ise hem bugünün hem de yarının ihtiyaçları arasında yer alıyor.
Katılımcılara Bilgisayar ise teknolojiyi ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 19’unu teknoloji dersen yüzde 12’si için iletişimi yüzde 6’sına ise Internet’i anlatıyor.

Eğitimde bilgisayarın “önemli” olduğunu söyleyenlerin oranı %47; “çok önemli” olarak tanımlayanların oranı %19; “olsa iyi olur” yanıtını verenlerin oranı da %29. Bu rakamlar bir araya getirildiğinde, katılımcıların %95’inin eğitimde bilgisayar kullanılmasını desteklediği ortaya çıkıyor. Katılımcılar, böylesine önemsedikleri “eğitimde bilgisayar” konusunda, öncelikle üst düzey resmi görevlilerin halka örnek olması gerektiğini düşünüyorlar. Ayrıca, okullara bilgisayar sağlayan kişilerin de ödüllendirilmelerini, isimlerinin bu şekilde yaşatılmasını bekliyorlar.

TÜBİSAD’ın araştırması, halkımızın bilgisayara bakış açısını göstermesi açısından da önem taşıyor. Katılımcıların %19’u bilgisayarın kendileri için teknolojiyi ifade ettiğini belirtiyorlar. Bilgisayar hakkında bilgi sahibi olan fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuğuna bilgisayar alamayanlar ise, bu durumdan duydukları üzüntüyü özellikle ifade ediyorlar.

Ankete katılanlar okulların öncelikli sorunlarını yüzde 22 ile öğretmen eksikliğinde, yüzde 19 ile kalabalık sınıflarda, yüzde 16 ile branş öğretmeni eksikliğinde , yüzde 15 ile okulların bakımsız olmasında ve yüzde 12 ile de okul sayısının yetersiz olmasında görüyor.

Bilgisayar eğitiminin verilmesi için en uygun dönemin hangisi olduğu sorusuna ise katılımcıların büyük bölümü “öğrenim döneminde” yanıtını veriyor (%28). Bu yanıt, eğitimde bilgisayarın önemi konusunda verilen yanıtla tutarlılık gösteriyor.

Bilgisayar Eğitimi İçin En Uygun Dönem Hangisidir?

Öğrenim dönemi
%28

Her zaman
%25

İlköğretimde
%20

İhtiyaç duymayı beklemeden
%12

Cevap yok
%8

Diğer
%6

TÜBİSAD’ın araştırması, eğitimde bilgisayar kullanılmamasının sakıncalarını da ortaya koyuyor. Bu soruya verilen yanıtlarda, iş hayatına ilişkin yorumlar ön plana çıkıyor. Katılımcıların %36’sı böyle bir durumda iş hayatında zorluk yaşanacağını belirtirken, %27’si de iş hayatına girişte zorluk yaşanacağını, yani iş bulma olasılığının düşeceğini ifade ediyor. Bu yaklaşım aslında, eğitimde bilgisayar kullanımının uzun vadeli faydalarına olan inancı da simgeliyor.

Eğitimde Bilgisayar Olmazsa Ne Olur?

İş hayatında zorluk
%36

İş bulmakta zorluk
%27

Güncel bilgilere ulaşamama
%19

Kendini eksik/yetersiz hissetme
%9

Cevap yok
%5

Diğer
%4