İyi Parti’nin hedefi 1 milyon km fiber altyapı

İYİ Parti, seçim beyannamesinde internet yasaklarını kaldırmaktan, bilişimin desteklenmesine, bilişim eğitiminden popülist vaatlere kadar pek çok somut adımı ortaya koyuyor. Tartışmasız, İYİ partinin bilişim vaatleri ve projeleri arasında en dikkat çekenler, Wikipedia’nın açılması, interneti insani hak olarak tanımlaması, BTK’nın yetkilerinin sınırlandırılması ve 25 yaşına kadar tüm üniversite öğrencilerine ücretsiz mobil internet ve konuşma dakikaları verilmeleri dikkat çekiyor. Türkiye’deki fiber altyapın bir milyon kilometreye uzatılması, Türkiye’nin internet değişim noktası olması gibi projeler de var.Temel eğitimde yazılım, kodlama eğitimlerinin müfredata alınması, lisansüstü seviyede Siber Güvenlik derslerinin üniversite programlarına eklenmesi, tersine beyin göçüne yönelik vaatler ve hiç kuşkusuz girişimcilik alanında mobil uygulama ve oyun geliştirilmesinin desteklenmesine yönelik programların ayrı olarak ele alınması dikkat çeken uygulamalar. Dikkat çeken diğer bir vaad ise erişilebilir dijital devlet kapsamında e-imza’nın yaygınlaştırılması ve kamusal alanlarda internete ve e-devlet hizmetlerine ücretsiz erişim.
İŞTE İYİ PARTİ BEYANNAMESİNDE BİLİŞİM
RTÜK’ün internet medyasını denetim yetkisini elinden alacağız.
“ÖzgürKart” ile 25 yaşına kadar tüm üniversite öğrencilerine ücretsiz mobil internet ve konuşma dakikaları vereceğiz.
İnternet üzerindeki tüm yasakları kaldıracağız.
Yeni mecra olan İnternet’te tüm yasakları kaldıracağız. 5651 sayılı Kanunda internet sitesi yasaklamalarına ve internet üzerinde siyasi ikdar güdümlü idari deneme ilişkin hükümleri kaldıracağız. BTK’nın yetkilerini daraltacağız ve özgürlükçü bir bakış açısıyla yeniden yapılandıracağız.
Wikipedia, Youtube gibi kollekf içerik ürem mecralarına erişim kısıtlamalarının önüne geçeceğiz ve toplumun bilgiye erişimini sağlayacağız.
İnternet üzerinden nefret söylemi ve siber zorbalıkla mücadele edeceğiz.
İnternet üzerinden nefret söylemi ve siber zorbalıkla mücadele edeceğiz. Toplumu ayrışrıcı, nefret ve ayrımcılığı tahrik eden söylemlere müsamaha göstermeyeceğiz.
Erişilebilir Dijital Devlet
Bütünleşik e-Devlet Modelini hayata geçireceğiz.
Bütünleşik e-Devlet Modelini hayata geçireceğiz. Bütünleşik e-Devlet sisteminde sadece kamunun mevcut iş süreçlerinin elektronik ortama taşınmasıyla sınırlı kalmayacağız. Bu sistemi bürokrasinin azallması, kamudaki şeffaflığın ve hesapverebilirliğin gerçekleşrilmesi, kamunun uyguladığı iş ve işlemlerde yerel ve ulusal düzeyde kalımcı demokrasiye geçiş için bir plaorm olarak işleteceğiz. e-Devlet kapısını kullanıcı dostu ve işlevsel bir yapıya kavuşturacağız.
Elektronik İmza’yı yaygınlaştıracağız.
Elektronik İmza’nın yaygınlaşmasını engelleyen maliyetleri düşüreceğiz, kamu hizmetlerinin sunumunda e-Devlet hizmetlerini geliştireceğiz ve çeşitlendireceğiz.
Dijital Dönüşüm Başkanlığı
Bilgi ekonomisine dönüşüm için yol haritası hazırlayacağız. Halihazırda kamuya ciddi yük geren ve başarısız e- Devlet projelerini sonlandıracağız, bilgi toplumu ve bilgi ekonomisine dönüşüm çalışmaları için kurumsal yapılanmaya gideceğiz. Güncellenmiş e-Dönüşüm Stratejisi çerçevesinde e-Devlet projeleri ve Kamu Bilgi ve İleşim Teknolojileri Yarımlarını tek elden koordine edeceğiz.
Türkiye’nin bilgi ekonomisine dönüşümü ile bütünleşik e-Devlet sisteminin tesis edilmesi ve kamunun bilgi ve ileşim teknolojileri projelerinin koordinasyonundan sorumlu olacak Dijital Dönüşüm Başkanlığı kuracağız.
İnternet erişimini temel insan hakkı olarak tanıyacağız.
İnternet erişimini temel insan hakkı olarak tanıyacağız. Tüm vatandaşlarımızın e-Devlet hizmetlerinin kullanımının arrılması ve dezavantajlı kesimlerin internete erişimi için gerekli tedbirleri alacağız.
İnternete ve e-Devlete erişimi kamusal alanlarda ücretsiz yapacağız.
İnternet erişimini, elektrik ve su gibi temel bir altyapı hizme olarak ele alarak, ülkemizin her yerindeki vatandaşlarımıza kaliteli ve ekonomik şekilde arzını sağlayacağız ve bilgiye erişimde rsat eşitliği yaratacağız.
Bu amaçla, Evrensel Hizmet Fonu’nu yeniden yapılandıracağız, kamusal alanlarda ücretsiz internet hizme sunarak, vatandaşlarımızın internete erişimi kolaylaşracak ve e-devlet kullanımını yaygınlaşracağız. Mobil internet erişimini özendireceğiz.
e-Belediye Hizmetlerini “kaltılımcı mekanizmaları” içerecek şekilde yaygınlaştıracağız.
Tüm belediyeler için Internet üzerinden sunması gereken asgari hizmetler ile kalımcılık mekanizmaları, şeffaflık ve hesapverebilirlik kriterlerini belirleyeceğiz. Başta Büyükşehir belediyeleri olmak üzere e-Belediye Hizmetlerini yaygınlaşracağız.
Belediyenin sunacağı hizmetlerde; hizmet bölgelerinde “T.C. Kimlik Numarası ve Adres Bilgisi üzerinden” vatandaşların görüşlerini iletebileceği ve herhangi bir hizmete ilişkin mini referandumlara oy verebileceği “Sorumlu Kalımcılık Mekanizması”nı hayata geçireceğiz.
Belediyelerin gelir, gider ve ihale süreçlerine ilişkin bilgilerin şeffaflık ve hesapverebilirlik ilkeleri çerçevesinde o hizmet bölgesinde yaşayan vatandaşlara düzenli olarak sunulmasını gerçekleştireceğiz.
BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Yazılıma ilgi duyan gençlerimizin, mobil uygulama ve oyun geliştirmelerini teşvik edeceğiz.
Yazılıma ilgi duyan gençlerin, mobil uygulama ve oyun gelişrmelerini teşvik ederek, mobil uygulama ve oyun gelirlerini ihracamızda önemli bir kaynak haline gereceğiz. Bunun için bağımsız gelişrici statüsü tanımlayarak, bu statüye kaydolan gelişricilere vergi teşvikleri (sır vergi gibi), uygulama market kesin subvansiyonu, tanım destekleri ile dünya marketlerinde söz sahibi olmalarını ve Türkiye’ye önemli bir döviz girişi yapmaları sağlayacağız. Bu statünün gençlerimizin girişimciliğe hızlı ve güvenli bir giriş sağlamasının yanında, elde eği ek gelirler ile daha konforlu, özgüvenli bir öğrencilik geçirmelerine de katkı sağlayacağız.
Türkiye’nin fiber optik iletişim ağ altyapısını 1milyon kilometreye çıkaracağız.
Türkiye’nin genişbant ve yüksek hızlı internete sahip olması için telekom sektöründe gerekli altyapıları yeni yarımlar ile gelişreceğiz. Haberleşme altyapısının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişrilmesi ve genişlelmesindeki uydu, geniş bant-yüksek hız telekomünikasyon hatları, baz istasyonları ve terminaller gibi temel alt yapı eksikliklerinin giderilmesi için gerekli yarımlara öncelik vereceğiz. Mevcut 280 bin kilometre fiberopk ileşim altyapısını gelişrmek üzere kurumsal yapılanma gerçekleşreceğiz. Hızlı internet erişimi için gerekli ileşim altyapısında maliyet etkinliğini sağlayacağız. Vatandaşlarımıza daha hızlı daha ucuz internet erişim imkanını sağlanmış olacağız.
Türkiye’yi İnternet Değişim Noktası yapacağız, uluslararası internet şirketlerinin Türkiye’de yarım yapması sağlayacağız, Türkiye’nin yurtdışı internet çıkış hızını arracağız.
Türkiye’nin coğrafi konumunun avantajını değerlendirerek dünyada internet trafiğinde değişim noktası (merkez) olacağız. İstanbul’u internet hub’ı haline gererek uluslararası bilgi ve ileşim teknolojileri şirketlerinin Türkiye’ye yarım yapması teşvik edeceğiz, dünyanın önde gelen e-içerik plaormlarının Türkiye’de üs kurmasını sağlayacağız, Türkiye’nin uluslararası internet erişimini hızlandıracağız.
İstanbul Internet değişim noktasında Türkiye’de faaliyet gösteren tüm Telekom Operatörü ve Internet servis sağlayıcılarının yurtdışı ileşim çıkışları için güvenli bir plaorm sağlamış olacağız.
“Siber Güvenlik” Alanında İnsan Kaynağı Yeşreceğiz. Siber Güvenlik teknolojilerinin üremini destekleyeceğiz.
İlk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’de Siber Güvenlik Teknoloji Ağları oluşturacağız Mühendislik fakültelerinde Siber-Güvenlik yüksek lisans programları açacağız. Siber Güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretimini destekleyeceğiz.
Bilişim okur-yazarlığını arracağız. Talep eden Vatandaşlarımıza, en yakın okullarda mesai saatleri dışında temel e-Devlet Hizmetleri eğimi vereceğiz.
Bilgi ve ileşim teknolojileri alanında nitelikli insan gücü kaynağının arrılması, halkımızın bilişim okuryazarlığının yaygınlaşrarak e-dönüşüme uyum sürecini sağlayabilecek gerekli tedbirleri alacağız. Talep eden Vatandaşlarımıza, en yakın okullarda mesai saatleri dışında temel e-Devlet Hizmetleri eğimi vereceğiz.
BEYİN GÖÇÜ
Beyin Gücü Programı
Yurtdışında yaşayan bilim insanlarımızın bilimsel araşrmalarını Türkiye’de sürdürebilmeleri amacıyla rsatlaryaratacağız ve tersine beyin göçünü destekleyip beyin gücüne dönüşeceğiz.
Dünya genelinde üstün yetkinlikteki yabancı araşrmacılar, uluslararası öğrenciler ve uluslararası öğrem üyeleri için Türkiye’yi bir cazibe merkezi haline gereceğiz. Türkiye’nin küresel ekonomi ve teknoloji ekosisteminde konumlanmasını temin etmek üzere beyin transferini teşvik edeceğiz.
GİRİŞİMCİLİK
Girişimciliği teşvik edeceğiz, Kalkınma Polikalarının Merkezine yerleştireceğiz.
Her yaşta girişimciliği özendireceğiz. Girişimciliği yerel ekonomi polikalarının ana unsuru haline gereceğiz. Bu kapsamda, iş planı, finansal ve bilişim okur-yazarlarlığı ile meslek edinimi, teknik, idari ve mali analizler vd. hususlarında eğimler vereceğiz.
İnternet ve Teknoloji Girişimciliği Destek Programı
İnternet ve Teknoloji Girişimciliğini gelişrmek üzere; destekleri Mentorluk ve Nakdi olarak iki aşamada sağlayacağız. Uygulamalı internet girişimciliği derslerini eğim müfredana dahil edeceğiz. Melek yarımcılık ve mentorluk ağları gelişreceğiz. Örnek teşkil edecek başarılı girişimciler aracılığı ile ülke genelinde, gençlere yönelik tanım etkinlikleri düzenleyeceğiz.
Girişimcilik projeleri için yarışmalar düzenleyeceğiz ve bu alanda başarılı olmuş birey ve şirketleri ödüllendireceğiz. Üniversitelerde internet girişimciliğini konu alan dersler ve seminerlerin, girişimcilik alanında uzman danışmanlarca verilmesini sağlayacağız.
İnternet ve Teknoloji Girişimciliği Destek Programını hayata geçireceğiz. Gerekli mevzuat altyapısını hazırlayarak uygulamaya geçireceğiz.
Kamu ve özel sektör kuruluşlarının yerli teknoloji girişimleri ile çalışmalarını teşvik ederek girişimcilerin erken aşamada müşteri bulmalarını ve hızlı büyümelerini kolaylaşrıcı tedbirler alacağız. Erken aşama teknoloji yarımcılarının ve girişimcilerinin yarım süreçlerinde yaşadıkları zorlukları gidermeye yönelik hukuki zemin iyileşrmelerinin yapılmasını ve Türk Ticaret Kanunu’ndaki eksikliklerin giderilmesini sağlayacağız.
Girişimcilerin yurtdışı pazarlara erişimini kolaylaştıracağız.
Girişimcilerin yurt dışı pazarlara açılmalarını kolaylaşrıcı ve destekleyici mekanizmalar tasarlayarak hayata geçireceğiz. Türkiye’deki girişimcilerin yurt dışı pazarlara açılmasını, yurt dışındaki şirketlerin Türk şirketlerini tanımasını, iş birliktelikleri yapmasını ve uluslararası teknoloji ekosisteminde Türkiye’nin akf olarak yer almasını sağlayacağız ve buna yönelik yapı ve organizasyonlar kuracağız.
İşletmelerin teknoloji, yönem, ihracat becerileri, uluslararasılaşma, ihracat arşı, yeni ürün gelişrme, Ar-Ge ve Patent süreçleri, Markalaşma, Pazarlama, ERP kullanımı, İş Planı Gelişrme, B2B vb. alanlarda kapasite gelişrilmesi için yine bölge bazında farklılaşrılmış programlar tasarlayarak, bu konuda gerekli destekleri vereceğiz.
Genç girişimciliği ve istihdamını teşvik edeceğiz.
Şirket kurmayı planlayan veya 2 yıl içinde şirket kurmuş olan genç girişimcilere, projeleri ve şirketleri gerekli yeterlilikleri sağladığı takdirde 100 bin liraya kadar, 5 yıl ertelemeli 0 faizli kredi imkânı sağlayacağız. Gençlerin kurduğu şirketlere belirli bir süre vergi muafiye uygulayacağız ve yeni genç ishdamı sağlayan şirketler için gelir vergisi muafiye uygulayacağız.
Temel eğitimde yazılım kodlama ve finansalokur-yazarlık
Temel bilgisayar programlama, robok, finansal okur-yazarlık, vatandaşlık bilgisi, hitabet, el becerileri gibi hayata ait konular ile ilkokuldan ibaren tüm seviyelerde kodlama ve programlama derslerini müfredata ekleyeceğiz.
e-Sağlık Sistemi
e-Devlet sistemine entegre e-Sağlık Sistemi kuracağız. Vatandaşlarımız, yaşam boyu sağlık yaklaşımı çerçevesinde kendi sağlık geçmişlerini TC. Kimlik Numaraları üzerinden takip edebilecekr. Veri mahremiye kapsamında olan kişisel sağlık bilgilerinin acil durumlar ve yetkili bbi personel dışında paylaşılmasına engel olacağız. Veri madenciliği yöntemiyle, demografik,sosyal,ekonomik ve bölgesel sınıflandırmalara göresağlık polikalarına girdi sağlayan bir KararDestek Sistemi kuracağız.
Milli Sayısal Kütüphane
Milli Sayısal Kütüphane kuracağız, vatandaşların e-devlet üzerinden erişimi sağlayacağız. Kütüphanelerdeki eserlerin dijital ortama aktarılması için gerekli çalışmaları yapacağız, işitme ve görme engelli bireylerin de kütüphanelerden yararlanmalarını sağlamak amacıyla, ihyaç duyulan teknik altyapıyı hazırlayacağız.
E-devlet üzerinde oluşturulacak bu plaormla kitap yayını yapacağız. İsteyen yazar ve yayıncının eserini bu plaormda ücretsiz olarak yayınlayacağız. Yayınlanan eserlere, okunma sayısı, okuyucu yorumları üzerinden telif ödeyeceğiz. Türk kültür hazinesini temsil eden tüm eserleri toplayıp, e-kitap formanda ücretsiz olarak halkasunacağız.Yükseklisansvedoktoratezlerini,
e-Devlet üzerinden yayına sunacağız.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Reklam Engelleyici kullandığınız için, içeriğimizi görüntüleyemiyorsunuz. Biz, bağımsız yayın kuruluşu olarak, size sunduğumuz hizmetin maliyetini, reklam gelirleri ile karşılıyıoruz. İçeriğimizi görüntülemek ve reklam gelirlerimizi artırmamıza yardımcı olmak için reklam engelleyici uygulamanızı kapatarak yeniden deneyin.