Ana sayfa BT Gündem Kaçak cep telefonları 3 kez uyarılacak sonra kapatılacak

Kaçak cep telefonları 3 kez uyarılacak sonra kapatılacak

141
0

Telekomünikasyon Kurumu’nun hazırladığı ”Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre Kayıt dışı cep telefonu kullanıcılarına, GSM operatörleri aracılığıyla 15 gün içinde 2 defa kayıt yaptırmaları için uyarıda bulunulacak.

Son yıllarda cep telefonları ile ilgili olarak artan cinayet, gasp, çalınma gibi sosyal boyutlu ve kaçakçılık gibi ekonomik boyutlu sorunlara dikkat çekilen açıklamada, “Kurum tarafından yetkilendirilerek faaliyet gösteren işletmeciler ile elektronik kimlik bilgisini haiz cihaz kullanıcılarının sorumluluklarını, diğer yandan geçici maddeleriyle 13 Aralık 2005 tarihine kadar kayıtsız cihazların kayıt altına alınmasına ilişkin düzenlemeleri kapsıyor” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kurumun oluşturmakta olduğu ve 13 Aralık 2005 tarihi itibarıyla çalışmaya başlayacak olan Merkezi mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanı (MCKS -CEIR), tüm elektronik kimlik bilgisi (UMCK-IMEI) taşıyan cihazların, elektronik kimlik bilgilerinin işlendiği ve hareketlerinin izlendiği bir liste olarak düzenlenecek.

Elektronik Kimlik Bilgisi değiştirilmiş, Kurum tarafından onaylanmamış ya da kullanıcısının isteği dışında elinden çıkan cihazların elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almaya çalışması durumunda, (MCKS -CEIR) kullanılmak suretiyle işletmeciler tarafından bu cihazlar hizmet dışı bırakılarak, bu cihazları kullanmaya teşebbüs edenler hakkında Kurum tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına esas olmak üzere bu abonelerin isim, ünvan ve açık adresleri, abone kimlik ve iletişim bilgileri ile cihazın kullanıldığı tarih ve yer bilgilerini eşleşmesinin yapılmasını müteakip MCKS bildirilecek.”

Yönetmelik ayrıca TK’da kurulacak olan Bilgi ve İhbar Merkezinin ne şekilde çalışacağına ilişkin düzenlemeleri de kapsıyor. Aboneler; çalınma, yağmalanma, kaybolma veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkması ihtimaline karşı cihazlarının haberleşme şebekesinden hizmet almasının engellenmesi için, öncelikle Kurum bilgi ve ihbar merkezine bu cihazdan kısa mesaj göndererek kayıt yaptıracaklar.

Rızası dışında elinden çıkan cihazlarını haberleşmeye kapattırmak isteyen aboneler; Kurumun bilgi ve ihbar merkezine önceden kayıt yaptırmışlarsa doğrudan ihbar merkezini aramak suretiyle, Kurumun bilgi ve ihbar merkezine önceden kayıt yaptırmamışlarsa, Cumhuriyet Savcılıkları kanalıyla, başvuruda bulunacaklar.

Diğer taraftan GSM işletmecileri, kurulmakta olan teknik altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra, Kurum tarafından elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da kayıt dışı cihaz kullandığı belirlenen abonelere 13 Aralık 2005 tarihine kadar en az iki defa kısa mesaj göndererek nerelere ve hangi belgelerle kayıt yaptırabileceklerine ilişkin olarak abonelerini bilgilendirecekler.

Yönetmelikteki başlıklar

– Kayıt dışı cep telefonu kullanıcılarına, GSM operatörleri aracılığıyla 15 gün içinde 2 defa

kayıt yaptırmaları için uyarıda bulunulacak.

– Telekomünikasyon Kurumu, oluşturacağı veri tabanıyla cep telefonlarını ’’Kara’’, ’’Gri’’ ve ’’Beyaz’’ listeler şeklinde izleyecek.

– Hizmet dışı bırakılması gereken cihazlar Kara Liste’de bulunacak. Beyaz ve Kara listelerin kapsamı dışında kalan cihazlar ise Gri Liste’de yer alacak.

– İşletmeciler, ’’Kara Liste’’de yer alan cihazları hizmet dışı bırakarak, bu cihazları kullanmaya teşebbüs edenler hakkında Kurum tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına esas olmak üzere bu abonelerin bilgilerini her gün Merkezi Mobil Cihaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı’na (MCKS) gönderecek.

– İşletmeler, ’’Gri Liste’’de yer alan cihazların Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (UMCK/IMEI) bilgilerini de resmi tatil günleri hariç olmak üzere her haftanın birinci işgünü MCKS’ye gönderecek ve aboneye cihazın beyaz listede yer almadığına dair kısa mesaj iletecek.

– Gri listede bulunan cihazların kaçak, taklit veya elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olduğunun tespit edilmesinin ardından bu cihazları kullananlar hakkında Telekomünikasyon Kurumu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, bilgiler her hafta MCKS’ye gönderilecek.

– Aboneler, çalınma, yağmalanma, kaybolma veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkması ihtimaline karşı cihazlarının haberleşme şebekesinden hizmet almasının engellenmesi için, öncelikle Kurum bilgi ve ihbar merkezine bu cihazdan kısa mesaj göndererek kayıt yaptıracak.

– Yurtdışından yolcu beraberinde veya kesin dönüşle getirilen veya bireysel olarak ithal edilen veya posta ile gelen elektronik kimlik bilgisini haiz cihaz sahipleri ya da kullanıcıları, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmemiş, standartlara uygunluk açısından Kurum tarafından onaylanmış marka ve modeldeki cihazlar için; yurtdışı faturası ile birlikte cihaz bilgilerini işletmecilerin abone kayıt merkezleri aracılığıyla kayıt altına aldıracak, işletmeciler de güncellenen cihaz bilgilerini beyaz listeye kaydedilmek üzere MCKS’ye gönderecekler.

– İşletmeciler, Kurum tarafından elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da kayıt dışı cihaz kullandığı belirlenen abonelere bugünden itibaren 15 gün içerisinde ve 13 Aralık 2005’e kadar en az 2 defa kısa mesaj gönderecek. Ayrıca elektronik kimlik bilgisi değiştirildiği belirlenen cihazların UMCK (IMEI) numaraları başvuru süresi içerisinde yetkilendirilen kuruluş aracılığıyla düzeltilerek, 5 YTL karşılığında Telekomünikasyon Kurumu’nun beyaz listesine kayıt edilecek.

– Başvuru süresi dahilinde yurtdışında bulunmaları, tedavi görmeleri, cezaevinde bulunmaları gibi mücbir sebeplerle kayıtlarını yaptıramamış bulunanlar, durumlarını belgelendirerek, Kurum ya da Kurum Bölge Müdürlüklerine doğrudan veya posta yoluyla müracaat ederek, 5 YTL karşılığında cihazlarını beyaz listeye kaydettirebilecek. Başvuru süresi dahilinde mahkemelerden gelen kararlarla kara listeye alınan cihazlar, ’’Beyaz Liste’’ye kaydedilemeyecek.