Ana sayfa BT Gündem Kamuda bilişim yatırımları 4,5 milyar lirayı aştı

Kamuda bilişim yatırımları 4,5 milyar lirayı aştı

126
0

2002 yılından bu yana 6 kata yakın bir artış kaydeden kamu BİT yatırımlarında 2016 yılı için 4 milyar 530 milyon TL ödenek tahsis edildi.2002 yılında merkezi yönetim bütçesinden 203 adet bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) yatırım projesi için ayrılan ödenek 2016 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 791 milyon TL iken, 2016 yılında bu değer 233 proje için 4,5 milyar TL’yi aştı. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından derlenen verilere göre 2002 yılından bu yana 6 kata yakın bir artış kaydeden kamu BİT yatırımlarında 2016 yılı için 4 milyar 530 milyon TL ödenek tahsis edildi. Son yıllarda yaşanan büyük artışta özellikle eğitim sektöründeki projelerin etkisi bulunmakta.

Bilişimde en fazla yatırım eğitim sektöründe

2016 yılı için öngörülen kamu BİT yatırımlarının sektörler arası dağılımına bakıldığında, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelere ait yatırımların bulunduğu eğitim sektörü yaklaşık yüzde 45’lik bir payla birinci sırada yer alıyor. İçişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi önemli e-devlet projeleri yürüten kurumlara ait projelerin yer aldığı diğer kamu hizmetleri sektörü yaklaşık yüzde 33’lük bir oranla eğitim sektörünü takip ediyor. Bu iki sektör haricinde yüzde 11’lik bir paya sahip olan ulaştırma-haberleşme sektörü de önemli miktarda BİT yatırımının yapıldığı bir sektör konumunda.

2016 yılında bilişim yatırımları için en fazla bütçe ayıran kurumlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı

2016 yılında en fazla BİT yatırımı yapacak kamu kurumlarına bakıldığında, “FATİH Projesi” ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın büyük farkla ilk sırada olduğu görülüyor. “Haberleşme Projesi”, “Kentiçi Güvenlik Sistemi (MOBESE)” ve “Bilgi İşlem Projesi” gibi projeler yürütmekte olan Emniyet Genel Müdürlüğü; ”Acil Çağrı Sistemi (112) Projesi”, “MAKS Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi”, “T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi” ve diğer projeleri ile İçişleri Bakanlığı yüksek miktarda BİT yatırımı yapan kurumlar olarak ön plana çıkmaktadır.

2016 yılında FATİH Projesine 1,77 milyar TL

“FATİH Projesi” 1,77 milyar TL ile 2016 yılında en fazla ödenek ayrılan BİT projesi oldu. Ayrıca 100 milyon TL ödenek ayrılan “Kentiçi Güvenlik Sistemi (MOBESE)” projesi, 94 milyon TL ödenek ayrılan UYAP ile ilgili “Muhtelif İşler” projesi, 80 milyon TL ödenek ayrılan “SGK Başkanlığı Yeni Sistem Merkezi Projesi” ve 61 milyon TL ödenek ayrılan Emniyet Genel Müdürlüğünün “Muhtelif İşler” projesi en büyük bütçeli BİT projeleri olarak öne çıkmaktadır.

“FATİH Projesi” 1,77 milyar TL ile 2016 yılında en fazla ödenek ayrılan BİT projesi oldu. 2016 yılında toplamda 190 milyon TL ödenek ayrılan üniversitelerin BİT yatırımları, 160 milyon TL ödenek ayrılan UYAP ile ilgili “Muhtelif İşler” projesi ve 159 milyon TL ödenek ayrılan “Karayolu Ağında Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulamaları” projesi, 80 milyon TL ödenek ayrılan “Haberleşme Projesi” en büyük bütçeli BİT projeleri olarak öne çıkmaktadır.

2016 Yılı Kamu BİT Yatırımları Raporuna http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2016/09/Kamu_BIT_Yatirimlari_2016.pdf adresinden erişilebilir.