Kamuda İnovasyon, TBD BİMY22’de ele alınacak

Kamuda yenileşim yönünde yapılacak çalışmalarda bilişim teknolojilerinin kamu yönetimine sağlayacağı yenilikçi katkıların neler olabileceği “Kamuda İnovasyon” konulu panele katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Aselsan YK Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kesik ve Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Furkan Civelek tarafından irdelenecek.İnovasyon ya da yenileşim, TBD Sayısal Gündem 2020 ve 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’ndaki temel eksenlerden biridir. Bilindiği gibi kamu siyasasının temel amacı vatandaşın refah seviyesinin artırılmasıdır. Kamunun bu amacını gerçekleştirmesi için işleyiş biçiminde yapması gereken değişikliklerde vatandaş odaklı yenilikçi projeler birer araç olarak kullanabilir. Örneğin, vatandaş odaklı e-devlet hizmet sunumunun yaygınlaştırılmasıyla, bu hizmetlerin sunulmasında mobil platformların kullanılmasıyla, e-sağlık kayıtlarının entegrasyonuyla, kamu bulut bilişim altyapısının oluşturulmasıyla bu araçlar çoğaltılabilir. Kamu yenileşim yönünde atacağı bu adımlarla hizmet kalitesini, vatandaş memnuniyetini artırabilir, kaynak ve kapasite kullanımında etkinlik ve verimliliği sağlayabilir, hızlı erişilebilir, cevap alınabilir bir yapıya kavuşabilir.

Panel süresince, kamuda yenileşim yönünde yapılacak çalışmalarda bilişim teknolojilerinin kamu yönetimine sağlayacağı yenilikçi katkılar neler olabilir? Bunu sağlamak için paydaşlara (kamu, özel sektör ve üniversiteler) düşen görevler nelerdir? İlgili paydaşlar arasındaki işbirliği gerektirebilecek öncelikli konular hangileridir? gibi sorulara cevap aranacaktır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Reklam Engelleyici kullandığınız için, içeriğimizi görüntüleyemiyorsunuz. Biz, bağımsız yayın kuruluşu olarak, size sunduğumuz hizmetin maliyetini, reklam gelirleri ile karşılıyıoruz. İçeriğimizi görüntülemek ve reklam gelirlerimizi artırmamıza yardımcı olmak için reklam engelleyici uygulamanızı kapatarak yeniden deneyin.