Ana sayfa BT Gündem Kayıtdışı telefona yeni düzenleme

Kayıtdışı telefona yeni düzenleme

113
0

Telekomünikasyon Kurumu’nun, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliği Resmi Gazete’nin Salı günkü sayısında yayımlandı.

Daha ilk yönetmeliği uygulamaya geçiremeden yönetmeliğin değiştirilmesi ise şaşkınlık yarattı. Kaçak telefonların bloke edilmesi ve kayıtdışı telefonların kayıt altına alınmasına yönelik hazırlanan yönetmelikte yapılan değişiklik kayıt dışı cep telefonu sahiplerinin,
başvuru süresinde yurtdışında bulunmaları, tedavi görmeleri,
cezaevinde olmaları gibi mücbir sebeplerin yanı sıra teknik
yetersizlikler nedeniyle kayıt yaptıramamaları halinde, durumlarını
belgelendirmek şartıyla 5 YTL karşılığında cihazlarını
kaydettirebilmelerine olanak tanıyor.
Yönetmelik, işletmecilerin, kayıt dışı cep telefonlarına, eski
yönetmeliğin yayımından itibaren 15 gün içinde en az iki defa kısa
mesaj göndermesi zorunluluğunu da kaldırdı.

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz kullanıcılarından
Kurumun belirleyeceği teknik yetersizliklerden dolayı başvuru süresini
geçirenlerin de 5 YTL ödemeleri halinde elektronik haberleşme şebekesi
bağlantıları açılacak.

Kurum kayıtlarında yer almadığı belirlenen ve gönderilen kısa
mesajı gösterme özelliği olmayan alarm, araç takip sistemleri ve
benzeri GSM terminal sahiplerinden veya kullanıcılarından başvuru
süresini geçirenler aynı miktarı ödeyerek haberleşme hizmetinden
yararlanabilecekler.