Ana sayfa BT Gündem KOBİ’ler felakette müşteri kaybından korkuyor

KOBİ’ler felakette müşteri kaybından korkuyor

75
0

Symantec, orta ve küçük büyüklükteki işletmeler-KOBİ’ler ile bu türdeki işletmelerin müşterilerinin olası felaket durumlarına karşı geliştirdikleri hazırlıklarla acil duruma yönelik çözüm tasarılarını yansıtan, bu kurumların “Olası Felaketlere Karşı Ne Kadar Hazırlıklı” olduklarını ortaya koyan araştırmanın sonuçlarını duyurdu. Araştırmanın saptamış olduğu bulgular, KOBİ’lerin olası felaket durumlarına karşı geliştirmiş oldukları hazırlıklar açısından kendilerini gördükleri nokta (yeterli) ile bu hazırlıkların olası bir felaket durumundaki etkisi (yetersiz) arasında büyük bir uyuşmazlığı ortaya koyuyor. Bulgulardan ortaya koyduğu bir başka sonuca göre ise KOBİ’ler; olası felaketlere karşı yeteri kadar hazırlıklı olmamalarının net bir sonucu olarak sık sık iş kaybı yaşama gibi bir tehlike ile de karşı karşıyalar.

KOBİ’ler olası felaketlere karşı geliştirdikleri hazırlıkları tam ve yeterli buluyorlar!

Araştırma sonuçları KOBİ’lerin, olası felaketlere karşı geliştirdikleri hazırlıklar ve planlar konusunda kendilerine oldukça güvendiklerini gösteriyor. Araştırmaya katıların %82’si olası felaketlere karşı geliştirdikleri planları önemli ölçüde yeterli bulduklarını ifade ederken, %84’lük bir oran ise felaket planları sayesinde kendilerini yeterince güven içinde hissettiklerini belirtiyor.

KOBİLER ayrıca, bilgisayarlar ya da teknoloji kaynaklarında herhangi bir çökme vs. durumu yaşanırsa, müşterilerinin bu duruma anlayış göstereceklerine ve sabırla karşılayacaklarına inandıklarını ifade ediyor. Araştırmaya katılanların sadece %34’ü ise, bu tür bir kesinti durumunda müşterilerinin rakip firmalar da dahil olmak üzere başka alternatifler üzerinde düşünmeye başlayacaklarına dikkat çekiyor.

Ancak araştırma sonuçlarına göre KOBİ’ler yersiz bir güven duygusuna sahip!

Araştırma sonuçları, KOBİ’lerin geliştirdikleri felaket planlarına ilişkin olarak kendilerine bu kadar güven duymalarının çok da gerçekçi olmadığını vurguluyor. KOBİ’ler ortalama olarak, geçtiğimiz 12 ay içinde, elektrik, doğal felaketler ya da virüs veya hacker saldırıları sonucunda sistemlerinde tam üç kez kesinti yaşamışlar. Bu istatistik önemli bir uyarı olarak karşımız çıkıyor öyle ki araştırmaya katılanların neredeyse yarısı, bu tür çökme ya da kesintilere karşı hiçbir hazırlıklarının olmadığını ifade ediyor.

Araştırma sonuçlarının ortaya koyduğu verilere göre, KOBİ’lerin sadece %23’ü günlük yedekleme yapıyor ve yedekleme yapan bu kurumlar da şirket ya da müşteri verilerinin sadece %69’unun yedeğini almakla yetiniyor. Araştırmaya katılan KOBİ’lerin yarısından fazlası ise, bilgisayar sistemlerinin bir yangın ile yok olması sonucu verilerinin %40’ını kaybedeceklerini belirtiyor.

Müşteriler yaşanan kesintilerden önemli ölçüde etkileniyor!

Araştırmaya katılan KOBİ’lerin müşterileri ise bu tür kesintilerin yarattığı ortalama günlük zararın parasal değerini 15.000$ olarak ifade ediyor. Bu tür kesintilerin %42’sinin 8 saat ya daha uzun bir süre içinde giderildiğini öngördüğümüzde, söz konusu kesintilerin etkisinin ne derece büyük olabileceğini tahmin etmek zor değil. Araştırmaya katılan KOBİ’lerin 4’te 1’i, bu gibi kesintiler nedeniyle önemli verilerini kaybettiklerini belirtmekten çekinmiyor.

Araştırma bulgularına göre, KOBİ’lerin müşterilerinin %42’si, “birlikte çalıştıkları KOBİ’lerin bilgisayar ve teknoloji sistemlerini güvenilir bulmadıkları için” bu tür firmaları değiştirme yoluna gittiklerini belirtiyor. Bu ise araştırmanın bir başka bulgusuna göre KOBİ’lerin 3’te 2’sinin “herhangi bir kesinti durumunda müşterilerimiz sabırla sistemlerimizin eski haline gelmesini bekler” ya da “yapabilecekleri bir şey olup olmadığı sorar ve akabinde sistemlerimizin eski haline gelmesini bekleyeceklerini söylerler” şeklindeki ifadeleri ile büyük bir çelişki oluşturuyor. Yaşanacak olası kesintilerin KOBİ’ler için yol açtığı bir başka sonuç ise kurum itibarının zedelenmesi olarak karşımıza çıkıyor. Araştırmaya katılan KOBİ’lerin müşterilerinin %63’ü, yaşanan kesintilerin birlikte iş yaptıkları KOBİ’lere yönelik algılarının negatif yönde etkilendiğini belirtiyor.

Öneriler

Araştırmaya katılan KOBİ’lerin %47’si, olası bir felaket durumuna karşı resmi bir plana sahip değil. Bu yüzde içinde yer alanların %89’u gelecek 6 ay içinde mutlaka bir felaket planı hazırlayacaklarını belirtiyor. Araştırmaya katılan KOBİ’lerin %77’sinin deprem, sel, kasırga gibi doğal felaket olasılıklarının yoğun olduğu bölgelerde konumlandıklarını belirttiklerini dikkate aldığımızda, felaket planının hazırlanması için gelecek 6 aylık dönemin işaret edilmesi de sonuçlar da dikkat çekiyor.

Symantec’ten KOBİ’lere e tavsiyeler:

Öncelikli ihtiyaçlarınızı belirleyin! KOBİ’ler öncelikle hangi bilgilerinin güven içinde korunması gerektiğine karar vermek durumundalar. Müşterilerine ilişkin bilgiler, finansal dokümanlar, iş & proje detayları ve ticari gizlilik esasları, hemen her KOBİ için korunmasına öncelik verilmesi gereken kritik verilerdir. KOBİ’ler ayrıca, her an yüzleşmek durumunda kalacakları tehditleri tanımlayabilmek ve engelleyecek tedbirleri almak üzere BT firmalarının yayınlamakta oldukları güvenlik raporlarını da mutlaka okumalılar.
Güvenilir danışmanlarla iletişim halinde olun! Oldukça kısıtlı bir bütçeye, zamana ve çalışan sayısına sahip olan KOBİ’ler hem trendleri sürekli takip edecek hem de olası tehditlere karşı koruma planları geliştirecek, bunların yanı sıra, felaket planları hazırlayacak, otomasyon sağlayan güvenlik çözümlerini uygulamaya koyacak donanımlı bir danışman ile çalışmalı, ayrıca, yedeği alınmış verilerin geri döndürülmesi işlemleri için kendi çalışanlarına da etkin bir eğitim aldırmalılar.
Olabildiğince Otomasyona Yönelin! Yedekleme işlemlerinin otomasyonu bu süreçte yaşanabilecek olası gözden kaçırmaları kesinlikle önler. KOBİ’ler ayrıca, elle yapılacak müdahaleyi en aza indirgeyen ve kurumların felaket planları içinde yer alan zayıf noktaları da tespit eden otomatik araçları kullanarak kesintiler sonucu oluşan mali zararlarını da en aza indirgeyebilirler.
Yıllık testler yapın! Kritik dosyaların planlandığı gibi yedeğinin alınmadığının ortaya çıkması durumlarda veri kurtarma işlemleri kurumlar için en stresli zamanları oluşturur. KOBİ’ler, çok da verimli olmayan felaket kurtarma testleri yerine iş akışlarını engellemeyecek, test başarılarını yükseltecek yeni yöntemleri değerlendirmeli ve uygulamalı, verimli olduğuna inandıkları yönetimi her yıl mutlaka tekrar etmelidirler.