Krize direnen yatırıma devam ediyor

Deloitte Türkiye, “Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye 2010 CEO Anketi” raporunu yayımladı. Anketin sonuçlarına göre Türk CEO’lar ekonominin ve şirketlerinin genel durumuna Asya Pasifik ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesine kıyasla daha olumlu bakıyorlar. Ekonomik krizin etkilerine rağmen katılımcıların %52’si Ar-Ge yatırımlarını artırdıklarını belirtiyor. %58’i ise finansman sağlamakta zorluk çekmediklerini kaydederek geleceğe olumlu bakıyor. Raporu değerlendiren Deloitte Türkiye TMT Lideri ve Ortak Oktay Aktolun şunları söyledi:

“Anketimiz teknoloji sektörünün içinde bulunduğu ruh halini çok net bir şekilde aktarıyor. CEO’ların %94’ü pazarın büyüyeceğini düşünüyor. Bu konuda Asya Pasifik ve EMEA bölgelerine göre Türkiye daha olumlu bir tavır sergiliyor. CEO’ların %48’i bu doğrultuda büyüme stratejilerini belirtiyor. %77’lik bir kısım ekonomik kriz nedeniyle organik büyümeye odaklandıklarını vurguluyor. Bu çalışmamızın iş planlarını yaparken sektör yöneticilerine yararlı olacağını düşünüyoruz.”

Küresel krize rağmen teknoloji şirketleri büyümeyi başardı

Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye 2010 Programı’na katılan ve büyük bir kısmı İstanbul’da yerleşik olan teknoloji şirketlerinin yanısıra Ankara’lı katılımcıların sayısında da önceki yıllara oranla artış gözlendi. Katılan firmaların çoğunluğunu yazılım ve telekomünikasyon/ağ iletişimi şirketleri oluşturuyor.

CEO’lar pazarın büyüyeceğine inanıyor

Ekonomik krizin etkileri nedeni ile büyüme konusunda temkinli olmalarına rağmen ankete katılan CEO’ların çoğunluğu teknoloji endüstrisinin geleceğine olumlu bakıyor. Katılımcıların %94’ü pazarın 2010 ve sonrasında büyümeye devam edeceğini düşünüyor. %87’lik bir bölüm ise 2010 yılı için koydukları hedefleri gerçekleştirdiklerini veya gerçekleştirmek için yeniden planlama yaptıklarını belirtiyor.

Tahsilat sorunları devam ediyor

Genel yaklaşım pozitif olmasına rağmen hızlı büyüyen bu şirketlerin önünde engeller de bulunuyor. CEO’ların %52’si ödemeleri almanın eskisine oranla daha uzun sürdüğünü, bunun da tedarik zincirlerini olumsuz etkilediğini belirtiyor. %29’luk kısım özellikle küçük ölçekli tedarikçilerin, çektikleri sıkıntılar nedeniyle pazardan ayrılmaları gerekebileceğini öngörüyor. Bunun da söz konusu tedarikçilerle çalışan şirketlere zorluk çıkaracağı görülüyor.

Krizde kaybedilen nitelikli çalışanı yerine koymak zorlaşıyor

Geçen yıl nitelikli ve yetenekli çalışanların bulunması en büyük sorun iken bu yıl katılımcıların %16’sı kaybettikleri çalışanların yerine yenilerinin bulunmasının zor olmadığını düşünüyor. Bu sonuç, hem pazar koşullarının hem de pazardaki şirketlerin tavırlarının ne kadar değişmiş olduğunu gösteriyor. Rapor şirketlerin istihdam konusunda daha esnek olmalarına karşılık ekonomik durum iyileştikçe kaliteli elemanlar bulmakta zorluk yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Paraya önem veriyoruz, çevreye karşı duyarlı değiliz

Şirketlerin pek çoğu çevreci ürünlere verdikleri önemi ve yaptıkları yatırımları artırırken, müşterilerin bakış açısında bir değişiklik meydana geldiği görülüyor. CEO’ların %81’i müşterilerinin sadece fiyatla ilgilendiğini ve çevreci faktörleri göz önünde bulundurmadıklarını belirtiyor. Özellikle bu zor zamanlarda çevreci yaklaşımlar maliyet ve verimlilik konularına odaklanmayı gerektiriyor. Kanunlar tarafından desteklenmediği sürece zorunlu olmayan çevreci yaklaşımlar şirketler için ekstra masraf oluşturuyor.

Türk CEO’lar geleceğe odaklanıyor

Anket sonuçlarında Türk CEO’ların geleceğe odaklandıkları görülüyor. Ekonomik düşüşe rağmen Ar-Ge yatırımlarını artırmaları ve finansman sağlamakta zorluk çekmemeleri uzun dönemde rekabete hazırlanmalarını sağlıyor.

Farklı ve kaliteli ürünler, nitelikli çalışanlar ve güçlü iş stratejileri şirketlerin büyümesinde önemli rol oynayan faktörler olarak öne çıkıyor. Yeni teknolojilerin keşfedilmesi ve kullanılmasının önemi giderek artıyor. Türk CEO’lar karşılaştıkları en büyük zorluklar olarak yeni liderler yetiştirmeyi, sorumluluk dağıtımını ve kârlılığı elde edip sürekliliği sağlamayı gösteriyor.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu