MHP, yapay zeka ve yenilik odaklı

MHP’nin beyannamesinde temelde üç büyük projeden bahsediliyor. Milli Yenilik Merkezi, Bilişim Vadisi ve Yapay Zeka Çalışmaları Merkezi.İnternet ise “özgürlük” merkezi olarak değil, kötülüklerin merkezi olarak alınarak çocukların bu kötülüklerden korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasına işaret ediyor.MHP bilgi teknolojileri alanında ise temel olarak bilgi toplumu altyapısının hızla oluşturulmasını, yapay zekâ, bilgi ve teknoloji üretimi, kullanımı ve ihracını mümkün kılacak politikaların uygulanmasını ve bu yönde toplumsal bilincin geliştirilmesini hedefliyor.
İŞTE MHP’NİN BİLİŞİM HEDEFLERİ
Bilim ve teknoloji politikamızın esasını; bilime, bilim insanına, bilimsel düşünceye, yenilikçiliğe, teknoloji üretimine ve teknolo- jinin üretimde kullanımına önem verilmesi, üretim yöntemlerinin rekabetçi düzeye ulaştırılarak sanayileşmenin gerçekleştirilmesi ve bilgi toplumuna geçişin sağlanması oluşturmaktadır.
Bilim ve teknoloji üretme yeteneği ve kapasitesi artırılmalı, bunun kalkınmaya ve sosyal refaha dönüşmesi sağlanmalıdır.
Bilimsel düşüncenin hayat bulacağı ve itibar göreceği bir iklim oluşturulmalı, temel eğitimden başlamak üzere, eğitim ve öğretimde aklın ve bilimin hâkimiyeti sağlanarak, öğrenci ve öğreticilere sorgulayıcı ve araştırmacı bir kimlik kazandırılmalı, araştırmacı insan gücü kapasitesi artırılmalıdır.
“Millî Yenilik Sistemi” kurularak bilimsel ve teknolojik araştırmaların, yenilikler ve buna bağlı olarak verilecek patentler aracılığıyla üretime ve toplumsal faydaya dönüşmesi sağlanmalı, ayrıca sosyal inovasyona önem verilmek suretiyle bugünün sosyal, ekonomik ve siyasi meseleleri için çözüm yolları da üretilmelidir.
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında teknoloji kapasitesi yüksek bir alt yapı oluşturulmalıdır.
Bilgi teknolojilerinde eğitilmiş insan gücü yetiştirilmesine önem verilmeli, “Bilişim VadisiProjesi” hayata geçirilerek, sektörde faaliyet gösteren firmalar için alt yapısı hazır alanlar tahsis edilme- lidir.Yapay zekâ teknolojisindeki gelişmelerin yakalanabilmesi ve gelişmiş ülkeler arasında bu alanda yaşanan büyük rekabete dâhil olunabilmesi için “Yapay Zekâ Çalışmaları Merkezi” kurulmalıdır.
MHP’nin seçim beyannamesinin tamamına linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Reklam Engelleyici kullandığınız için, içeriğimizi görüntüleyemiyorsunuz. Biz, bağımsız yayın kuruluşu olarak, size sunduğumuz hizmetin maliyetini, reklam gelirleri ile karşılıyıoruz. İçeriğimizi görüntülemek ve reklam gelirlerimizi artırmamıza yardımcı olmak için reklam engelleyici uygulamanızı kapatarak yeniden deneyin.