Ana sayfa BT Gündem Microsoft Linux’la kafa kafaya

Microsoft Linux’la kafa kafaya

116
0

Yankee Group’un geçtiğimiz hafta yayımlanan Linux araştırmasına göre KOBİ ve Kurumsal kullanıcıların büyük çoğunluğu Windows Server 2003’ün kalitesini, performansını ve güvenilirliğini Linux’la eşit veya daha iyi bulduğunu ortaya çıkardı. Bu araştırma Microsoft tarafından parası ödenmemiş ilk bağımsız araştırma olarak dikkat çekiyor. Yankee Group tarafından gerçekleştirilen The Linux-Windows 2005 TCO Comparison Survey (Linux-Windows Toplam Sahip Olma Maliyeti Karışlaştırma Anketi) Windows ve Linux kurulumlarının, kurulum, muhtemel göçmeler, personel maliyeti, dış güvenlik saldırıları gibi kriterlerle toplam maliyetini ve yatırımın geri dönüş hızını karşılaştırıyor.

Araştırmadan çıkan sonuç Linux’un geniş kurulu tabanında Linux’un Windows işletim sisteminin yerini almasını zorlaştırıyor. Ancak tüm bunlara rağmen Windows ağlarında Linux kurulumlarının sayısı gittikçe artırıyor. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 50’sinden fazlası mevcut Windows platformlarına paralel veya ek olarak Linux kurulumları yaptıklarını ortaya koyuyor.

Tamamen bağımsız olarak gerçekleştirilen bu anket çalışmasına göre ankete katılanların çoğu mevcut NetWare ve Unix yapılarının Linux kurulumlarını etkilemeyeceğini belirtirken bazı Netware ve Unix kullanıcıları bu sistemlerden Linux’a geçecek.

Araştırmada katılımcıların üstünde en çok durdukları nokta her iki işletim sisteminin güvenliği olarak ortaya çıkarken katılımcılar Linux ve Windows’un güvenlik özelliklerini neredeyse eşit olarak değerlendiriyor. Kullanıcıların güvenlik için 1’den 10’a kadar yaptıkları puanlamada Linux’un güvenlik seviyesi 8.3 olarak ortaya çıkıyor. Windows’un güvenlik seviyesi ise 7.6. Geçtiğimiz yıl aynı puanlamada Windows’un güvenlik puanı neredeysi bunun yarısı kadardı.

Araştırmanın diğer bulguları ise şöyle özetlenebilir:

Günümüzde Linux işletim sistemi kurumlardaki orta-sınıf Unix işletim sistemlerinin yerini alıyor, Windows kurulumlarının değil.

Katılımcıların yüzde 54’ü kurulu Windows tabanlarına dokunmayacaklarını, yüzde 25’i ise ellerindeki Windows sunucuların bir bölümünü özel uygulamalar için Linux’a taşıyacaklarını söylüyor.

Kullanıcıların Linux tercihini ortaya koyan sonuçta ise bu yazılımın ücretsiz lisanslamasıyla ilgisi olmadığını ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 30’ü Linux’u Windows’tan daha güvenilir bulduğu için tercih ediyor, Yüzde 31’i daha güvenli, yüzde 29’u da sadece Windows ortamına çakılı kalmak istemedikleri için tercih ediyor.

5 binin üzerinde kullanıcıya hizmet eden kurum yapılarında Linux maliyet olarak birinci işletim sistemi olarak düşünülmüyor çünkü Microsoft veya Unix için gerekenden yüzde 25 ile yüzde 40 daha fazla tam zamanlı destek uzmanı gereksinimi duyuluyor.

Yankee Group’un araştırmadan çıkardığı en son sonuç ise önümüzdeki 24 ay içinde Linux kullanan kuruluşların güvenlik için çok daha zaman, para ve kaynak harcayacakları yönünde.