Ana sayfa BT Gündem “Oger teklif vermese TT bu rakama satılamazdı”

“Oger teklif vermese TT bu rakama satılamazdı”

108
0

Geçtiğimiz hafta yapılan ihale sonrasında, ihale ve satış hakkında herkes konuşurken OgerTelecom Genel Müdürü de bir açıklama yaparak “Biz teklif vermesek bu fiyata çıkılmazdı” dedi. Doany bugün yaptığı açıklamasında Oger’nin 24 Haziran tarihinde teklif vermediğini ve diğer katılımcıların tekliflerinin açıldığını varsayalım. Bu durumda, açık artırma 4.2 milyar dolarlık ikinci teklif ile üçüncü teklif arasında gerçekleşecek, muhtemelen nihai rakam, Oger’nin 5.6 milyar dolarlık ilk teklifine dahi ulaşamayacaktı iddiasında bulundu. Doany’nin yaptığı açıklamanın tam metni ise şöyle:

Öncelikle, Türk Devleti’ne, Özelleştirme İdaresi’ne, danışmanlarına ve Türk Telekom yönetimine, özelleştirme sürecindeki özverili, tarafsız ve hukuka uygun çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. İhale sürecinin adil ve şeffaf bir yaklaşımla, açıkça tanımlanmış prosedürler doğrultusunda sürdürülmesinden ihaleye katılan tüm tarafların duyduğu memnuniyeti her fırsatta ifade etmiştik. Süreç boyunca, tüm teklif sahipleri ihaleyle ilgili gelişmeler hakkında zamanında ve eksiksiz bilgilendirilmiştir. Bu durum da sürecin rekabetçi ve taraflar arasında ayrım gözetmeksizin yönetildiğinin göstergesidir.

Açık artırma süreciyle ilgili ortaya çıkacak olası yanlış anlaşılmaları önlemek açısından bir kez daha hatırlatmak isteriz ki özelleştirmenin aşamaları son derece açıktır. Özelleştirme prosedürleri gereği, İhale Komisyonu kararının Özelleştirme Yüksek Kurulu’na bildirilmesi gerekmektedir. İhale Komisyonu, kazanan teklifi Rekabet Kurulu onayının ardından, Bakanlar Kurulu’nun onayına sunacaktır. Bakanlar Kurulu onayından sonra karar, Resmi Gazete ve iki yüksek tirajlı gazetede yayınlanacaktır. Daha sonra İhale Komisyonu ihaleyi kazanan firmayı, Hisse Satış Sözleşmesi’ni imzalamak üzere davet edecektir.

İhalede en yüksek teklifi sunan taraf olarak, Türkiye’nin parlak geleceğine inanıyor ve yapacağımız yatırımlarla Türk Telekom’u dünya standartlarında bir telekomünikasyon şirketine dönüştürme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. İhalenin açık artırma sürecinde gösterdiğimiz bu başarılı performans bir satınalma operasyonundan ziyade, Türk Telekom’un geleceğine yatırım yapma konusundaki kararlılığımızı ifade etmektedir.

Kararlılığımızın bir diğer göstergesi de, diğer teklif sahiplerinin ilk tekliflerinin çok üzerinde olan 5.6 milyar dolarlık başlangıç teklifimizdir. Bu aşamada, önemle belirtmek isteriz ki, Özelleştirme İdaresi, süreçte sadece şeffaflık unsurunu gözetmekle kalmamış, sürecin her aşamasında kamu yararını gözetmiştir. Oger’nin 24 Haziran tarihinde teklif vermediğini ve diğer katılımcıların tekliflerinin açıldığını varsayalım. Bu durumda, açık artırma 4.2 milyar dolarlık ikinci teklif ile üçüncü teklif arasında gerçekleşecek, muhtemelen nihai rakam, Oger’nin 5.6 milyar dolarlık ilk teklifine dahi ulaşamayacaktı. Bu durumun da, sürecin son derece verimli ve kamu yararına olan en yüksek teklifleri ortaya çıkaracak şekilde işlemiş olduğunu gösterdiğini düşünmekteyiz. Taksitli ödeme seçeneğinin, açık artırmada bu kadar yüksek fiyat verilebilmesinde önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Elbette ki tarafsız kamuoyu bu durumu takdir edecektir.

İhale şartnamesinin tekliflerin değerlendirilmesiyle ilgili maddesi açıktır. Bu madde şöyledir: “Tüm finansal teklifler sadece toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir. Peşin ödemeden kaynaklanan indirimli fiyat ve vadeli ödemedeki vade farkı tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmayacaktır.”

Özelleştirme sürecinde aşırı fiyatlandırmadan kaçınmak gerektiğini daha önce de belirtmiştik. İhaleyi en uygun fiyatı teklif ederek kazanmış olmaktan gurur duyuyoruz. Tüm teklif verenler, kendileri için “en uygun” olan fiyatı teklif etme fırsatına sahiptiler.

Oger Telecom, ihale sürecinde, strateji, iş planlaması, ticari, teknik, finansal, hukuki ve düzenleyici konularda dünya standartlarında bir ekip oluşturmuştur. Güçlü ortaklıklar kurmuştur: Oger Telecom, Telecom Italia ve British Telekom’un danışmanlık birimi olan BT Telconsult ile benzersiz bir ortaklık ve işbirliği oluşturduk.

Bir British Telecom iştiraki olan BT Telconsult ile, Özelleştirme İdaresi’nin bu konuda koyduğu kurallar doğrultusunda bir yönetim anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmayla, Türk Telekom, abone sayısı 30 milyonu aşan, dünyanın önde gelen sabit hat operatörlerinden BT’nin tüm kaynaklarından, know-how’ından ve uzmanlığından yararlanarak, idari, operasyonel ve teknolojik alanlarda gelişecektir.

Telecom Italia, Avea’daki ortaklık yapısı nedeniyle kurumun hissedarları arasında yer alan Hazine, Saudi Oger ve Telecom Italia Mobile (TIM)’e olan gelecek taahhütlerinin yanı sıra, yaptığı nakit sermaye katılımıyla OgerTelecom’a da taahhütte bulunmuştur.

Bu tam anlamıyla bir “kazan-kazan-kazan” ilişkisidir. Yönetim, çalışanlar, müşteriler ve Türk Halkı dahil olmak üzere tüm sosyal paydaşlara değer yaratacak büyük bir kuruluşun temelleri böylece atılmıştır.

İş planımız, Türk telekomünikasyon pazarına yeni teknolojilerin aktarılmasına öncülük edecek kapsamlı ve çarpıcı bir yatırım programını öngörmektedir. Bütün bunlar, samimiyetimizin ve kararlılığımızın bir kanıtıdır.

Son olarak, Oger Telecom Ortak Girişim Grubu olarak, ihale şartnamesinde yer alan tüm hukuki yükümlülükleri ve sorumlulukları yerine getireceğimizin bir kez daha altını çizmek isteriz. Sürecin tamamlanmasında, tüm kamu otoritelerine ve ilgili taraflara güvenimiz tamdır.

Ekonomik büyümeyle telekom sektörünün gelişimi arasındaki doğrudan ilişki gözönüne alındığında sektörün gelişimi için yapılacak yatırımların ekonomik büyümede itici güç olacağı açıktır. Bundan sonraki süreçte tek hedefimiz, Türk Telekom’u içeride ve dışarıda rekabet edebilecek, rekabetçi fiyatlarla yeni ürün ve hizmetler sunan dünya çapında bir telekomünikasyon şirketine dönüştürmek üzere, yönetimine, çalışanlarına, ve teknolojisine yatırım yapmaktır.